Våra böcker

Kritisk prosa, bok 1

Kritisk prosa 1

Oscar Levertin (1862-1906) hade som skönlitterär författare, litteratur- och konstkritiker och litteraturhistoriker en central position i det svenska kulturlivet vid 1800-talets slut och 1900-talets början. Hans färgstarka poesi fängslade en stor publik. Hans inkännande kritiska författarskap kom att bli av stor betydelse för poeter av den efterföljande generationen. Som Verner von Heidenstams nära vän gjorde han en viktig insats när det gällde att befästa det litterära nittiotalets position.
Detta urval speglar bredden, djupet och engagemanget i Levertins kritiska författarskap och omspänner tiden från Lucretius till Zola och Oscar Wilde. Här finns de centralaställningstagandena till Strindberg och Heidenstam. 1700-talskännaren visar sig i samvaron med familjen Gjörwell och fru Nordenflycht. Men här finns också några mindre väl kända prov på Levertins inträngande i konstens villkor under olika tider. Bellman sätts på plats med kärlek och skarpsinne. Och det ofullbordade mästerstycket om Linné kan nu läsas på nytt till 300-årsminnet av hans födelse.

Urval och inledning av akademiledamoten Ulf Linde.
Textredigering, kommentarer och ordförklaringar av Per Rydén.

ISBN:

73531832

Antal sidor:

278

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Oscar Levertin

Ämne:

Svenska Akademiens Klassiker

Pressklipp

Här talar en människa som inte bara vet vad han talar om, han vågar också träda sina föremål till mötes med öppna ögon helt utan förutfattade meningar. Han kan sina fakta, han har sin estetiska uppfattning klar, men inget av det får hans blick att fixeras i förtid. Och det är ovanligare än man tror. Inte minst därför är Ulf Lindes urvalsvolym ett litet mästerverk. Han har hittat och återuppväckt den vakne Levertin. Av honom finns faktiskt en hel del att lära.
Jan Arnald i Dagens Nyheter