Våra böcker

Främling i folkhemmet

Ett högerspöke ser tillbaka

Främmling i folkhemmet

Kan personmotsättningar och politiska konflikter under det sena 1900-talet spåras till Olof Palmes studiesociala utredning från 1959? Hur blev moderaterna det dominerande borgerliga partiet? Öppnade talman Birgitta Dahl vägen för Fredrik Reinfeldt?
Detta är några frågor som belyses i Lars Tobissons hågkomster från tio års centralt fackligt arbete och därefter mer än 25 år i den moderata partiledningen. Den avslöjande skildringen av händelser och personer formar sig till en översikt och analys av samhällsutvecklingen under senare tid i Sverige, sedd ur ett högerperspektiv.

ISBN:

9789173533201

Antal sidor:

568

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Lars Tobisson

Ämne:

Memoarer & biografier