Våra författare

Max Engman

Max Engman är professor i allmän historia vid Åbo Akademi sedan 1985. Han har i sin forskning huvudsakligen behandlat relationerna mellan Finland och Ryssland, migration och minoritetsfrågor samt imperieupplösningar under 1900-talet.

Böcker


Gränsfall
 
Fänrikens marknadsminne
 
Ett långt farväl
 
Maktens mosaik
 

Dagligt liv i S:t Petersburg
 
Språkfrågan