Våra böcker

Vi som visste allt

Minnesbilder från 1960-talets vänsterrörelse

Vi som visste allt

1960- och 1970-talets ungdomsuppror var i hög grad en politisk rörelse som vände upp och ned på traditionella värderingar. Revoltörerna vände sig mot vad man uppfattade som kulturell förflackning och ytlig konsumism och ville i stället se solidaritet med de utstötta, förtryckta och försmådda både i den egna och i den koloniala världen. Solidariteten med dessa "jordens fördömda" var rörelsens mest karaktäristiska drag och däri låg också dess betydelse. Den förändrade på ett avgörande sätt den svenska synen på världen bortom Europa. Däremot var den mindre framgångsrik när den vände sig mot vad den såg som förtryck och orättvisor i de egna samhällena.
1960-talsvänstern var en brinnande rörelse och Håkan Arvidsson var en av dem som brann häftigast under de 15 år som han i olika ledande positioner företrädde denna rörelse. Vi som visste allt bygger på hans minnen från dessa turbulenta år och skildrar också vägen ut ur vänsterrörelsens värderingar och samhällssyn.

ISBN:

9789173531801

Antal sidor:

368

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Håkan Arvidsson

Ämne:

Politik & debatt

Pressklipp

Jag tror det är den första, stora politiska memoaren från någon av oss som tillhörde sextioåttavänstern. Det tycker jag om. Inte för att han skriver livfullt och litterärt. Men han är grundlig, någon gång slarvig med smärre detaljer.
1968 var ett stort prov, det var ett allvarligt försök att säga: det finns alltid ett alternativ, vi ger inte upp! Ofta blev den också en stor prövning, den dogmatiska hjärndöden, de evinnerliga splittringarna, hopplösheten i att klänga fast vid en ideologi vars potential var förbrukad med ryska revolutionen.

Jan-Olov Nyström Norra Skåne

Vi som visste allt är en ideologisk självbiografi. Den består både av glimtar av Håkan Arvidssons personliga upplevelser och långa ideologiska analyser. Pappa journalisten hade lärt honom skriva, berättar han, och det är nog tur för läsbarheten. Långa stycken är mycket teoretiska just på det sätt som 68-vänstern var så förtjust i. Men det bidrar till trovärdigheten.
För den politiskt intresserade är
Vi som visste allt klart spännande. Både en och annan skulle nog ha direkt nytta av att läsa boken om hur Håkan Arvidsson hittade ut ur vänsterrörelsen.
Gunvor Hildén i Upsala Nya Tidning«

Arvidsson beskriver ingående sin svårighet att behålla en rationellt prövande inställning bland människor som trodde sig sitta inne med Sanningen. Inga argument i världen kunde bita på talkörer - som likt nyfrälsta på ett väckelsemöte - reciterade högt ur Maos lilla röda. Det blev uppenbart att dogmerna talade mer till känslan än förnuftet.
Håkan Boström I Göteborgs-Posten