Våra böcker

Kyrkor i Rom

Kyrkor i Rom

""Kyrkor i Rom"" än annorlunda bok om Roms kyrkobyggnader, illustrerad med magnifika torrnålsgravyrer. Alla Roms kyrkor speglar den tid då de uppfördes eller byggdes om: från den fornkristna basilikans enkla former över renässansens nyskapande och barockens prunkande kyrkorum till 1700-talets klassicism. I kyrkornas ståtliga fasader och interiörernas färgrika fresker och mosaiker berättas Roms kyrkohistoria. Allt hänger samman med de enskilda påvarnas intresse av att omvandla Rom, dess gator, torg och - givetvis - dess kyrkor, till Guds, Kristi, kyrkans, helgonens och - mycket ofta - den egna familjens ära.
Boken illustreras med stora grafiska blad gjorda av konstnären Sixten Haage, känd som en framstående skildrare av byggnader från skilda tider. Konsthistorikerna Erland Lagerlöf och Sophie Petzell har skrivit texterna.

ISBN:

73532310

Antal sidor:

164

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Erland Lagerlöf m.fl.

Ämne:

Konst & arkitektur