Våra böcker

Candide

eller optimismen

Klicka för större bild - Candide (Bibliofil)

Numrerad bibliofilupplaga i 150 exemplar.
Med en signerad trägravyr av Nalle Werner tryckt direkt från originalstocken.

Candide (den uppriktige) råkar ut för praktiskt taget allt ont, hemskt och fasansfullt som kan hända en människa, men han förlorar aldrig sin optimism.
Enligt undertiteln handlar Candide om optimismen, men berättelsen är mycket mer än en vedergällning av Leibnitz teori om att den värld vi bebor är "den bästa av alla tänkbara världar".
Den lilla grupp som så anspråkslöst startar ett nytt liv i slutet av boken är ett miniatyrsamhälle med utvecklingsmöjligheter. Landet Eldorado i Candide är en utopi som väl också Voltaire ansåg omöjlig att förverkliga, men en värld att eftersträva.

Boken är illustrerad av Nalle Werner. Under det onda 1940-talet upplevde han Candide som en mycket aktuell bok och den har länge följt honom. Denna förtrogenhet har så småningom utmynnat i denna boks illustrationer - 34 till antalet, varav 16 i färg. Av resultatet kan man se en stor valfrändskap mellan författare och illustratör.

Översättning av David Sprengel och förord av Harry Järv.

ISBN:

97891735374861131

Antal sidor:

176

Bandtyp:

0

 

Författare:

Voltaire

Ämne:

Atl. väljer ur världslitteraturen
Bibliofilutgåvor