Våra böcker

Ämnesvis - Konst & arkitektur

Impressionismen och Norden

Impressioinismen och Norden

För första gången ges här en samlad bild av förhållandet mellan det sena 1800-talets franska impressionism och postimpressionism och konsten i Norden. I en rad artiklar diskuteras de nordiska konstnärernas sätt att ta upp det nya radikala franska måleriet, liksom de nordiska...läs mer 

Västerbotten

Västerbotten
Ett bildverk

Allhems landskapsböcker är ett av de mest omfattande bildboksprojekt som någonsin producerats i Sverige. De första landskapsböckerna kom redan under 1950-talet. Utgivningen fortsatte en bit in på 70-talet. Det ligger ett oerhört arbete bakom dessa böcker. Ingen möda har hel...läs mer 

Timo Solin. Porträtt av en konstnär

Timo Solin

»Kroppen och de arketypiska uppfattningarna om dess former är vad jag avbildar« säger konstnären själv i denna bok. Timo Solin är en finskfödd konstnär, bosatt i Sverige sedan många år. Hans plåtskulpturer av företrädesvis kvinnor - kraftiga och uttrycksfulla, starka och liv...läs mer 

Ingegerd Möller

Ingegerd Möller

Ingegerd Möller för ett ständigt pågående samtal med naturen. Men i stället för att troget avbilda sina motiv, ofta landskapets minsta beståndsdelar, förmedlar hon sina känslor inför det hon sett och upplevt. I hennes konst skiftar perspektivet ständigt mellan det stora och ...läs mer 

Albert Edelfelt

Albert Edelfelt
1854-1905

Den finlandssvenske målaren Albert Edelfelt var en av de ledande gestalterna under den epok som ofta beskrivs som den finska konstens guldålder - tiden kring sekelskiftet 1900. Edelfelt började sin bana som historiemålare under 1870-talet och skildrade dramatiska episoder ur...läs mer 

Dick Bengtsson

Dick Bengtsson

Med sina frimodiga lån, både från populär- och finkultur och med sina citat och konsthistoriskt överraskande omtagningar är Dick Bengtsson (1936-1989) en given nyckel till det sena 1900-talets konst och dess försök att utmana modernismens konventioner.
Som få andra har d...läs mer 

Europas trädgårdar

Europas trädgårdar

I de bördiga dalarna kring de stora floderna i Afrika och Asien anar man trädgårdskulturens begynnelse.
Anna-Maria Blennow börjar sin skildring av Europas trädgårdskonst med det antika Greklands trädgårdar och slutar med de senaste årens nyskapelser, parker i Frankrike oc...

Anna-Maria Blennow

läs mer 

Från modernism till samtidskonst

Från modernism till samtidskonst
Svenska kvinnliga konstnärer

Författare: Ingar Brinck, Charlotte Bydler, Yvonne Eriksson, Anette Göthlund, Lena Johannesson, Anna Tellgren.

Författarna har först och främst behandlat vad som kan betecknas som ""kvinnligt konstnärsskap"". Avsikten har varit att sätta in kvinnornas skapande i ett v...

Ingar Brinck m.fl.

läs mer 

Rigmor Grönjord

Rigmor Grönjord

Rigmor Grönjord är textilkonstnär, verksam i Stockholm och på Gotland. För henne är det själva bilden som är det väsentliga. Material och teknik är underordnade, får inte bli självändamål. Väven av det garn som hon själv färgar bär fram bilden, bär fram den ofta meditativa s...

Jan Brunius

läs mer 

Carl Milles antiksamling

Carl Milles antiksamling

Carl Milles var en stor beundrare av den antika konsten, fr.a. den grekiska. Ett bevis på detta är hans antiksamling, som växte fram från 1910-talet och vid hans död 1955 var den största privata samlingen antik skulptur i Sverige. Det första större förvärvet av antiker skedd...

Johan Flemberg

läs mer 

Graverat av Ulla Fries

Graverat av Ulla Fries

»Fälten och träden vill inte lära mig någonting«, säger Platon i dialogen Faidros. Människan står över allting. Naturens livlösa materia är stum, den har ingenting att lära oss. Det sokratiska idéarvet sitter djupt i våra gener. Vi har mycket svårt att frigöra oss från för...

