Våra böcker

Den gamla regimen och revolutionen

Den gamla regimen

År 1856 lade Alexis de Tocqueville fram sin »studie om revolutionen«, 1789 års franska revolution. Det är inte en historik, inte ett verk av någon som vill berätta. Det är ett verk av en författare som vill begripa och begripliggöra, en författare vars frågeställningar är filosofiska och socialpsykologiska. Och vill man begripa revolutionen och dess resultat måste man, menar Tocqueville, »»för ett ögonblick glömma det Frankrike vi ser och gå till det Frankrike som inte längre finns för att undersöka det i dess grav«. Revolutionen dväljs i den gamla regimen.
Sedan tidigare finns i Atlantis klassikerbibliotek Ervin Rosenbergs översättning av Tocquevilles tidigare storverk, Om demokratin i Amerika. Nu som då framträder en bländande intellektuell med lidelse för idéer.

Översättning: Erwin Rosenberg.

ISBN:

9789173531757

Antal sidor:

384

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Alexis de Tocqueville

Ämne:

Politik & debatt