Våra böcker

Signums svenska konsthistoria 5. Renässansens konst

Klicka för större bild - Renässansens konst

Författare: fil. Dr Göran Alm, teol. dr Inger Estham, fil. Dr Torbjörn Fulton, överintendent Kersti Holmquist, professor Kurt Johannesson, intendent Johan Knutsson, docent Mereth Lindgren,fil. dr Magnus Olausson, konservator Peter Tångeberg.

Gustav Vasa och än mer hans söner var stora byggherrar och gynnare av konsten. Nya slott uppfördes och medeltida borgar byggdes om. Vasaätten strävade efter att bli jämbördig med de gamla furstehusen i Europa, och till det fordrades ett överdådigt hov. Från kontinenten, främst Nederländerna och Tyskland, inkallades byggmästare, stenhuggare, gobelängvävare, guldsmeder, snickare och någon enstaka trädgårdsmästare.

Innehåll: Idéhistorisk inledning, Ornamentiken, Arkitekturen, Byggnadsskulpturen, Trädgårdskonsten, Interiörerna, Möbelkonsten, Måleriet, Textilkonsten, Skulpturen, Träskulpturens tekniker, Guldsmedskonsten, Noter, Littertaur, Bildförteckning, Register.

ISBN:

9789187896262

Antal sidor:

415

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Ämne:

Konst & arkitektur

Tycker du att denna bok verkar bra ska du inte missa:


Signums svenska konsthistoria 7. Frihetstidens konst
 
Signums svenska konsthistoria 4. Den gotiska konsten
 
Signums svenska konsthistoria 3. Den romanska konsten