Våra böcker

Ett ståndsmässigt liv

Familjen von Fersens livsstil på 1700-talet

Högadelns livsstil, hushåll och komsumtionsbeteende i 1700-talets Sverige står i fokus i denna bok. Författaren Johanna Ilmakunnas har koncentrerat sig på tre generationer av den illustra släkten von Fersen vilka får spegla sin tid och sitt samhällsskikt. I denna rikt illustrerade och omfångsrika bok kommer vi gångna tiders högadel mycket nära.

Adeln har ofta associerats med extravaganser och ett prålsjukt slöseri på en anslående livsföring. Hur levde egentligen den numerärt begränsade men inflytelserika högadeln i 1700-talets Sverige?
Tre generationer illustra representanter för släkten von Fersen  statsmän, militärer, hovmän och hovdamer  är huvudpersonerna i denna bok. Utgående från dem analyserar Johanna Ilmakunnas både högadelns konsumtionsmotiv och hur livsstilen omsattes i praktiska handlingsmönster i den Fersenska vardagen, i uppfostran, karriärfrämjande, tjänstefolk och varor.
Adelns livsstil styrdes av vad adelskapet enligt adelns självbild förpliktade till. Livsstilen var en viktig ståndsmarkör: ett förfinat uppträdande och den yttre framtoningen befäste adelns samhällsposition och manifesterade dess makt. Det gällde alltså att konsumera som det anstod en representant för aristokratin, men adeln förväntades också hålla självbehärskningens och måttfullhetens dygd i ära. Och det var ingalunda givet att inkomsterna motsvarade den konsumtionsnivå som samhällspositionen förutsatte.

Boken utges i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

ISBN:

9789173535977

Antal sidor:

500

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Johanna Ilmakunnas

Ämne:

Historia, svensk

Pressklipp

Den som behöver en allsidig belysning av adelns inkomster och utgifter under 1700-talet (kan) med förtroende vända sig till Ilmakunnas historik över släkten von Fersen och räkna med att finna såväl översiktlig information som talrika konkreta exempel på allt från anskaffandet av turkiska tapeter till kostnaden för konsertbiljetter.
-Elisabeth Mansén, Respons

Tycker du att denna bok verkar bra ska du inte missa:


Ordnade eliter
 
Anpassning, förhandling, motstånd