Våra böcker

Dödahavsrullarna

Innehåll, bakgrund och betydelse

Dödahavsrullarna POD

I antologin Dödahavsrullarna. Innehåll, bakgrund och betydelse presenteras de senaste vetenskapliga rönen och teorierna i tolkningen av Qumrantexterna, ett av det 20:e århundradets mest sensationella arkeologiska fynd. Boken är ett unikt samarbete mellan forskare från fyra nordiska länder under ledning av Cecilia Wassén.

Skriftrullarna som hittades i Qumran vid Döda havet 1947 har ofta beskrivits som det största arkeologiska fyndet under det 20:e århundradet.

Dödahavsrullarna. Innehåll, bakgrund och betydelse presenterar de senaste vetenskapliga rönen och teorierna i tolkningen av Qumrantexterna. Boken ger en överblick över skriftsamlingen och en inblick i texternas historiska, religiösa och sociala bakgrund. Den skildrar ideologi och levnadssätt hos de grupper som författat texterna och visar hur forskningen om Dödahavsrullarna bidrar till förståelsen av såväl den tidiga judendomen som den kristna rörelsen under det första århundradet. Boken är skriven av framstående nordiska Qumran-forskare. Redaktören, Cecilia Wassén, är docent vid Uppsala universitet.

ISBN:

9789173536998

Antal sidor:

400

Bandtyp:

Mjuka pärmar

 

Författare:

Cecilia Wassén

Ämne:

Atlantis PoD
Historia, internationell

Pressklipp

För alla med ett brinnande intresse av förkristen och tidig kristen historia och utveckling är boken en veritabel guldgruva. Den är lättläst, även om det inte är i vägen att ha lite förkunskap på området... Författarna verkligen gjort ett gott arbete.
-Jan Sandström, Arvika Nyheter

Någon lättillgänglig översikt av vad forskningen i dag anser om textfynden har länge saknats. Därför är det med glädje jag tar del av Dödahavsrullarna. Innehåll, bakgrund och betydelse, redigerad av Cecilia Wassén.
-Dick Harrison, Svenska Dagbladet

Ger en bred översikt och kunskap och ger en spännande inblick i det samhälle där Bibeln spelade en viktig roll. För den som vill besöka Israel och Palestina ger boken en viktig bakgrund och förståelse för det man får se på plats.
-Bo Wettéus, Hemmets vän

En ganska mysig bok. Man dras in i tolkningarna av dokumenten. Perfekt för "the armchair archaeologist" (eller dito religionshistoriker), men boken borde även kunna fungera skapligt som utgångspunkt för en andlig sökares resa. En intelligent bok som tar religion på allvar.
-Jan Hoff, Kyrkans tidning

Tycker du att denna bok verkar bra ska du inte missa:


Den arabiska litteraturen