Våra böcker

Kärlek och vänskap

Moralia I

Klicka för större bild - Kärlek och vänskap storpocket

De sju skrifter ur Plutarchos stora skriftsamling Moralia, som ingår i denna volym under temat kärlek och vänskap, behandlar frågor om sexualitet, kvinnosyn och samlevnad och belyser synen på dessa frågor för tvåtusen år sedan.

Storpocket.

Plutarchos (ca 46-120 e.Kr.) är i Sverige nästan enbart känd som levnadstecknare. Hans parallella biografier över ryktbara greker och romare var från renässansen och framåt länge en självklar del av skolundervisningen och inspirerade Shakespeare till flera dramer. Plutarchos var emellertid inte i första hand levnadstecknare. Större delen av hans produktion utgörs av skriftsamlingen Moralia, ett sjuttiontal skrifter som täcker flera genrer: avhandlingar, essäer, dialoger, föreläsningar, brev.

Översättning av Sven-Tage Teodorsson.

ISBN:

9789173538732

Antal sidor:

287

Bandtyp:

Häftad

 

Författare:

Plutarchos
Sven-Tage Teodorsson

Ämne:

Atl. väljer ur världslitteraturen

Tycker du att denna bok verkar bra ska du inte missa:


Levnadsråd
 
Pedagogik och politik