Våra böcker

Ämnesvis - Historia, internationell

Duellen i Göttingen 1780

I denna halvdokumentära roman reser i september 1779 sju unga svenskar till Göttingen för att studera. De är alla mycket unga, sånär som på Jakob Fredrik Neiktar som är 35 år och något av en ledare för gruppen. Utöver Neiktar är det bara yttereligare en som inte är av adlig ...läs mer 

Ljuva möten och ömma samtal

Om kärlek och vänskap på 1700-talet

Kärleks- och vänskapsförhållanden på 1700-talet skiljer sig radikalt från vår tids, både i teori och praktik. Diskussionerna om sinnlighetens förhållande till dygden, om den svärmiska vänskapens natur och om passionernas destruktiva effekter på både kropp och själ var djupt ...läs mer 

Gränsländer

Gränsländer
Östersjön i ny gestalt

Detta är en bok om Östersjöområdet, en beteckning på ett komplicerat system av territorier, vart och ett med sin historia och sina kulturella markörer, ett konglomerat av heterogena delar som har förändrats över tiden. Dess existens har aldrig egentligen ifrågasatts, men de...läs mer 

Levande ansikten

Levande ansikten
Essäer i blandade ämnen från pindaros till vår tid

Stig Strömholm har samlat ett antal lärda artiklar i olika ämnen, alltifrån den beotiske skalden Pindaros på 500-talet f.Kr. och andra klassiker, fram till utredning av begreppet "det moderna". Däremellan handlar det om Bibelns roll i europeisk kultur, om franska revolutione...läs mer 

Minnet av Konstantinopel

Minnet av Konstantinopel
Den osmansk-turkiska 1700-talssamlingen på Biby

Under 1700-talet var två generationer Celsing verksamma som svenska sändebud i Konstantinopel. De tre envoyéernas kunskaper om samt intresse för den osmanska kulturen tog sig uttryck i en samling turcica som än idag finns kvar i orört skick på familjens sörmländska fideikomm...läs mer 

Fru Petrovas sko

Fru Petrovas sko
En rysk spiontragedi i 50-talets Australien

Mycket av informationen visade sig gälla Sverige, där paret varit stationerat 1943–47, vilket ledde till att Säpo kunde gripa flera agenter. Vladimir Petrov hade dock inte valt friheten, han flydde undan ett obevekligt öde och skräcken för det gav honom inget val. Och makens...

Wilhelm Agrell

läs mer 

Stora sabotageligan

Stora sabotageligan
Komintern och Sovjetunionens underjordiska nätverk i Sverige

1941 dömdes de svenska medlemmarna av Wollweber-ligan för sabotage av malmutskeppningen från Luleå till Nazityskland. Wollweber var en internationell organisation, med förgreningar in i sovjetiska underrättelsetjänster. Wilhelm Agrell skildrar en dramatisk fas i Europas his...

Wilhelm Agrell

läs mer 

Guddöttrar

Guddöttrar

Den 30 juli 1977 mördades chefen för Dresdner Bank, Jürgen Ponto, i sitt hem utanför Frankfurt. Mördarna, Christian Klar och Brigitte Mohnhaupt, var båda medlemmar av Röda Armé-Fraktionen, RAF. Möjligheten att komma in i Pontos hem hade Susanne Albrecht ordnat, dotter till J...

Julia Albrecht Corinna Ponto

läs mer 

I skuggan av Rom

I skuggan av Rom
Romersk kulturpåverkan i Norden

Kent Andersson, docent i arkeologi och en av landets främsta experter på området, berättar den fascinerande historien om de mer än tusenåriga kontakterna mellan Norden och Romarriket. Med utgångspunkt från arkeologiska fynd och undersökningar från främst Sverige kastas nytt ...

Kent Andersson

läs mer 

I otakt med tiden

I otakt med tiden
Om rösträttsmotstånd, antipacifism och Nazism bland svenska kvinnor

Att de kallades kanonkvinnor och krigshetsare bekymrade dem föga. De gjorde allt för att försvara det manssamhälle som rösträttskvinnorna ägnade sina liv åt att bekämpa. Med nationalistisk glöd gick de till attack mot de fredskvinnor som i historien brukar skildras som goda ...

Sif Bokholm

läs mer 

Mitt Tokyo

Mitt Tokyo
Historia och kultur

Med utgångspunkt från de sex adresser Monica har bott på under femton år och på vandring härs och tvärs längs stadens många gator utan namn finner hon spåren av en dramatisk historia och säregen kultur, till en del även okänd för de flesta Tokyobor....

Monica Braw

läs mer 

De mänskliga rättigheternas väg

De mänskliga rättigheternas väg
Genom historien och litteraturen

Ove Bring skildrar de mänskliga rättigheternas utveckling genom historien, från forntida kulturer i Orienten via antikens Grekland och Rom till upplysningen och liberalismen i Västerlandet och vidare in i vår egen tid med FN-dokument, internationella domstolar och frivilligo...

Ove Bring

läs mer 

Parthenonsyndromet

Parthenonsyndromet
Kampen om kulturskatterna

Arkeologiska föremål, ursprungsbefolkningars kulturskatter och privatägda konstverk har genom tiderna förts bort eller konfiskerats och dykt upp på museer. Regimer, folkgrupper och privatpersoner har vänt sig till domstolar för att återfå sina föremål. Den mest kända kulturt...

