Våra böcker

Signums svenska konsthistoria 6. Barockens konst

Klicka för större bild - Barockens konst

Författare: professor Kurt Johannesson, fil. dr Claes Ellehag, fil. dr Johan Cederlund, fil. dr Magnus Olausson, fil. dr Göran Alm, intendent Johan Knutsson, teol. dr Inger Estham, fil. dr Torbjörn Fulton, fil. dr Peter Gillgren, fil. dr Inga Lena Ångström Grandien, överintendent Kersti Holmquist, intendent Micael Ernstell.

Under 1600-talet internationaliserades den svenska konsten i alla avseenden. Konsten skulle lära betraktaren att söka sanningen, att se bortom eller bakom tingen. Allt var något mer än det syntes vara, och därmed blev allegorin, gåtan, så viktig. Allt kunde tolkas, porträttens detaljer, de målade bilderna på kyrkbänkarna, stuckaturernas myller av figurer. I kungens och adelns slott och herrgårdar bar även de olika gemakens inredningar budskap till besökaren.

Innehåll: Idéhistorisk inledning, Arkitekturen 1650-1690, Arkitekturen, Trädgårdskonsten, Inredningarna, Möbelkonsten, Textilkonsten, Stuckaturen, Skulpturen, Det profana måleriet, Det kyrkliga måleriet, Guldsmedskonsten, Glaskonsten, Noter, Litteratur, Bildförteckning, Register.

ISBN:

9789187896313

Antal sidor:

556

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Ämne:

Konst & arkitektur

Tycker du att denna bok verkar bra ska du inte missa:


Signums svenska konsthistoria 4. Den gotiska konsten
 
Signums svenska konsthistoria 5. Renässansens konst
 
Signums svenska konsthistoria 7. Frihetstidens konst