Våra böcker

Grannar

-Frändskap och friktion

Grannar

Att överleva! Så har Finlands förre president Mauno Koivisto definierat "den finska idén". I sin bok ""Grannar - frändskap och friktion"" utvecklar han sina tankar om Finlands förhållande till Sverige och Ryssland.
Boken är i första hand skriven för läsare i Sverige. Den djupaste innebörden av relationerna mellan Finland och Sverige kan förstås bara genom ett långt perspektiv, anser författaren och ger en analytisk - och personligt präglad - historisk översikt , som landar i en framställning av ett antal brännande frågor under Koivistos egen tid som ledande finsk politiker, som förhållandet till supermakterna under det kalla kriget, det sovjetiska imperiets sammanbrott, den europeiska integrationen, svensk försvarsberedskap och ubåtskränkningar av svenskt territorium.
Koivistos höga uppskattning av goda grannrelationer hindrar inte en ibland kritisk hållning till officiell svensk politik och inte minst till nordiska journalister. Ubåtsfrågan, skriver Koivisto, efterlämnade en dålig smak i munnen, och han föreslår någon form av officiella samtal mellan Finland och Sverige om denna sak.
Översättning av Geo Stenius.

ISBN:

9789173532587

Antal sidor:

202

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Mauno Koivisto

Ämne:

Historia, internationell