Våra böcker

Glitterspray

och 99 andra klintbergare

Bengt af Klintbergs båda tidigare böcker »Råttan i pizzan« och »Den stulna njuren« har lett till att svenska språket fått ett nytt ord: klintbergare. I Nationalencyklopedins supplementband definieras det som »populär benämning på ett slags moderna vandringssägner, som av många uppfattas som sanna«.
Nu är det dags för den tredje djupdykningen i vår tids berättartradition. I »Glitterspray och 99 andra klintbergare« finns berättelser om terrorister, mobiltelefoner, mumier, Elvis Presley, Viagra och exploderande hjärnor. Historierna kommenteras och tolkas med sedvanlig folkloristisk expertis av författaren. Tillsammans ger de en avslöjande bild av rädslor och önskedrömmar i vår tid, samtidigt som de bjuder på en hejdlöst underhållande läsning.
Bengt Malmströms illustrationer tillvaratar väl den skräckfyllda komiken i berättelserna.

ISBN:

9789188687357

Antal sidor:

Bandtyp:

Mjuka pärmar

 

Författare:

Bengt af Klintberg

Ämne: