Våra böcker

Marknader och demokrati

Uppbrott från majoritetens tyranni

Marknader och demokrati

Hur bör stater och företag styras? Björn Wahlroos synar de tre modellerna hierarki, marknad och demokrati i jakten på den optimala blandningen. Resultatet är en vindlande maktfilosofisk essä, i vilken Wahlroos generöst delar med sig av sina prognoser och preferenser.

Björn Wahlroos, styrelseordförande för Sampo group och Nordea, har skrivit en vindlande maktfilosofisk essä. De historiska linjerna blir långa och de nationella eller kulturella jämförelserna många. Tre modeller för styre och fördelning ställs mot varandra: hierarki, marknad och demokrati. I renodlad form är var och en av dem behäftad med allvarliga brister. Det gäller att åstadkomma en optimal blandning. Hur ser den ut?
Resonemangen har bäring på ledning en av såväl stater som företag, och författaren argumenterar för ett flitigare idéutbyte mellan vanligen skilda akademiska discipliner som statskunskap och företagsekonomi. Han delar generöst med sig av sina prognoser och preferenser.

ISBN:

9789173534918

Antal sidor:

488

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Björn Wahlroos

Ämne:

Politik & debatt

Pressklipp

Wahlroos är inte bara en framgångsrik företagsledare och bankir, utan också en påläst, djup tänkare... boken är ett välskrivet försvar av frihet.
-Alexander Stubb, Dagens Industri

Ett passionerat försvarstal för marknadsekonomin och den fria konkurrensen.
-Anders Ström, Aktiespararen

En magistral historik över demokrati och ekonomi.
-Patrik Strömer, Neo

Det är imponerande att Björn Wahlroos hunnit med att skriva denna bok, som är som en diamant. Den bryter av mot den nordiska konsensuskulturen i både akademi och affärer... Den fyller ett stort tomrum.
-Carl-Johan Westholm, Svensk Tidskrift

Tycker du att denna bok verkar bra ska du inte missa:


Om demokratin i Amerika, Bok 1
 
Knapptryckarkompaniet
 
Fursten