Våra böcker

Gunnar Tideström

Litteraturhistoriker och litteraturpedagog

Gunnar Tideström

Gunnar Tideström (1906-1985) var professor i litteraturhistoria i Uppsala 1948-1971. Han disputerade 1941 på en uppmärksammad avhandling om Runebergs romantiska estetik men är framför allt känd som modernismforskare. År 1947 utgav han en serie analyser av modern svenskspråkig lyrik (Lyrisk tidsspegel) och 1949 en stor monografi om Edith Södergran.
Bengt Landgren berättar i sin levnadsteckning om Tideströms uppväxt i ett prästhem i Dalarna, hans studieår och akademiska karriär och om hans litteraturpedagogiska insatser.

Detta är en bok i Vitterhetsakademiens skriftserie ""Svenska lärde"". I serien utges större, populärt hållna biografier över framstående äldre svenska forskare och författare inom de ämnesområden som Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien företräder.

ISBN:

9789173531795

Antal sidor:

376

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Bengt Landgren

Ämne:

Memoarer & biografier