Våra författare

Catharina Nolin

Catharina Nolin är fil. dr i konstvetenskap. Hon har specialiserat sig på studiet av 1800-talets och det tidiga 1900-talets parker och trädgårdar. Hon är för närvarande verksam som lärare och forskarassistent vid Stockholms universitet.

Böcker


Millesgården - arkitektur och trädgård
 
En svensk lustgårdskonst