Våra böcker

Framtidens public service

Om allmännyttig radio och tv

Framtidens public service

Över hela världen står så kallad >public service<, allmännyttig radio och television, inför stora utmaningar, främst beroende på de stora teknologiska förändringar som nu pågår. Tittartidsandelarna för den allmännyttiga televisionen minskar till synes oupphörligt på grund av ökad konkurrens från nya aktörer, från nya medieplattformar som internet och inte minst på grund av digitaliseringen.
I syfte att möta konkurrensen från aktörer vilka attraherar stora publikskaror genom sina satsningar på bred underhållning, drar public serviceaktörerna ofta själva alltmer mot samma slags underhållning i sitt programutbud. Detta leder till att public service drabbas av klander för att svika sitt allmännyttiga och publicistiska uppdrag att >ge publiken vad den inte visste att den ville ha<.
I denna antologi ger ett antal av världens främsta experter och kännare svar på frågan vad som är framtidens allmännyttiga radio och TV. Bland medverkande svenskar märks Ove Joanson, Kerstin Brunnberg och Erik Fichtelius.

ISBN:

9789173532785

Antal sidor:

232

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Kurt Almqvist, red
Isabella Thomas

Ämne:

Politik & debatt