Våra böcker

Diktaren i dialog

Polemik, enkätsvar och intervjuer

Diktaren i dialog

Bertil Malmberg var seismografiskt känslig för sin samtids mentala skred. I denna bok har samlats polemik, enkätsvar och intervjuer som belyser Malmbergs nyfikenhet och analytiska skärpa rörande allsköns kulturella krängningar och hans hantering av skärmytslingar i medierna.

Bertil Malmberg var seismografiskt känslig för sin samtids mentala skred. Med nyfikenhet och analytisk skärpa rapporterade han i tidningar och tidskrifter om ideologiska och kulturella krängningar. Samtidigt uppträdde han privat och i offentligheten som ett utkorat och upphöjt, närmast profetiskt väsen, inte som skribent eller författare utan som diktare eller skald.
Peter Luthersson och Anders Mortensen har ställt samman en antologi som dokumenterar dels några av de skärmytslingar i medierna som Bertil Malmberg råkade in i till följd av sina rapporter från samtiden, dels den bild som samma medier förmedlade av en utkorad och upphöjd. Dokumentationen siktar på att förtydliga bilden av Bertil Malmberg som representant för tanketraditioner som länge har haft svårt att göra sig gällande i Sverige.

ISBN:

9789173535595

Antal sidor:

184

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Bertil Malmberg

Ämne:

Kulturhistoria

Pressklipp

Bertil Malmbergs stil håller minst lika mycket för 2000-talet som för 1900-talet.
-Lars Landström, Örnsköldsviks allehanda

Tycker du att denna bok verkar bra ska du inte missa:


Diktaren i sitt sekel