Ulla Fries

läs mer 

Gestalter och öden

En krönika över porträtten på Övedskloster

En krönika kring porträtten på Övedskloster av Elsbeth Funch. Omfattar över 300 stora sidor. På fängslande färgreproduktioner och ledsagande text passerar här många av de stoltaste svenska adliga namnen. Ramel, Lewenhaupt, Bielke, Wrede, Sparre, Tessin med flera....

Elsbeth Funch

läs mer 

Trähus i Tallinn

Trähus i Tallin

Utanför Tallinns medeltida stadsmur växte fram en rik och särpräglad trähusbebyggelse från slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet.
Arkitekterna var ofta ryssar eller balttyskar men också estländare. Andra världskriget innebar ett hårt slag för denna byggna...

Gösta Gierow

läs mer 

Stig Åsberg

Stig Åsberg
En svensk grafiker

Stig Åsberg, tecknare och grafiker, har kallats »Den svenska sommarens skildrare« men är långt ifrån någon idyllisk konstnär. Hans intimt poetiska landskapsbilder och minutiöst återgivna växter och djur kompliceras ofta av surrealistiska eller makabra drag. Åsberg föddes 1...

Gunnar Jungmarker Göran Martling

läs mer 

Hans Viksten - Livsmålaren

Livsmålaren

Desy Kallberg Viksten har tidigare sammanställt böckerna "Livsmagi" med akvareller, "Livsbok" med tuschteckningar och dagboksutdrag samt memoar-volymen "Mitt vilda liv". Hennes och Christina Karlstams nya bok om Hans Viksten behandlar dennes måleri. Karlstam analyserar ...

Desy Kallberg Viksten Cristina Karlstam

läs mer 

Tecken från livet

Tecken från livet
Nils G. Stenqvist grafik 1953-2001

Nils G. Stenqvists grafiska värld ger oss ett öppet och inbjudande universum. Han söker alltid efter tecknen från livet, att få se de oansenliga tingen i väldiga sammanhang - och omvänt! Stenqvist rör sig nyfiket i ett realistiskt synfält men samtidigt erbjuder han betraktar...

Thomas Kjellgren

läs mer 

Peder Duke 1938-2003

Peder Duke
Mitt hemliga språk

De abstrakta kompositionerna av Peder Duke är en fascinerande värld av färger, former, rörelser och rytmer. Med rötter i den klassiska konstruktivismen och inspirerad av det moderna storstadslivet utvecklade Peder en alldeles egen uttrycksform långt från det traditionella ko...

Anna-Carola Krausse, red

läs mer 

Riddar drömmare av sol och snö

En bok om Gösta Sandels

Gösta Sandels var en i generationen ""1909 års män"", de som inledde den moderna konsten i Sverige genom en utställning i Hallins konsthandel i Stockholm. De bröt med sekelskiftesmåleriet och de tre Stora: Anders Zorn, Carl Larsson och Bruno Liljeforss. Andra i gruppen var I...

Bengt Lagerkvist

läs mer 

Kyrkor i Rom

Kyrkor i Rom

""Kyrkor i Rom"" än annorlunda bok om Roms kyrkobyggnader, illustrerad med magnifika torrnålsgravyrer. Alla Roms kyrkor speglar den tid då de uppfördes eller byggdes om: från den fornkristna basilikans enkla former över renässansens nyskapande och barockens prunkande kyrkoru...

Erland Lagerlöf m.fl.

läs mer 

Konstnärens trädgård

Konstnärens trädgård
Elva konstnärer och deras trädgårdar

Elva konstnärer slår i Konstnärens trädgård upp grindarna till sina sinsemellan väldigt olika trädgårdar. Den ena föredrar det vildvuxna, den andra det tuktade. Den ena det grågröna, den andra det kulört prunkande. Tonie Lewenhaupt beskriver och funderar över skilda växtval ...

Tonie Lewenhaupt

läs mer 

Edvard Munch och Thielska galleriet

Edvard Much och thielska galleriet

Under Edvard Munchs svåra år i Tyskland i början av 1900-talet blev Ernest Thiel i Stockholm ett viktigt stöd. Thiel köpte ett antal viktiga målningar och närmare hundra grafiska blad. När hans stora galleriliknande hem på Blocjhusudden invigdes för hundra år sedan konstater...

Ulf Linde

läs mer 

Målarbok

Målarbok (Bibliofil)

Bibliofilutgåva i 200 numrerade exemplar. Med en trägravyr signerad av förf. Envist fortsätter den 88-årige Sven Ljungberg att beskriva sin omvärld i ord och bild. Denne smålänning, som blivit sin hembygd trogen och flitigt avbildat den, är lika hemma i sitt italienska C...