Ove Bring

läs mer 

Tsunamin i Lissabon

Tsunamin i Lissabon
Jordbävningen den 1 november 1755, i epicentrunm och i svensk periferi

Den första november 1755, på alla helgons dag, rämnade jorden utanför Lissabon. I samma ögonblick uppstod också en spricka i den gamla världsbilden och tanken om jorden som den gode Gudens skapelse. Voltaire och många andra reagerade mot denna nya världsordning. Också Sverig...

Gunnar Broberg

läs mer 

Kunskapens kretsar

Kunskapens kretsar
Essäer om kunskap, bildning och vetenskap genom tiderna

Vad är kunskap och vad menar vi egentligen med bildning och vetenskap? Frågan ställs på sin spets nu när vi lämnat industrisamhället för att i stället leva i ett kunskapssamhälle.
I Kunskapens kretsar"" vrider och vänder ett antal namnkunniga nordiska forskare på begreppe...

Gunnar Broberg

läs mer 

Florentinsk krönika

Florentinsk krönika

Det är vanligen segraren som skriver historia. Dino Compagni är ett undantag. Liksom Dante Alighieri tillhörde han de vita guelfer som förlorade makten i Florens till de svarta. Stilen i hans krönika, som avhandlar tiden 1280-1312, är passionerad men behärskad, de retoriska ...

Dino Compagni

läs mer 

Hederskriget

Hederskriget
Hur Österrike-Ungern startade det första världskriget

Den gängse bilden av mordet på Franz Ferdinand i Sarajevo är att det blev gnistan som antände en laddad europeisk krutdurk. Efter omfattande studier i arkiven gör historikern och diplomaten Andreas Danielsen här en omvärdering av krigsmotiven. Han menar att dubbelmonarkins l...

Andreas Danielsen

läs mer 

Den sällsamma historien om lutheranerna i Paris

Den sällsamma historien om lutheranerna i Paris
Från Ludvig XIII till Napoleon

Detta är historien om de skandinaviska ambassadkapellen i Paris - svenska kapellet och danska kapellet - som aldrig skrivits förr. Det är historien om de lutherska grupper, förnäma män och enkla människor, som togs emot och beskyddades där under två århundraden då våldsamma ...

Janine Driancourt-Girod

läs mer 

Den tyske officerens hustru

Den tyske officerens hustru
En judinnas överlevnad i Nazityskland

Med hjälp av en väninna vars identitet hon övertog flydde hon till München. Där träffar hon en tysk officer och nazist som blir kär i henne. Trots att Edith till sist berättar att hon är judinna gifter de sig och han hjälper till att hålla hennes identitet hemlig. Denna sann...

Susan Dworkin Edith Hahn Beer

läs mer 

Brev från nollpunkten (pocket)

Brev från nollpunkten (Pokcet)
Historiska essäer

"Brev från nollpunkten" är en samling historiska essäer som på olika sätt belyser och berör första halvan av det mörka 1900-tal som nu har nått sin ände. Styckenas motiv spänner från första världskriget, seklets startpunkt och urkatastrof, fram till händelserna 1939-45 med d...

Peter Englund

läs mer 

Tystnadens historia och andra essäer

Tystnadens historia

I sina skildringar av världshistoriens omvälvande händelser har Peter Englund alltid haft inslag om den lilla människan och den så kallade lilla historien. Dess tysta gång och långsamma skiften kan ofta lämna större avtryck i våra liv än den stora historiens dramatik.
I...

Peter Englund

läs mer 

J. V. Snellman i Europa

JV Snellman i Europa
Resebilder

J.V. Snellman - en av de stora i Finlands 1800-talshistoria - gjorde två längre resor till kontinenten: till Tyskland, Schweiz och Österrike 1840–1841 och genom Baltikum till Tyskland, Belgien, Frankrike och England 1847. Den första resan präglades både av akademiska studier...läs mer 

Stridens skönhet och sorg

Stridens skönhet och sorg
Första världskriget i 212 korta kapitel

Första världskriget anses av många experter vara den mest omgripande historiska händelse som drabbat vår kontinent sedan romarrikets fall. Trots detta, och trots att detta krig kom att prägla hela 1900-talet, är det idag en händelse som hamnat i minnesskugga. I november är d...

Peter Englund

läs mer 

Gränsfall

Gränsfall
Utväxlingar och gränstrafik på Karelska näset 1918-1920

Gränsfall" är en bok om hemliga kontakter strax efter ryska revolutionen, mellan Finland och Rådsryssland och mellan övriga världen och Rådsryssland via Finland. Kontakterna koncentrerades till Karelska näset och bron över Systerbäck. De första åren efter revolutionen kännet...

Max Engman

läs mer 

Latinamerikanska ikoner

Latinamerikanska ikoner
Nio populistiska 1900-talsmyter

Inger Enkvist, professor i spanska, försöker förstå Latinamerika genom att reflektera över några av dess mytomspunna gestalter. Latinamerikanska ikoner rymmer porträtt av ett antal latinamerikaner som har vunnit sin berömmelse på skilda områden och skildrar historiska och ge...

Inger Enkvist

läs mer 

Florentinsk historia

Florentisk historia

Med flödande berättarkonst skildrar Machiavelli i sin florentinska historia inte bara Florens och Toscanas historia utan i stor utsträckning hela Italiens under en period av tusen år - från romarrikets fall på 400-talet till Lorenzo de Medicis död år 1492. Den präglas av ett...

