Våra böcker

Kärlek och vänskap

Moralia I

Plutarchos Kärlek och vänskap

De sju skrifter ur Plutarchos stora skriftsamling Moralia, som ingår i denna volym under temat kärlek och vänskap, behandlar frågor om sexualitet, kvinnosyn och samlevnad och belyser synen på dessa frågor för tvåtusen år sedan.

Plutarchos (ca 46-120 e.Kr.) är i Sverige nästan enbart känd som levnadstecknare. Hans parallella biografier över ryktbara greker och romare var från renässansen och framåt länge en självklar del av skolundervisningen och inspirerade Shakespeare till flera dramer. Plutarchos var emellertid inte i första hand levnadstecknare. Större delen av hans produktion utgörs av skriftsamlingen Moralia, ett sjuttiontal skrifter som täcker flera genrer: avhandlingar, essäer, dialoger, föreläsningar, brev.

Översättning av Sven-Tage Teodorsson.

Provläs boken

ISBN:

9789173536745

Antal sidor:

277

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Sven-Tage Teodorsson
Plutarchos

Ämne:

Atl. väljer ur världslitteraturen

Pressklipp

Starkast intryck gör känslan av att vara inbegripen i ett kökssamtal. Plutarchos tonfall är förtroligt och lågmält när han ger sin syn i olika frågor.

Man ler och glömmer man att det gått nästan två millennier sedan Plutarchos plitade ner sina rader.

Pauli Olavi Kuivanen, Norrköpings Tidningar

Tycker du att denna bok verkar bra ska du inte missa:


Skrifter, Bok 3
 
Skrifter, Bok 1
 
Levnadsråd
 
Skrifter, Bok 6