Våra böcker

Sophie Creutz och hennes tid

Adelsliv i 1700-talets Finland

Sophie Creutz och hennes tid

Ytterst lite har skrivits om enskilda finska kvinnoöden före 1809; ingen av de kvinnor som levde i dåtida Finland har blivit föremål för någon biografi. Så motiverar Kirsi Vainio-Korhonen sin studie om adligt liv i Finland under 1700-talet, såsom det upplevts och fångats i Sophie Creutz och hennes vänners efterlämnade brev och dagböcker. Genom Creutz livsberättelse ges nya perspektiv på finskt 1700-tal, kvinnohistoria och vardagsliv.

I "Sophie Creutz och hennes tid" får vi stifta bekantskap med 1700-talets historia, livsstil och tankevärld utgående från några adelsfamiljers öden i Finlands oroliga sydöstra hörn. I centrum står grevinnan Sophie Creutz vars livsberättelse boken återskapar på ett sätt som öppnar nya perspektiv på kvinnornas historia.
Centrala teman är den livslånga vänskapen mellan Sophie Creutz och Göran Magnus Sprengtporten och Sophies förhållande till sin äkta man Lars Glansenstierna. Huvudpersonernas liv präglas starkt av den politiska utvecklingen i samtiden, särskilt av relationerna mellan Sverige och Ryssland med krig, sammansvärjningar och landsförräderi som huvudingredienser.
Boken förmedlar också detaljerade bilder av adelslivet till vardags och till fest. Vi får titta in i garderober och fataburar, följa med på baler, visiter, dop, bröllop och begravningar. Här ges inblickar i både krigsfångenskap och brunnsliv. Också barnens ställning i familjen skildras levande. Boken lyfter fram 1700-talet på ett nytt sätt och bjuder läsaren på många överraskningar.

Boken utges i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

ISBN:

9789173534482

Antal sidor:

272

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Kirsi Vainio-Korhonen

Ämne:

Memoarer & biografier
Kvinnohistoria
Finland

Pressklipp

Intressanta bakåtblickar...
-Sten nöjd, Nerikes Allehanda

Tycker du att denna bok verkar bra ska du inte missa:


Stina Piper
 
Släkten, pengarna och Caroline Gother
 
Anpassning, förhandling, motstånd