Paul Enoksson Niccolò Machiavelli

läs mer 

Winston Churchill: Citat

Winston Churchill Citat

I denna tänkvärda och roliga bok, den första sammanställningen på svenska, presenteras citat från Churchills hela karriär. Här finns allt från berömda historiska yttranden som "vi har inget annat att erbjuda än blod, möda, tårar och svett" och "Från Stettin vid Östersjön til...

Dominique Enright

läs mer 

Islams dynamiska mellantid

Islams dynamiska mellantid
Muslimsk idéhistoria mellan guldåldern och framväxten av politisk islam

Inom idéhistorien och filosofin brukar denna epok, den islamiska mellantiden, glömmas bort och hamna i skuggan av den islamiska guldåldern och den moderna tiden. Denna långa period som kan räknas från 1200-talets mitt till, när det gäller det Osmanska riket, 1920-talet, var ...

Mohammad Fazlhashemi

läs mer 

Konsten att skära i kroppar

Konsten att skara i kroppar
Joseph Lister & den moderna kirurgins födelse

Den som hade oturen att hamna under kniven i det viktorianska London hade alla skäl att oroa sig. Kirurgin liknade mest ren slakt. Överlevde man själva operationen var risken stor att smittas av sjukhusfeber – den mystiska sjukdom som härjade på Europas alla uppvak. Men en ...

Lindsey Fitzharris

läs mer 

Dagarnas skum

Dagarnas skum
Anteckningar från ett år i Europa, 2014–2015

Det handlar om arvet efter Napoleon, murens fall 1989, yttrandefrihetens gränser, Auschwitz och första världskrigets långa efterspel. Boken präglas av stor formuleringsglädje och av observationer som numera bara kan kallas – forsgårdska. ...

Nils Erik Forsgård

läs mer 

Serber och kroater i historien

Serber och kroater POD

Det blodiga krig som utkämpats i det forna Jugoslavien har skakat en hel värld. Hur har det kunnat fortgå i månader och år utan ett kraftfullt ingripande från omvärlden? Vad beror det på att närbesläktade folk som levt tillsammans i en stat plötsligt börjat det mest besti...

Arvid Fredborg

läs mer 

Slutet på en illusion

Slutet på en illusion
En essä om den kommunistiska tanken i tjugonde århundradet

François Furet (1927-1997) var professor i historia inte bara i sitt hemland Frankrike utan också vid University of Chicago, medarbetare i tidskrifter som "Nouvel Observateur", "Commentaire" och "Le Débat" och innehavare av stol nummer ett i Franska Akademien. Sina akademisk...

Francois Furet

läs mer 

Mellan himmel och helvete

Mellan himmel och helvete
Bilder och berättelser från senmedeltidens Italien

Skildringar av den märkliga och högvärdiga kultur som uppstod under 1300- och 1400-talen i städerna i norra och mellersta Italien och som bevarat sin strålglans genom seklerna....

Per Förnegård Olle Ferm

läs mer 

Döda vita män

Döda vita män

»Det är en oförskämt underhållande och bildande historia.«
Ulrika Knutson i radions Kulturnytt

»...detaljrika och inkännande livsporträtt av fjorton engelska enmanskatastrofer...«
Niklas Wahllöf i Dagens Nyheter

"Många av mina bästa vänner är döda vita mä...

Johan Hakelius

läs mer 

Ladies

Ladies

Margaret Campbell föll i ett hisschakt och vaknade som nymfoman. En älskare hittade hon på Pratt´s, Deborah Mitfords mans klubb. Mitfords svägerska var syster till Marilyn Monroes älskare, John F Kennedy. Edith Sitwell stickade tröjor åt Monroe och publicerade Nancy Cunards ...

Johan Hakelius

läs mer 

Döda vita män

Döda vita män

Anglomani, en besatthet av det engelska, leder till hamstrande av fakta. Som att vraket Jeffrey Bernard greps på en klubb grundad av en bror till Stephen Tennant, vars vän, Edith Sitwell, stickade strumpor åt Alec Guinness, vars mentor, John Gielgud, svärmade med James Lees-...

Johan Hakelius

läs mer 

Rule Britannia!

Rule Britannia
Om personer, situationer & egenheter under 200 år av brittisk historia.

Johan Hakelius gjorde stor succé med sina skildringar av excentriska britter i böckerna Döda vita män och Ladies. Nu följer han upp dem med en samling underhållande historier om personer, situationer och egenheter under 200 år av brittisk historia. Läs om Jane ...

Johan Hakelius

läs mer 

Rule, Britannia! (pocket)

Rule Britannia Pocket
Om personer, situationer & egenheter under 200 år av brittisk historia.

...

Johan Hakelius

läs mer 

Johan Hakelius: The Box

The Box 2_
Döda vita män, Ladies, Rule Britannia

...

Johan Hakelius

läs mer 

Ernst och Friedrich Georg Jünger

Ernst och Friedrich George Jünger
Två bröder, ett århundrade

Bröderna Ernst och Friedrich Georg Jünger var samtidsvittnen som iakttog, uttydde och kommenterade 1900-talet i dess olika faser och händelseförlopp. Bådas liv och verk utgör i mångt och mycket en löpande kommentar till det gångna århundradet. Ernst Jünger är idag den mera k...

