Våra böcker

Signums svenska konsthistoria 8. Den gustavianska konsten

Klicka för större bild - Den gustavianska konsten

Författare: fil. dr Göran Alm, professor Nils-Arvid Bringéus, docent Jakob Christensson, intendent Michael Ernstell, teol. dr Inger Estham, docent Pontus Grate, intendent Johan Knutsson, fil. dr Magnus Olausson, fil. kand. Rose-Marie Söderström, intendent Annika Tegnérfil. dr Astrid Tegnér-Jordan, fil. dr Anna Greta Wahlberg.

Efter Gustav III:s tronbestigning inleddes ett nytt skede i Sveriges kulturella och politiska historia. Kungens intresse för de olika konstarterna bidrog till en märklig konstnärlig blomstring. På arkitekturen, trädgårdskonsten och inredningarna övade kungen personligt inflytande och härskade inte bara över de kungliga miljöerna utan även över allt offentligt byggande. I Italien, där kungen besåg kvarlevornaav den romerska antiken, tillägnade han sig nya ideal. Men även utanför hovet och adeln var kulturenlivskraftig. Förmögna borgare lät bygga hus i staden och ofta på landet och inredde sina hem vackert och gediget. den romantiska synen på naturen tog gestalt i den engelska parken och i landskapsmåleriet.

Innehåll: Idéhistorisk inledning, Arkitekturen och inredningskonsten, Trädgårdskonsten, Bildkonsten, Studieresorna, Textilkonsten, Möbelkonsten, Guldsmedskonsten, Glaskonsten, Keramiken, Folkkonsten, Noter, Litteratur, Register. Bildförteckning.

ISBN:

9789187896361

Antal sidor:

510

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Ämne:

Konst & arkitektur

Tycker du att denna bok verkar bra ska du inte missa:


Signums svenska konsthistoria 6. Barockens konst
 
Signums svenska konsthistoria 7. Frihetstidens konst
 
Signums svenska konsthistoria 9. Karl Johantidens konst