Våra böcker

På väg ...

Dag Hammarskjöld som svensk ämbetsman

På väg ...

När Dag Hammarskjöld 1953 blev FN:s generalsekreterare hade han bakom sig mer än två decennier som svensk ämbetsman. Hans Landberg ger nu i den nya boken "På väg ..." den första samlade bilden av Hammarskjölds karriär och av hans - för många tämligen okända - insatser i och för Sverige.

När Dag Hammarskjöld 1953 trädde fram i det internationella rampljuset som Förenta Nationernas generalsekreterare kunde han se tillbaka på en, utåt ganska okänd, karriär som svensk ämbetsman. Han bidrog till en ny syn på statens roll i kampen mot lågkonjunktur och arbetslöshet och hade som statssekreterare ett stort inflytande på finanspolitiken under andra världskriget. Ett tungt ansvar vilade på honom då det neutrala Sverige sökte återvinna förtroende hos de segrande västmakterna och samtidigt måste balansera mellan stormaktsblocken under det kalla krigets inledande år. Han slutade denna sin karriär som opolitiskt statsråd och biträdande utrikesminister. I boken ges för första gången en samlad bild av hans svenska verksamhet och de erfarenheter som rustade honom för hans avgörande livsinsats.

ISBN:

9789173535731

Antal sidor:

632

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Hans Landberg

Ämne:

Memoarer & biografier

Pressklipp

Mycket värdefull bok...
-Mats Svegfors, Dagens Nyheter

En ovanlig och värdefull bok... går systematiskt igenom Hammarskjölds karriär och insatser.
-Mats Svegfors, Tidskriften Respons

Tycker du att denna bok verkar bra ska du inte missa:


Freden som äventyr
 
Midnatt i Kongo