Carl-Göran Heidegren

läs mer 

Sankt Henrikslegenden

Sankt Henrikslegenden

Sankt Henrik var ett av de gemensamma rikshelgonen i det medeltida Sverige och har kommit att betraktas som Finlands nationalhelgon. För den finska historieuppfattningen har han varit en portalfigur: tillsammans med Erik den helige deltog han i det första korståget till Finl...

Toumas Heikkilä

läs mer 

Brev från Batavia

brev från batavia (rätt)
En resa till Ostindien 1782-1786

Den svenske naturvetaren och läkaren Clas Fredrik Hornstedt reste med Ostindiska kompaniets skepp "Sophia Magdalena" från Göteborg till Java 1782. Han var den kända naturvetaren Carl Peter Thunbergs elev och avsikten med resan var att samla in exotiska naturalier till de sve...

Carl Fredrik Hornstedt

läs mer 

Östersjövägar

Östersjövägar

Nio länder omger Östersjön. De utgör ett nära men ändå sinsemellan främmande virrvarr av kultur, historia, politik och ekonomi. Per Högselius reser genom både mättnande välfärdssamhällen och regioner i desperat stagnation, liksom sådana som befinner sig i ett skede av radika...

Per Högselius

läs mer 

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci har gjort två av världshistoriens mest berömda målningar, Nattvarden och Mona Lisa, men i sina egna ögon var han lika mycket vetenskapsman som konstnär. Han var ständigt nyfiken, och med en passion som gränsade till besatthet utförde han nyskapande studier ...

Walter Isaacson

läs mer 

Terror och tystnad (pocket)

Terror och tystnad POCKET
Sovjetregimens krig mot den egna befolkningen

Miljontals människor svalt ihjäl i Sovjetunionen, omkom i arbetslägren, utsattes för tvångsdeportationer, förföljelser eller fängslades utan rättslig prövning. Den terror som kommunistparti och statsmakt utövade mot den egna befolkningen under mer än tre decennier är en av ...

Klas-Göran Karlsson

läs mer 

Europeiska möten med historien

Europeiska möten med historien
Historiekulturella perspektiv på andra världskriget, förintelsen och den kommunistiska terrorn.

År 1990-91 drogs nya gränser i Europa. Inte bara kartan ritades om. Också historien har förändrats när 1900-talets avgörande händelser - andra världskriget, förintelsen och kommunistterrorn - tagits i bruk för att skapa ett nytt Europa. Det är visserligen en process som pågå...

Klas-Göran Karlsson

läs mer 

Folkmordens historia

Folkmordens historia POD

1900-talets historia präglas av katastrofer. Världskrig och hungersnöd tog miljoner och åter miljoner människors liv. 1900-talet var också folkmordens århundrade. Seklet inleddes med den tyska kolonialmaktens massakrer på hererofolket i Sydvästafrika åren 1904-1905 och dess ...

Klas-Göran Karlsson Kristian Gerner

läs mer 

De som är oskyldiga idag kan bli skyldiga imorgon

De som är oskyldiga idag kan bli skyldiga imorgon
Det armeniska folkmordet och dess efterbörd

En ungturkisk regering med diktatorisk makt förövade 1915-1917, mitt under brinnande världskrig, ett folkmord på en miljon armenier i det döende osmanska riket. Folkmordet tog dock inte slut 1917, utan blev en del av en blodig internationell kamp om makt och nationella gräns...

Klas-Göran Karlsson

läs mer 

Urkatastrofen

Urkatastrofen
Första världskrigets plats i den moderna historien

Sovjetkommunismen, fascismen och nazismen föddes som politiska projekt i skyttegravarna. Men första världskriget har också skapat mer fredliga utvecklingar. Tanken på ett enat Europa väcktes av urkatastrofen. Historikern Klas-Göran Karlsson tecknar här en bild av hur detta k...

Klas-Göran Karlsson

läs mer 

Blick på Finlands historia

Blick på Finlands historia

En koncentrerad framställning av Finlands historia som klargör såväl huvudlinjerna i landets politiska historia som dess ekonomiska och kulturella utveckling. Författaren belyser i synnerhet händelserna efter 1809 och landets utveckling efter självständighetsförklaringen. B...

Matti Klinge

läs mer 

Idyll och hjältemod

Idyll och hjältemod
J.L.Runeberg i bokkonsten

Johan Ludvig Runebergs dikter utkom redan under 1800-talet i många illustrerade praktupplagor. Kring sekelskiftet 1900 kanoniserades Albert Edelfelts illustrationer till Fänrik Ståls sägner och under 1900-talet utgavs en mängd nya, konstnärligt utformade böcker av Runeberg i...

Rainer Knapas

läs mer 

Grannar

Grannar
-Frändskap och friktion

Att överleva! Så har Finlands förre president Mauno Koivisto definierat "den finska idén". I sin bok ""Grannar - frändskap och friktion"" utvecklar han sina tankar om Finlands förhållande till Sverige och Ryssland.
Boken är i första hand skriven för läsare i Sverige. De...

Mauno Koivisto

läs mer 

Egnatia

Egnatia
Vägarna till Byzans

Via Egnatia, på grekiska Egnatía Odós, var en väg tvärs över Balkanhalvön ända till Byzantion vid Bosporen, en fortsättning på Via Appia från Rom till Brindisi. Byggherren var en romersk prokonsul, Cnaeus Ignatius, och den i stort sett stenlagda vägen blev färdig omkring 120...