Sven Ljungberg

läs mer 

Ett år i målarens trädgård

Ett år i konstnärens trädgård

Sven Ljungberg är en av våra mest uppburna och älskade mål-are. Han har även gjort sig känd som författare och illustra-tör. Till listan över hans mångkunnighet och breda intresse-sfär skall även epitetet »trädgårdsmästare« läggas. Hans hus och ateljé i Ljungby omges av en f...

Sven Ljungberg

läs mer 

Den belägrade staden

Den belägrade staden
Mattias Fagerholm

Teckning är ett sätt att skapa rörelse och rum på en yta. Sättet att rytmiskt behandla linjen framkallar känsla av djup och volym, närmast som om den medvetne tecknaren skrapat fram motivet ur papperet. Befriat det från vithetens hinna. Väntande. Gränsen mellan linje och yta...

Kristina Mezei, m.fl.

läs mer 

C O Hultén

CO Hultén

CO Hultén (f. 1916) hör idag till landets intensivaste målare. Hans stora dukar prunkar av färg, bräddfyllda av associationer i ett mycket vitalt personligt uttryck. Vi kan i dem finna spår till den i dag legendariska imaginisttiden i Malmö. Hultén var jämte Max Walter Svanb...

Thomas Millroth

läs mer 

Ickegörandet vore ju alldeles hopplöst

Ickegörandet
Ett samtal med textilkonstnär Inger Åberg

Inger Åberg är en av landets mera kända textilkonstnärer och representerade Sverige, tillsammans med Bertil Wallien och Tore Olsson, vid Arts and Crafts in Europe i Stuttgart 1991. I sina vävar hämtar hon ofta inspiration från teckningar gjorda av barn. Hon säger att det hon...

Olle Nessle

läs mer 

Tusen möjligheters rike

Tusen möjligheters rike
Aspekter på Carl Milles monumentalskulptur

Under senare år har Carl Milles politiska ställningstaganden hamnat i fokus, och hans skulptur har diskuterats utifrån denna aspekt. Därmed har också den svåra frågan om relationer mellan konst och ideologi aktualiserats. I Tusen möjligheters rike skildras Carl Milles ...

Eva Nodin

läs mer 

Millesgården - arkitektur och trädgård

Millesgården

Millesgården på Lidingö norr om Stockholm är ett av Sveriges mest välkända konstnärshem. Här uppförde skulptören Carl Milles från 1908 en kombinerad ateljé och bostad med anslutande trädgård. Trots att Milles var en mycket produktiv och framgångsrik skulptör, finns det skäl ...

Catharina Nolin Anders Bergström

läs mer 

Ephraim Ståhl

ephraim ståhl
En kunglig stolmakare

Litteraturen om den sengustavianska tidens möbler är knapphändig. Biografier om skråtidens skickliga möbelsnickare är få, och på svenska finns ingen bok om en stolmakares liv och verk. Eva Nordenfelts fylliga presentation av Ephraim Ståhl, mästare i Stockholms stolmakarämbet...

Eva Nordenfelt

läs mer 

Sövd

Sövd

"När jag besökte Ulf Rollof på Luntmakargatan hade han svårt att gå. Han hade ständiga smärtor som bara blev uthärdliga med hjälp av starka smärtstillande medel som ofta lade en slöja mellan honom och världen", skriver Iris Müller-Westermann i en essä i Sövd. Hon fortsätt...

Ulf Rollof

läs mer 

Inlevelse och vetenskap

Inlevelse och vetenskap
Om tolkning av bildkonst

"Hur är det då med min inlevelse? Det målade vattnet leder inte till en tankebild av strömmande vatten jag sett någon annanstans, gräset och trädkronorna i bilden blir inte ersatta av dem jag sett på andra platser, i någon erfaren verklig natur. Fast sådana minnen och sinnes...

Margaretha Rossholm Lagerlöf

läs mer 

Hertha Hillfon

Hertha Hillfon

Hertha Hillfons skulpturer finns litet här och var i det offentliga rummet, inte minst i Stockholm. I Berwaldhallen kan man se den suggestiva masken "Vindarnas dotter". På Hötorget huserar en kongaspelande man gjuten i brons. Vid ingången till Junibacken på Djurgården är det...

