Våra böcker

Ord som himlen når

Carl August Hagberg - en levnadsteckning

Ord som himlen når

Carl August Hagberg har gått till eftervärlden genom sina lysande och heltäckande översättningar av Shakespeares dramatik. Som översättare är han en av våra klassiker. Med rader av lysande formuleringar som överlevt in i våra dagar presenterades Shakespeares dramer för en svensk publik och läsekrets.
Hagberg var också verksam som kritiker, tidskriftsredaktör och professor i estetik och moderna språk, senare i nordiska språk i Lund. Där blev han också huvudredaktör för Svenska Akademiens Ordbok.
Hans livsgärning inföll under en tid av stora omvandlingar. Under större delen av sitt liv kämpade han med att försöka försona tidens motsättningar med sin egen och framför allt faderns konservativa livsuppfattning. Det var en närmast omöjlig uppgift. Förmodligen bidrog den till att i förtid bryta ner hans krafter.

ISBN:

9789173532549

Antal sidor:

334

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Karin Monié

Ämne:

Memoarer & biografier

Pressklipp

Bakom Hagbergs ord fanns alltid en tanke. Han var filosofiskt tänkande och estetiskt konsekvent enligt sin tids anda. Om hans ord nådde himlen vet vi ju inte. Men de når fortfarande oss. Framför allt kanske via Shakespeareöversättningen. Men även översättaren själv är en bekantskap att rekommendera. Man kan göra det genom Moniés förträffliga levnadsteckning.
Svante Nordin i Svenska Dagbladet

Tycker du att denna bok verkar bra ska du inte missa:


Inte bara Walter Scott