Bertil Kumlien

läs mer 

Dietrich Eckarts onda öga

Dietrich Eckarts onda öga
Essäer

Ordet konservativ betraktas numera som liktydigt med reaktionär, bakåtsträvande. Men så har det inte alltid varit. I Dietrich Eckarts onda öga närmar sig Per Landin sju personer som spelade en framträdande roll under den tyska nationalsocialismens förberedelseår och delvis h...

Per Landin

läs mer 

Tre gälder i England

Tre gälder i England
I vikingars kölvatten över Nordsjön

Redan då runstenen rensats från nässlor, murbruk och krossat tegel kunde upphittaren se att den var något utöver det vanliga. Det var en stenkrönika om stora händelser som timat för länge sedan. I bara några få ord sammanfattades ett par decennier av nordeuropeisk storpoliti...

Mats G. Larsson

läs mer 

Ukraina – gränslandet

Ukraina Ny

I Ukraina – gränslandet skildrar Anna-Lena Laurén människor hon mött, situationer, platser och upplevelser från fältet medan Peter Lodenius tecknar bakgrunden till både tidigare och senare händelser i Ukraina....

Anna-Lena Laurén Peter Lodenius

läs mer 

Mitt hat får ni inte

Mitt hat får ni inte

En kväll förra vintern var Antoine Leiris ensam hemma med sin son medan hans hustru Hélène var på konsert med några vänner. Plötsligt fick han ett sms med frågan om allt var OK? När han satte på tv:n fick han se de pågående terrorattentaten i Paris och försökte ringa Hélène....

Antoine Leiris

läs mer 

Dagbok förd under min resa i Centralasien och Kina 1906-1908

Dagbok förd under min resa i Centralasien
Volymerna I-III i kassett

Gustaf Mannerheim, senare marskalk av Finland, begav sig 1906 till Centralasien och Kina på en militär rekognosceringsresa på uppdrag av den ryska generalstaben. För att dölja det egentliga uppdraget kamouflerades resan som en forskningsexpedition och den resulterade också i...

Gustaf Mannerheim

läs mer 

Det frivolas historia

Det frivolas historia

Utan njutning och nöjen, utan livets charmiga bagateller, flirt, skämtsamma upptåg och spirituella lekar, skulle vi nog inte klara vardagens bekymmer. Det frivola tränger också in i konsten och överlever till och med revolutioner och krig. Varje epok har sina frivoliteter fö...

Sabine Melchior-Bonnet

läs mer 

Voltaire blir kär

Voltaire blir kär
Atlantis väljer ur världslitteraturen

»Kärlen mellan Voltaire och markisinnan du Châtelet var ingen vanlig kärlek. De var inga vanliga människor.« Så börjar Nancy Mitford den bok som av magasinet New Yorker utnämnts till »den mest upprymt underhållande bok som skrivits på engelska«. Nancy Mitford, känd för sin s...

Nancy Mitford

läs mer 

Up and down stairs

Up and down stairs
Livet på engelska slott och herresäten i verkligheten

Utifrån memoarer, brev och räkenskapsböcker ger Jeremy Musson en helhetsbild av tjänstefolkets dagliga liv. Han skildrar också hur de stora hushållen förändrades genom tiderna: från den överdådiga skrytkonsumtionen under den georgianska perioden till 1900-talet då de båda vä...

Jeremy Musson

läs mer 

Den predikande räven

Den predikande räven
Arbete, skämt och allvar i en medeltida illuminerad tidskrift

Huvuddelen av medeltidens bildvärld finns bevarad i form av målade handskrifter. Ofta står böckernas illuminationer i dialog med texten och bär på både allvarsamma och skämtsamma budskap. Böckernas bilder är idag en guldgruva för vår förståelse av medeltidens kultur och dess...

Janken Myrdal

läs mer 

Vinden från väst

Vinden från väst
Européernas möte med ostindien

Vid sekelskiftet 1500 inleddes européernas expansion över världen. Naturvetenskapliga upptäckter och tekniska uppfinningar gav förutsättningar, och tidens magra livsbetingelser sporrade till hänsynslös konkurrens och dådkraft. Det var moraliskt rättfärdigt att bekämpa "hedni...

Runo Nessén

läs mer 

1900-talet - en biografi

1900-talet en biografi
Människor, makter och idéer under ett århundrade

Vad hände under 1900-talet? Mängder av saker, förstås. Men vad var det viktigaste? Vilken var huvudintrigen i detta komplicerade skådespel? Vilket var grundmönstret? Och varför drabbades detta sekel av så fruktansvärda katastrofer? Varför blev det till världskrigens och folk...

Svante Nordin

läs mer 

I historiens skruvstäd

I historiens skruvstäd
Berättelser om Europas 1900-tal

Hur bör vi förstå Europas 1900-tal? Hur har historiker berättat berättelsen om detta sekel? Hur har politik och ideologi påverkat deras tolkningar och vilka effekter har dessa fått?
Under senare år har en rad böcker om Europas historia getts ut. Men en historiografisk öve...

Svante Nordin Lennart Berntson

läs mer 

Winston (pocket)

Winston_Pocket
Churchill och den brittiska världsordningens slut

Winston Churchill var en av en handfull ledare som på ett avgörande sätt påverkat världens historia under de senaste drygt hundra åren. Hans betydelse för att besegra Hitler och Nazi-tyskland är välkänd. Men Svante Nordins nya bok Winston. Churchill och den brittiska världso...

