Våra böcker

Sionismen

En antologi

Sionismen

Sionismen är en av vår tids mest ifrågasatta och omdiskuterade ideologier. Den har sin upprinnelse i längtan efter en judisk stat som lösning på förföljelser av judar under årtusenden. Men vad innebär egentligen sionism? Svaret är inte sionisterna själva eniga om. Inte ens var Israel skulle ligga undgick debatt. I anslutning till Israels 60-årsjubileum publiceras denna antologi med sionistiska tänkares idéer och visioner.
Ambitionen är att läsaren själv skall få stifta bekantskap med olika sionistiska ideologier. Boken är den första i sitt slag på svenska och har ett förord skrivet av den bekante israeliske författaren A.B. Yehoshua. Den vänder sig till en allmänt intresserad läsekrets och kan dessutom med fördel användas av studenter på gymnasium och vid universitet.
Antologin är sammanställd av Eli Göndör, doktorand i islamologi vid Lunds universitet, och Patrik Öhberg, doktorand i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

ISBN:

9789173532563

Antal sidor:

312

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Patrik Öhberg (red)
Eli Göndör

Ämne:

Kulturhistoria

Pressklipp

Det är en på flera sätt överraskande bok. För trots att åtminstone Eli Göndör har gjort sig känd som proisraelisk debattör/.../så är Sionismen en alldeles utmärkt balanserad introduktion till detta infekterade ämne. Inte minst värdefullt är att redaktörerna också presenterar generösa utdrag ur sionistiska förgrundsgestalters egna texter.
Per Jönsson i Dagens Nyheter

...som helhet en utomordentlig översikt över en av vår tids mest kontroversiella ideologiska och politiska yttringar.
Lennart Berntson i Svenska Dagbladet