Våra böcker

Kunskapen och makten

Om det offentliga beslutsfattandets kunskapsförsörjning

Kunskapen och makten

Makthavare har i alla tider behövt rådgivare, men att berätta sanningen för makten kan vara riskabelt. Den problematiska relationen mellan kunskap och makt granskas här ur ett historiskt, statsvetenskapligt, juridiskt och ekonomiskt perspektiv. Bland artikelförfattarna märks Per Molander, Susanne Ackum, Gunnar Wetterberg och Johan Hirschfeldt.

Makthavare har i alla tider behövt rådgivare, men att berätta sanningen för makten kan vara riskabelt. I boken skriver ett antal forskare och beslutsfattare om den problematiska relationen mellan kunskap och makt ur ett historiskt, statsvetenskapligt, juridiskt och ekonomiskt perspektiv. Exemplen är hämtade från arbetsmarknad, förvaltning, rättskipning, finans- och penningpolitik samt forskningspolitik.
En avslutande essä ägnas Merlingestalten i den mer än tusenåriga Arthursagan.

ISBN:

9789173535311

Antal sidor:

272

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Per Molander

Ämne:

Politik & debatt

Pressklipp

Molander och hans kolleger fångar tämligen väl in 1990-talets omformning och anpassningar av efterkrigstidens många sociala, ekonomiska och politiska institutioner och uppfattningar.
-Mats Benner, Respons