Svante Nordin

läs mer 

Tyst Diplomati

Tyst diplomati
Berättelsen om hur journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye blev fria

Av en tillfällighet befann sig ambassadören Jens Odlander bara en kort resa från platsen där de båda journalisterna blivit beskjutna och gripna, och var snabbt på plats. Det blev början på en 14 månader lång process av överväganden, kontakter, sena möten, rykten, förhandling...

Jens Odlander

läs mer 

Den franske kammartjänarens resa

Den franske kammartjänarens resa
Minnen från länderna i norr på 1660-talet

Vi vet inte vad han hette, men han var en ung man i Paris som år 1663 mötte en svensk resenär och följde honom till Sverige som herrbetjänt, språklärare och ressällskap i allmänhet. Tjugo år senare satte han sig att skriva ner sina reseminnen. Det blev en lång och på flera...

Ingemar Oscarsson

läs mer 

Systrar kring Östersjön

Systrar kring Östersjön

Det är sommaren 1940. Vinterkriget är slut och på våren har Finland ingått fred med Sovjetunionen. Finska smålottor, det vill säga medlemmar i Lotta Svärd-organisationens flickavdelningar, kommer till det estniska kvinnohemvärnets semestergård för att återhämta sig efter kri...

Imbi Paju

läs mer 

Made in France

Made in France
Stolthet och nationalism

Elitismen och den grandiosa självbilden, men också det invandrartäta Sydfrankrike, belyses ur olika synvinklar. Vi får följa med till Nationella Frontens partikongress, segregerade förorter och de fina salongernas Paris. Alice Petrén är utrikeskorrespondent på Sveriges Ra...

Alice Petrén

läs mer 

De finska romernas historia

De finska romernas
Från svenska tiden till 2000-talet

Fram till senare tiders invandring är Finland det land som haft den största romska befolkningen i Norden. Ändå har romerna länge varit så gott som osynliga i historieforskningen. Detta omfattande och internationellt banbrytande verk behandlar de finska romernas historia, spr...

Panu Pulma (red.)

läs mer 

Påven hade sju barn

Påven hade sju barn POD
Essäer om påvar, storköpmän, furstar och intriger i renässansens Italien

Det finns något magiskt över italiensk senmedeltid och renässans. Det är en av de perioder i historien då det inom ett begränsat geografiskt område på en osannolikt kort tid hänt osannolikt mycket - tekniskt, kommersiellt, ekonomiskt och konstnärligt. Göran Ramberg för oss i...

Göran Ramberg

läs mer 

Den onda vanan att mörda kungar

Den onda vanan att mörda kungar
Essäer om blodigt maktspel i Medeltidens England

Göran Ramberg gjorde - efter många års verksamhet som advokat - litterär debut 2010 med den kritikerrosade "Påven hade sju barn. Essäer om påvar, storköpmän, furstar och intriger i renässansens Italien". I sin nya bok förflyttar han sig till en annan del av den oerhört färgr...

Göran Ramberg

läs mer 

Knut Hamsun och resan till Hitler

Knut Hamsun och resan till Hitler

Samtidigt som Hamsun uttryckte sin trohet mot führern, opponerade han sig starkt emot honom. Den mäkta irriterade Hitler fick bråttom att avsluta seansen. Hitler ska ha varit rasande i dagar efteråt och undanbett sig ytterligare besök av dylika konstnärsnaturer. Utifrån nytt...

Tore Rem

läs mer 

Djur i krigets öga

Djur i krigets öga
Om djur och soldater i första världskriget

Vi möter dem som aktiva krigsdeltagare, sällskapsdjur, föda, skadedjur och, inte minst, som offer. Här finns hästar i strid, hundar med gasmask som tar sig genom ingenmansland, brevduvor som förmedlar budskap över linjerna, elefanter som drar kol, katter, apor och kängurur s...

Hedvig Rudling

läs mer 

Islams två ansikten

Islams två ansikten

Vad hade hänt om araber och berber år 732 vunnit slaget vid Poitiers och utvidgat sitt välde från Spanien norrut ända till England? Ett ekonomiskt och kulturellt uppsving, eller ett förtryck av religiösa minoriteter och islam upphöjt till det enda sanna och rätta?
I sin l...

Johannes Salminen

läs mer 

Internatskolorna

INternatskolorna
Att fostra en elit

Få skolformer är så omgivna av mytbildning som internatskolor, från Thomas Hughes klassiker Tom Brown’s Schooldays till Jan Guillous Ondskan och vidare till J.K. Rowlings Harry Potter-serie. Den uppmärksamhet som på senare tid riktats mot de svenska internatskolornas system ...

Petter Sandgren

läs mer 

Karl XII och svenskarna i Osmanska riket

Karl XII och svenskarna i Osmanska riket

Under större delen av denna tid styrdes Sverige i praktiken från Kungshuset i Varnitsa i dagens Moldavien. Utifrån bl.a. hittills okända dokument i Turkiet beskrivs hur mötet mellan svenskarna, den lokala befolkningen och myndigheterna gestaltade sig och hur det egentligen g...

