Våra böcker

Försoningen

Försoningen

Erik Wallrups roman Försoningen börjar som en kriminalroman, då en pensionerad läkare med dunkelt förflutet hittas ihjälfrusen. Men Wallrup viker snabbt bort från den tidstypiska svenska prosan. Istället ställs frågor om vad det innebär att minnas och att glömma, vad som går att förlåta och vad som är oförlåtligt, alltmedan läsaren får följa läkarens dotter och hennes relation till fadern.

Året är 1998. En pensionerad läkare hittas ihjälfrusen utanför sitt hus i fjällen. Det visar sig att han varit med om att utföra grymma köldexperiment på människor under den Nazityska ockupationen av Norge. Ingen kan avgöra om det är ett mord eller en tillfällighet, om det är en medveten parallell eller inte.
Erik Wallrups roman Försoningen börjar som en kriminalroman, men han viker snabbt bort från den tidstypiska svenska prosan. Istället ställs frågor om vad det innebär att minnas och att glömma, vad som går att förlåta och vad som är oförlåtligt.
Läsaren får följa läkarens dotter som flyr undan sina minnen. Men det förflutna börjar spela på henne som om hon varit ett instrument.

ISBN:

9789173534444

Antal sidor:

176

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Erik Wallrup

Ämne:

Pressklipp

En vackert och eftertänksamt skriven roman, framvärkt ett stycke bortom det motståndslösa mediebruset.
-Nils Schwartz, Expressen

Det är en symboltung och allvarsmättad bok som Erik Wallrup skrivit... Romanen är välskriven och strängt komponerad, med ett starkt civilisationskritiskt budskap.
-Maria Schottenius, Dagens Nyhter

En finurligt konstruerad serie variationer över klassiska filosofiska och existentiella teman... Bäst är Wallrup när han vågar vara sig själv, det vill säga träder fram som reflekterade intellektuell. Romanens starkaste sidor är analyserna av de fysiska och metafysiska villkoren för den konst som skapas vid pianoklaviaturen. Där är Erik Wallrup fri och fängslande.
-Per Svensson, Svenska Dagbladet

Wallrup har en oerhört snygg, säker och ren stil. Den flyter självklart, fullkomligt ansträngningslöst, över sidorna.
-John Sjögren, Upsala Nya Tidning

Jag sympatiserar med Försoningens oförutsägbara dramaturgi. Alldeles för många berättelser omkring oss lider av förutsägbarhet och anpassning till vissa mönster, vilket kanske får tillvaron att framstå som begriplig, men ack så tråkig. Därför ser jag också bokens ovilja att låta sig genrebestämmas som en tillgång.
-Karl Johan Nilsson, Nordvästra Skånes Tidningar