Våra böcker

Mot en kosmopolitisk framtid?

Engelsbergsseminarierna

Mot en kosmopolitisk fratid

Kurt Almqvist / Erik Wallrup (red.)
Europa har under de senaste årtiondena utvecklats mot allt större etnisk, kulturell och religiös variation, med en växande befolkning av icke-europeiskt ursprung. Hur ska man betrakta de konflikter och problem som ett mer heterogent Europa medför? Är de naturliga barnsjukdomar innan man når en fullvuxen hybridkultur? Eller är de tecken på en djupgående splittring, där etniska subkulturer avvisar den dominerande kulturens normer och värderingar? Idag fruktar många att framtiden för Europas samhällen kommer att innebära stark misstänksamhet och fientlighet, en "kamp mellan civilisationer" på vardagslivets nivå.
Den europeiska befolkningen blir stadigt äldre och många tecken tyder på att låga födelsetal måste kompenseras med omfattande invandring i de flesta av kontinentens länder. Hur ska detta nya Europa kunna bli ett smidigt fungerande samhälle? Vilka krav kommer att ställas på de europeiska samhällena och på de folkgrupper som flyttar dit?

ISBN:

9789173531450

Antal sidor:

248

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Ämne:

Politik & debatt

Tycker du att denna bok verkar bra ska du inte missa:


Om den amerikanska idén
 
Medvetande, genetik och samhälle
 
Medierna och mediernas makt