Våra författare

Georg Henrik Jägerhorn

Jägerhorn var överste i Gustaf III:s arme under hans ryska fälttåg 1788-1790

Böcker


I fält för Gustaf III