Mailis Stensman

läs mer 

Naturens gestaltare

Naturens gestaltare
Ingegerd Möller i Linnés marker

Med sitt stora naturintresse (nära marken - nära havet) och med sin norrländska bakgrund är det lättförståeligt att Ingegerd Möller dragits in i Linnés värld. Hans lappländska flora och resa har blivit hennes ledsagare när hon i bild ger sin tolkning av den stämning och poes...

Staffan Söderblom Ingegerd Möller

läs mer 

Nermålad horisont

Nermålad horisont
En bok om Michael Söderlundhs bilder

Michael Söderlundh framträdde som konstnär under det 1960-tal som översköljdes först av estetiska experiment och avantgardism och sedan av politiska paroller och trosvisshet. Han fångade upp de nya signalerna. Men han gjorde det "på sitt eget sätt", betonar Torsten Ekbom i s...

Michael Söderlundh Bengt Emil Johnson Torsten Ekbom

läs mer 

Johan Scott

Om målningens tinglighet och Johan Scotts märkliga förmåga att utnyttja också färgens fysiska egenskaper för att ge oss optiska upplevelser skriver Timo Valjakka (Chef för Konsthallen i Hel-singfors). Johan Scott född på Åland 1953, professor på konst-högskolan i Stockholm,...

Timo Valjakka

läs mer 

Livsmagi

Livsmagi

Livsmagi var en märklig postum konstutställning. När Galleri Ahlner i Stockholm ställde ut Hans Vikstens bilder med poetiska kommentarer hösten 1988 var kritikerkåren enig i sina mycket positiva omdömen. Utställningen samlade en rekordpublik och fick stort utrymme i massmedi...

Hans Viksten

läs mer 

Konst och visuell kultur i Sverige, före 1809

Konst och visuell kultur 1

En ny sammanfattande svensk konsthistoria är efterlängtad. I denna första del av sammanlagt två, får vi följa den svenska konstens utveckling under flera tusen år, från det att man utförde än idag fantasieggande hällristningar och reste runstenar fram till år 1809, då ett må...läs mer 

Konst och visuell kultur i Sverige, 1810-2000

Konst och visuell kultur 2

En ny sammanfattande svensk konsthistoria har varit efterlängtad. Med denna andra del av Konst och visuell kultur i Sverige fylls denna lucka. Vi får här följa den svenska konstens utveckling under två århundraden präglade av modernitet och mestadels stark framtidstro. Framv...läs mer 

Tre trädgårdar i Dalarna

Tre trädgårdar i Dalarna

De tre trädgårdar som Christina Högardh-Ihr berättar om har olika karaktär och olika förutsättningar, men ett har de gemensamt: de som skapade dem måste ta hänsyn till Dalarnas klimat. Jorden är karg, somrarna inte alltid varma och soliga och vintrarna bistra.

Den tr...

Christina Högardh-Ihr

läs mer 

Vassil Simittichiev

Vassil Simmittchiev är född 1958 i Sofia. Efter flykten till Sverige 1975 etablerade han sig snabbt som pionjär inom installations- och konceptkonsten här i landet, framförallt genom en rad anslående stora arbeten som Glaskajen, Vattenmassorna och Spegelfasaden. Under ett an...

Dan Jönsson

läs mer 

Skolhuset, idé och form

Skolhuset

Det svenska skolhuset presenteras i ett arkitektur-, stadsbyggnads- och idéhistoriskt perspektiv, dess yttre form och inre rum samt, inte minst viktigt, som symbolbärare och kulturellt centrum i staden och på landsbygden. Boken beskriver folkskolor, läroverk, flickskolor, ...

Hjördis Kristenson

läs mer 

Sofieros rhododendron

Prins Gustav Adolf och prinsessan Margareta fick 1905 Sofiero norr om Helsingborg i gåva av Oskar II. 1907 planterade Margareta (då kronprinsessa) de första rhododendronplantorna, som hon hade fått från sina föräldrars trädgård i England. Ännu finns rhododendron från denna f...

John Moscoso

läs mer 

Glasskulptören Edvin Öhrström

Glasskulptören Edvin

Boken förmedlar på ett lättläst och medryckande sätt en fyllig skildring av en intressant konstnärs skapande och dessutom en kulturhistorisk väv där många av samtidens konstnärer och författare finns med. Ett rikhaltigt bildmaterial med Öhrströms egna skisser samt foton a...

