Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/83/2004383/atlantisbok.se/public_html/inc/d_base.php on line 8 Atlantis Bokförlag AB | Ordnade eliter (Göran Norrby)
  

Vra bcker

Ordnade eliter

Organiseringen av Nordens statsbärande skikt 1660-1920

Ordnade eliter

Idag är likheterna mellan de nordiska länderna stora. Men så har det inte alltid varit. Innan dagens nationalstater tillkom i början av 1900-talet rådde i själva verket starkt divergerande statsskick och samhällssystem i Norden. Göran Norrby har studerat på vilka olika sätt de nordiska staterna valde att ordna sina statsbärande skikt. Hans studie sträcker sig från 1660 till införandet av allmän rösträtt.

I omvärldens ögon ter sig de nordiska länderna idag som närmast identiska, och själva tycker vi nog att vi är lika. Men i ett historiskt perspektiv framstår detta som ganska paradoxalt, ty före den allmänna rösträtten var maktstrukturerna anmärkningsvärt olika.

Ordnade eliter analyserar och jämför dels hur maktstrukturerna och makteliterna har ombildats i Norden under perioden 1660-1920, dels hur de nordiska furstemakterna har utformat de ekonomiska och symboliska styrmedel (adelskap, titlar, rangskalor, ordensväsen och så vidare) med vilkas hjälp de strävat att organisera och kontrollera sina statsbärande eliter för att uppnå bästa statsnytta. En förklaring ges även till varför de förr så olika statliga strukturerna kunnat utmynna i dagens enhetliga välfärdsstater.

ISBN:

9789173534369

Antal sidor:

320

Bandtyp:

Inbunden

 

Frfattare:

Göran Norrby

mne:

Historia, svensk

Pressklipp

Vill man fundera över vilka aktörer och strukturer som formade våra länder före det demokratiska genombrottet utgör (boken) en direkt inspirerande källa. Dessutom undviker (Norrby) trevligt nog mycket av det vetenskapliga fikonspråk som alldeles för ofta ingår i sådana studier.
-Bo G Hall, Gefle Dagblad

...beskriver på ett kunnigt och initierat sätt hur adelns position i det nordiska samhället har sett ut... Till verkets fördelar bör framhävas den komparativa ansatsen, mellan främst det svenska respektive danska systemet.
-Lars Lundqvist, Arkiv

Göran Norrby är en av de historiker som inte bara vågar att ta det stora greppet på historien, utan också förstår att använda nationalstatsbegreppet på rätt sätt, det vill säga termen fångar in både en specifik tidsepok och teorier om den historiska statens utveckling och föränderliga innehåll.......Göran Norrbys bok fyller en viktig forskningslucka i två avseenden. För det första genom att han fokuserar på den statsbärande eliten. För det andra genom att hans övergripande mål är att jämföra utvecklingen mellan de nordiska länderna. Det skall sägas med en gång att han lyckas väl med båda föresatserna.
-Bo Eriksson, Historisk tidskrift

Tycker du att denna bok verkar bra ska du inte missa:


Konsten att härska
 
Huset von Fersens uppgång och fall
 
Poltava