Våra böcker

Brev och småskrifter

Brev och småskrifter

Blaise Pascal har alltsedan sin död varit en vattendelare i den europeiska och främst den franska idédebatten. Hans intellektuella prestationer - matematiska och naturvetenskapliga - är alltjämt en del av vår verklighet medan han på andra områden är en talesman för ett främmande folk. I denna samling brev, böner, tal och traktater möter vi alla hans sidor.

»Den enda hållbara motivering som utgivaren efter långvariga funderingar kan uppleta till stöd för företaget att översätta detta urval av brev och småskrifter är«, skriver Stig Strömholm i sin introduktion till urvalsvolymen, »att han känner sig stå i en drygt sextioårig mycket stor tacksamhetsskuld till Blaise Pascal tidvis ett slags lärjungeskap om man så vill och i minst trettio av dessa år velat avbörda sig en del av skulden på det enda sätt som är möjligt: genom att låta tänkaren komma till tals i en språklig dräkt som gör honom tillgänglig för svenskar år 2012 och genom att åtminstone helt kort beskriva hans liv och gärning. Kanske är det riktigast att kalla projektet en hyllning, en ödmjuk hommage, till Pascal.«

Urval, översättning och introduktion av Stig Strömholm.

ISBN:

9789173535373

Antal sidor:

288

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Ämne:

Atl. väljer ur världslitteraturen

Pressklipp

En vacker och stabil översättning till svenska av Stig Strömholm. Till denna har fogats en genomlärd inledning, som förenar biografiska upplysningar med idéhistorisk kontext och reception, vilket gör samlingen omistlig för den som genom en kunnig cicerons förmedling vill bekanta sig med mindre kända delar av Pascals verk.
-Magnus Halldin, Svenska Dagbladet

Strömholm (är) en utmärkt guide med sinne för målande detaljer... Bokens tyngdpunkt är den långa inledningen som försöker fånga den pascalska essensen.
-Staffan Bergsten, Upsala Nya Tidning