Våra författare

Pelle Molin

Föddes 1864 i Multrå, Ångermanland, och dog på våren 1896 i Bodö, Norge. Hans berättelser från Ådalen och Nord-Norge samlades i Ådalens poesi och utgavs året efter hans död.

Böcker


Ådalens poesi i ord och bild