Per Sandin Klas Kronberg Åsa Karlsson

läs mer 

Utsiktsplats Istanbul

Utsiktsplats Istanbul NY..
Berättelser från turkfolkens värld

Turkiets turkar är centralasiatiska nomader som europeiserats, medan folken i Uzbekistan och Kazakstan försöker positionera sig i en allt mer oberäknelig omvärld. Birgit Schlyter låter oss lära känna dem och deras kulturer, myter och berättelser. Birgit Schlyter är profes...

Birgit Schlyter

läs mer 

Lützen

Lutzen
På spaning efter ett minne

Händelseförloppet kring Gustav II Adolfs död lär aldrig gå att rekonstruera. Däremot gr det att vinna klarhet i vad som hände med hans minne, exempelvis hur olika intressen har försökt använda sig av platsen där han dog. Lützen har i symbolernas värld blivit en stridsplats, ...

Inger Schuberth

läs mer 

Framstegets orkan

Framstegets orkan
Tio essäer om det spanska Amerika

I tio essäer skildrar Nathan Shachar Latinamerika, denna på en gång rika och fattiga, komplicerade och fascinerande del av världen. det handlar om livet I Buenos Aires och Mexico City, om en indianby i Chile, om gåtan Perón, om gatubarn, om korruption och om ursprungsbefolkn...

Nathan Shachar

läs mer 

Den gåtfulla passionen (pocket)

den gåtfulla passionen POCKET
Essäer om den spanska världen

Inget västeuropeiskt land har under den senaste generationen blivit så grundligt omtumlat som Spanien, varken politiskt, ideologiskt och produktionsmässigt eller i fråga om levnadssätt, vanor och familjemönster. - Spanien, detta stora, rika, fattiga, obeskrivligt varierande ...

Nathan Shachar

läs mer 

Gaza

Gaza
Från faraoner till islamister

Nyåret 1948-1949 röt västmakternas ledare åt Israel att blåsa av sin stormning av Palestinas sydvästra hörn, där en egyptisk expeditionsarmé omringats tillsammans med 200 000 flyktingar. Resultatet blev Gazaremsan. Som genom ett svärdshugg skars det rika området av från sin ...

Nathan Shachar

läs mer 

Silver gifts

Silvergåvor eng
From Swedish monarchs to Russian tsars during the seventeenth century

Six major diplomatic missions brought, under most difficult circumstances, magnificent gifts from Stockholm to Moscow. The first was sent by Queen Christina in 1647 and the last by King Charles XII in 1699. The Swedish gifts are of exceptional interest both as pre-eminent wo...

Susann Silfverstolpe

läs mer 

Silver gifts (Russian)

silvergåvor rysk
From Swedish monarchs to Russian tsars during the seventeenth century

Six major diplomatic missions brought, under most difficult circumstances, magnificent gifts from Stockholm to Moscow. The first was sent by Queen Christina in 1647 and the last by King Charles XII in 1699. The Swedish gifts are of exceptional interest both as pre-eminent wo...

Susann Silfverstolpe

läs mer 

Västerlandets undergång, bok 1

Västerlandets undergång
Gestalt och verklighet

Med "Västerlandets undergång" ville Oswald Spengler förändra vår syn på historien och flytta perspektivet från vår koncentration på nutiden till en totalvy över världshistorien, där i princip varje epok och varje kultur har samma vikt och betydelse. Spengler hävdar att alla...

Oswald Spengler

läs mer 

Västerlandets undergång, bok 2

Västerlandets undergång
Världshistoriska perspektiv

Med "Västerlandets undergång" ville Oswald Spengler förändra vår syn på historien och flytta perspektivet från vår koncentration på nutiden till en totalvy över världshistorien, där i princip varje epok och varje kultur har samma vikt och betydelse. Spengler hävdar att alla...

Oswald Spengler

läs mer 

Inte bara Versailles

Inte bara Versailles
Bilder från franskt 1600-tal

"Jag kan vara lugn, jag är i musketörernas kvarter." Så tröstade sig femtonåringen Stig Strömholm när han en tidig morgon år 1947 efter två genomvakade nätter i det strejkdrabbade Frankrike nått fram till Paris och i kvarteren kring Luxembourgpalatset fann gatorna Férou, Ca...

Stig Strömholm

läs mer 

Julmatchen på västfronten

Julmatchen på västfronten
Fotboll i Ingen mans land

På juldagen 1914 hade första världskriget pågått i fyra månader och soldaterna på båda sidor insåg att de inte skulle få fira jul »hemma hos mamma«, som de hade blivit lovade. På julnatten befann sig tyskarna, från Sachsen, och britterna, från Skottland, i vidriga skyttegra...

Pehr Thermaenius

läs mer 

Kvinnor i Kina

Kvinnor i Kina
Pirater, järnflickor och finanslejon

Marina Thorborg skildrar de stora linjerna i kinesisk kvinnohistoria med tonvikt på den omvälvande perioden efter Kinas andra revolution 1949 och fram till idag. Detta är inte den sanktionerade historien, ofta handlar det om sådant som man officiellt försöker glömma. Marina ...

Marina Thorborg

läs mer 

Finland framställdt i teckningar

Finland framställt i teckningar

Detta är Zacharias Topelius första stora skildring av Finland, av folket, landet och historien. Här återspeglas 1840-talets upptäckt av den finska kulturens egenart, från folkdiktningens mytiska forntid till aktuella samhällsfrågor. Med 120 litografier bidrog landets konstnä...

