Våra böcker

Skrifter. Del 1

Studieåren och resan till Alexandria

Wallin 1

Orientalisten Georg August Wallin, född 1811 på Åland, företog forskningsresor i Egypten och till Arabiska halvön, Persien, Syrien och Palestina under fem år i slutet av 1840-talet. Under antagen identitet - som den ryske tsarens undersåte från Centralasien, muslimen Abd al-W?l? - gjorde han flera längre resor från sin bas i Kairo. Han bedrev vad man i dag skulle kalla deltagande observation och vann bl.a. tillträde till de för icke-muslimer stängda städerna Mekka och Medina. Sina iakttagelser och erfarenheter under resorna skrev han ner i brev och dagböcker.
På grund av sin tidiga död 1852 hann Wallin själv publicera endast en bråkdel av sina anteckningar och brev, men en stor del gavs ut postumt under 1800-talet. Del 1 av Wallins Skrifter, den första kompletta textkritiska utgåvan i sammanlagt sex volymer, omfattar brev och dagböcker från hans studietid i Helsingfors och S:t Petersburg 1831-1842 och från hans resa genom Europa till Alexandria 1843, och dessutom hans docentavhandling från 1839. I volymen ingår också en biografi över Wallin. Volymen är rikt illustrerad och försedd med en bibliografi och utförliga kommentarer.

Utgiven i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

ISBN:

9789173533713

Antal sidor:

456

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Georg August Wallin

Ämne:

Historia, internationell

Tycker du att denna bok verkar bra ska du inte missa:


Skrifter. Del 2
 
Skrifter. Del 3
 
Skrifter. Del 4
 
Skrifter. Del 5
 

Skrifter. Del 6