Våra böcker

Riksdelen

Stormakt och rikssprängning. 1560-1912

Riksdelen

Riksdelen" handlar om Finlands svenska historia, från Erik den XIV:s trontillträde och Sveriges entré som Östersjömakt 1560 till 1812, när Finland inte längre var en del av det svenska riket. Boken behandlar de centrala frågorna i Finlands historia, med särskild tonvikt på det svenska och på Finlands ställning i det svenska riket. Samhällseliten och dess gradvisa försvenskning under 1600- och 1700-talet granskas, likaså allmogens liv och språkförhållanden, mötet mellan överhet och undersåtar samt kyrkans förmedlande roll. Särskild uppmärksamhet ägnas 1700-talet, då Finland till följd av de upprepade krigen mot Ryssland mer än tidigare stod i centrum för den svenska politiska elitens uppmärksamhet. Rysslands växande militära styrka och synen på Finland som ett hotat gränsområde skapade en mental beredskap för kriget 1808-09. I ett avslutande kapitel diskuteras krigshändelserna, de ryska pacificeringsåtgärderna och fredsslutet 1809 samt hur den finländska eliten valde att snabbt anpassa sig till den nya överheten.

ISBN:

9789173533454

Antal sidor:

416

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Nils Erik Villstrand

Ämne:

Finland

Tycker du att denna bok verkar bra ska du inte missa:


Provinsen bortom havet
 
Sveriges österland