Zacharias Topelius

läs mer 

Tankens aristokrater eller pennans betjänter

Tankens aristokrater
De intellektuella 1898-1968

Torsdagen den 13 januari 1898 är en av de stora tidpunkterna i den franska historien. Den dagen publicerade Zola sitt brev till republikens president med anledning av Dreyfus-affären. Betydligt mindre känt är ett inlägg i samma ämne som publicerades i tidningen följande dag....

Thomas von Vegesack

läs mer 

Skrifter. Del 1

Wallin 1
Studieåren och resan till Alexandria

Orientalisten Georg August Wallin, född 1811 på Åland, företog forskningsresor i Egypten och till Arabiska halvön, Persien, Syrien och Palestina under fem år i slutet av 1840-talet. Under antagen identitet - som den ryske tsarens undersåte från Centralasien, muslimen Abd al-...

Georg August Wallin

läs mer 

Dödahavsrullarna

Dödahavsrullarna POD
Innehåll, bakgrund och betydelse

Skriftrullarna som hittades i Qumran vid Döda havet 1947 har ofta beskrivits som det största arkeologiska fyndet under det 20:e århundradet. Dödahavsrullarna. Innehåll, bakgrund och betydelse presenterar de senaste vetenskapliga rönen och teorierna i tolkningen av ...

Cecilia Wassén

läs mer 

Kampen om det medeltida Italien

Kampen om det medeltida Italien
Kejsare och påvar 313-1313

Kampen om det politiskt splittrade men ekonomiskt och kulturellt dynamiska Italien inbegrep under medeltiden många aktörer. Två dominerade, påven och kejsaren, den senare från år 962 även Tysklands kung. Som företrädare för var sin världsmakt visade sig ingendera villig att ...

Tore Wretö

läs mer 

Farsoter och epidemier

Farsoter och epedemier
En historisk odyssé från pest till ebola

Infektionssjukdomar är också ett vardagligt problem för de allra flesta av oss. Per-Erik Åbom beskriver både gångna och nutida farsoter ur såväl medicinsk som kulturhistorisk synvinkel....

Per-Erik Åbom

läs mer 

Vänskap - en lång historia

Vänskap

I äldre tider var vänskap inte bara privat utan också ett ideal för det offentliga livet. I exempelvis drottning Kristinas tal betydde vänskap allians, fred eller förhandling. Efterhand växte det fram en ny syn på vänskap. Den framstod som ett hot, en risk för korruption, nä...

Eva Österberg

läs mer 

Korsade klingor

Korsade klingor
Om fäktningens och duellerandets historia

Risken att bli utmanad eller bli tvungen att utmana på duell var en ständig realitet för äldre tiders adelsmän. Deras tankesätt och uppträdande påverkades av att de ständigt skulle vara beredda att med vapen i hand försvara sin heder och riskera sitt liv. Att alltid ha värja...

Henning Österberg

läs mer 

Tystnader och tider

Tystnader och tider
Samtal med historien

Människor som tidvis, eller alltid, levt i tystnad lyfts här fram av historikern Eva Österberg, antingen det var nunnan i det medeltida klostret, bagaren som var stum men kunde tala igen tack vare böner till den heliga Birgitta, barnamörderskan i sin fängelsecell på 1800-tal...

Eva Österberg

läs mer 

Dygdernas renässans

Dygdernas renässans

Vilka moraliska egenskaper bör en människa utveckla för att främja det gemensamma goda i samhället? Den frågan har många funderat över i alla tider. Idag talar vi om global etik och generella mänskliga rättigheter. I ett längre perspektiv har antikens dygdelära och kristendo...

Eva Österberg

läs mer 

Nazismens sensmoral

Nazismens sensmoral
Svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning

Nazismen saknar motstycke i Europas moderna historia. Från att ha utövat mäktig dragningskraft under mellankrigstiden blev den efter 1945 en civilisationens kontrapunkt. Trots att nationalsocialismen var död som ideologisk vision fanns den kvar som en manande erfarenhet. Den...

Johan Östling

läs mer 

Slavhandel och slaveri under svensk flagg

Slavhandel och slaveri under svensk flagg
Koloniala drömmar och verklighet i Afrika och Karibien 1770–1847

Under 1700-talets senare del odlades koloniala drömmar i Sverige, framför allt inom swedenborgska kretsar. Man planerade kolonier i Afrika, och Gustav III ville göra Sverige till ett land bland de andra europeiska kolonialmakterna. Slutligen, 1784, tillföll ön Saint Barthéle...läs mer 

Humboldts universitet

Humboldts universitet
Bildning och vetenskap i det moderna Tyskland

I ett bidrag till den samtida diskussionen om kunskap, bildning och vetenskap skildrar Johan Östling, docent i historia, universitetets idé med Humboldts universitet som centrum i en idéhistorisk studie. Denna tyska institution var det första moderna universitetet med tanken...

Johan Östling

läs mer 

Grekisk Eros

Grekisk eros
Kärlek och sexualitet i det antika Grekland

Eva-Carin Gerö tar ett lättillgängligt och lätt problematiserande grepp om kärlek och erotik i antikens Grekland. Det är mycket som vi tror oss veta om de gamla grekerna men mycket som också är oklart, kanske det mesta. Samtidigt som Gerö ger oss kunskap om den tidens sexuel...läs mer