Våra böcker

Gustaf de Laval - ett rastlöst snille

Gustaf de Laval

Gustaf de Laval (1845-1913) var en lysande uppfinnare. Hans separatorer och ångturbiner lade grunden till internationellt framgångsrika företag som fortfarande utgör viktiga inslag i det svenska näringslivet. Som riksdagsledamot var han sin tids främste företrädare för den moderna snilleindustrin. Men som entreprenör var de Laval misslyckad. Han splittrade sig på för många områden och saknade sinne för ekonomiska realiteter. Under närmare ett halvt sekel ägnade han sig åt över 200 projekt inom mekanik, kemi, metallurgi och elektroteknik. Han tog ut 92 svenska patent och grundade 37 företag.
Gustaf de Laval intresserade sig för praktiskt taget allt tvättapparater för spenar, svampodling med ammoniak liksom svävarfartyg och flygplan. Han startade flera företag för att anlägga gruvor, kraftverk och elintensiva industrier över hela landet, från Blekinge till Norrbotten.
Hundra år efter Gustaf de Lavals död tecknar Anders Johnson här ett porträtt av denna fascinerande personlighet. Boken ingår i serien Svenska företagare och utges i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria.

ISBN:

9789173536486

Antal sidor:

250

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Anders Johnson

Ämne:

Memoarer & biografier

Tycker du att denna bok verkar bra ska du inte missa:


Hakon Swenson
 
Annonsdrottningen