Våra böcker

Inte bara Walter Scott

Lars Arnell, översättare, spelare, landshövding

Inte bara Walter Scott

Kan konkurs och ekonomiskt elände vara vägen till en ny oväntad karriär?
I fallet landshövdingen och statssekreteraren Lars Arnell blev det ovedersägligen så.

År 1825 drevs han till en jättelik konkurs. Från att ha suttit som en av de ansvariga för landets krigspolitik fick han börja använda sin penna för sitt levebröd. Han gjorde det genom översättningsarbete. Det gällde att hitta litteratur som var populär och säljande och dessutom att arbeta snabbt under pressade förhållanden. Han kunde det och tog sig an Walter Scott, James Fenimore Cooper, Johanna Schopenhauer och en rad andra författare på modet.
År 1827 tvingades han lämna Sverige och blev ett par år senare rysk undersåte i Åbo. Där fortsatte han sin verksamhet på det litterära fältet, översatte bland annat Chateaubriand och Washington Irving samt blev bokhandare och engagerad i det kejserliga finska hushållningssällskapet och grundare av lantbruksskolan Mustiala.
Karin Monié är fil. dr i litteraturvetenskap med inriktning på vetenskapshistoria. Hon har varit verksam som kritiker, skribent och redaktör och även varit informationsansvarig på Statens kulturråd.

ISBN:

9789173536073

Antal sidor:

277

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Karin Monié

Ämne: