Våra böcker

Dagböcker

Wright 6

Konstnärsbröderna Magnus, Wilhelm och Ferdinand von Wright kan med fog anses ha varit sin tids främsta inom fågel- och naturmåleriet i Norden, och de står sig väl i jämförelse med samtidens främsta europeiska och amerikanska konstnärer.
Den sjätte delen i utgåvan med brödernas dagböcker omfattar de två yngre bröderna Wilhelms och Ferdinands samtliga kända dagböcker. Wilhelm von Wright (1810-1886), som blev svensk medborgare och bosatte sig på Orust i Bohuslän, gjorde bl.a. en Lapplandsresa 1832. I hans dagböcker kan man också följa tillkomsten av planschverken Svenska Foglar, Skandinaviens Fiskar och Swenska Fjärilar. Ferdinand von Wright (1822-1906), som efterlämnat endast ett fåtal dagböcker, slog sig ner på släktgården Haminanlaks i Savolax. Före det vistades han längre tider i Sverige, bl.a. på Kristineberg och hos brodern på Orust, där han deltog i avbildandet av den marina faunan. Han var den enda av bröderna som helt kunde livnära sig på sitt konstnärskap. Ferdinands resedagbok från hans studieresa till Tyskland ingår i volymen, likaså Wilhelms jaktjournaler.
Verket utges av professor Anto Leikola, professor Juhani Lokki, docent Torsten Stjernberg och fil.dr Johan Ulfvens.

ISBN:

9789173532112

Antal sidor:

616

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Ferdinand von Wright
Wilhelm von Wright

Ämne:

Memoarer & biografier