Våra böcker

Poltava. Krigsfångar och kulturutbyte

Poltava (Jonson)

Den 28 juni 2009 är det trehundra år sedan slaget vid Poltava som kom att bli en vändpunkt i europeisk historia. Den svenska stormaktstiden avslutades och en ny europeisk stormakt - Ryssland - trädde fram.
Denna bok berättar i populärvetenskaplig form om utbyte och inflytande mellan Sverige och Ryssland under tidigt 1700-tal med tjugo av Sveriges och Rysslands främsta historiker inom området som författare. Efter inledningskapitlet där Poltava diskuteras som historia, slagfält och symbol är boken indelad i fyra sektioner: De svenska krigsfångarna i Ryssland, de ryska fångarna i Sverige, utbyte och inflytande, respektive avtrycken i den svenska historien.

ISBN:

9789173533348

Antal sidor:

388

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Lena Jonson (red.)
Tamara Torstendahl Salytjeva (red.)

Ämne:

Historia, svensk

Tycker du att denna bok verkar bra ska du inte missa:


Poltava