Våra böcker

Johan Puke

Skeppsgossen som blev generalamiral och statsråd

Johan Puke

Johan Pukes liv framstår som en enastående framgångssaga. Som fattig tioårig pojke gick han till sjöss, steg i graderna till generalamiral och slutade sin karriär som statsråd.
Vi får följa Puke under utbildning till sjöofficer, som deltagande i det Nordamerikanska frihetskriget och på det prestigefyllda uppdraget att föra den förste svenske guvernören till kolonin S:t Barthélemy. Sin största militära berömmelse nådde Puke under kriget mot Ryssland, då han med linjeskeppet Dristigheten banade väg för de svenska flottornas utbrytning vid Viborg.
Framställningen av Pukes levnad kopplas till den politiska och militära utvecklingen i Sverige och grannländerna. Den visar också på möjligheterna till social framgång i det gamla ståndssamhället. Både som befälhavande amiral i Karlskrona och på godset Göholm får vi inblickar i Pukes och hans familjs hemliv och värdskapsförpliktelser.

ISBN:

9789173532556

Antal sidor:

248

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Erik Wallström
Hans Norman

Ämne:

Memoarer & biografier