Våra böcker

Anton Blanck

En forskarbiografi

Anton Blanck

Anton Blanck (1881-1951) var under sin tid som professor i litteraturhistoria i Uppsala 1922-46 en nyckelfigur inom sitt ämne. Det var främst i 1700-talets diktning som Blanck kom att specialisera sig. Hans forskning hade en ovanligt stark internationell orientering, främst fransk, och genom sin idéhistoriska inriktning var han drivande i grundandet av den första professuren i idé- och lärdomshistoria i Sverige. Politiskt utgjorde Blanck en motpol till Fredrik Böök i Lund. Som ententevän och liberal debattör engagerade han sig även i det samtida politiska livet, bland annat som medredaktör i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och 1917-23 som utgivare av den liberala tidskriften Forum. Bengt Landgren vill med sin forskarbiografi belysa Blancks verksamma liv och hans insatser som litteraturforskare. Boken är utgiven i samarbete med Kungl. Vitterhetsakademien och ingår i serien Svenska lärde.

ISBN:

9789173536394

Antal sidor:

288

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Bengt Landgren

Ämne:

Tycker du att denna bok verkar bra ska du inte missa:


Carl Gustaf Malmström
 
John Landquist