Hugo Palmsköld

läs mer 

Dada öst

Dada öst
Rumänerna på Cabaret Voltaire

I början av februari tilldelades Tom Sandqvist Svenska Litteratursällskapets i Finland pris för sin bok Dada Öst - Rumänerna på Cabaret Voltaire.

""...en oerhört givande och mångdimensionerat framförd historieskrivning.""
Hufudstadsbladet 23 oktober 2005

E...

Tom Sandqvist

läs mer 

Einar Höste

Einar Höstes konst har som tema rummets geometri. Att sträva efter det oåtkomliga, att tränga in i det slutna rummet och att uppleva formen inifrån är ett mål. Själv säger han att nästan allt har hämtats från Sluten rymd från 1964. Inte desto mindre är hans verk omväxlande, ...

Bo Sylvan

läs mer 

Signums svenska konsthistoria 1, Stenåldern, bronsåldern, järnåldern

Stenålder Bronsålder Järnålder

Författare: professor Lars Larsson, docent Thomas B. Larsson, professor Birgit Arrhenius

Lars Larsson berättar om stenålderns ristningar på ben och horn, om den första keramiken och om stenyxor gjorda med häpnadsväckande känsla för materialets estetiska värde, Thom...läs mer 

Signums svenska konsthistoria 2. Vikingatidens konst

Vikingatidens konst

Författare: Sir David M. Wilson

Sir David M. Wilson, en av världens ledande experter på vikingatidens konst och tidigare chef för The British Museum, beskriver vikingarna som ett självmedvetet folk med en säkerhet som återspeglas i konsten. Vikingarnas konst var orn...läs mer 

Signums svenska konsthistoria 3. Den romanska konsten

Den romanska konsten

Författare: docent Lennart Karlsson, docent Mereth Lindgren, professor Margareta Nockert, professor Anders Piltz, professor Jan Svanberg, konservator Peter Tångeberg, förste antikvarie Marian Ullén.

I Sverige har den medeltida konsten bevarats i större utsträckning än...läs mer 

Signums svenska konsthistoria 4. Den gotiska konsten

Den gotiska konsten

Författare: docent Jan-Erik Augustsson, tekn. dr Anna-Maria Blennow, Dr. phil. Jan von Bonsdorff, teol. dr Inger Estham, docent Lennart Karlsson, docent Mereth Lindgren, professor Margareta Nockert, professor Anders Piltz, professor Jan Svanberg, förste antikvarie Göran Tegn...läs mer 

Signums svenska konsthistoria 5. Renässansens konst

Renässansens konst

Författare: fil. Dr Göran Alm, teol. dr Inger Estham, fil. Dr Torbjörn Fulton, överintendent Kersti Holmquist, professor Kurt Johannesson, intendent Johan Knutsson, docent Mereth Lindgren,fil. dr Magnus Olausson, konservator Peter Tångeberg.

Gustav Vasa och än mer han...läs mer 

Signums svenska konsthistoria 6. Barockens konst

Barockens konst

Författare: professor Kurt Johannesson, fil. dr Claes Ellehag, fil. dr Johan Cederlund, fil. dr Magnus Olausson, fil. dr Göran Alm, intendent Johan Knutsson, teol. dr Inger Estham, fil. dr Torbjörn Fulton, fil. dr Peter Gillgren, fil. dr Inga Lena Ångström Grandien, överinte...läs mer 

Signums svenska konsthistoria 7. Frihetstidens konst

Frihetsidens konst

Författare: professor Gunnar Broberg, fil. dr Göran Alm, fil. dr Magnus Olausson, fil. dr Anna-Greta Wahlberg, docent Pontus Grate, teol. dr Inger Estham, fil. kand. Rose-Marie Söderström, intendent Jan von Gerber, intendent Micael Ernstell, förste antikvarie Gunilla Eriksso...läs mer 

Signums svenska konsthistoria 8. Den gustavianska konsten

Den gustavianska konsten

Författare: fil. dr Göran Alm, professor Nils-Arvid Bringéus, docent Jakob Christensson, intendent Michael Ernstell, teol. dr Inger Estham, docent Pontus Grate, intendent Johan Knutsson, fil. dr Magnus Olausson, fil. kand. Rose-Marie Söderström, intendent Annika Tegnérfil. ...läs mer 

Signums svenska konsthistoria 9. Karl Johantidens konst

Karl Johanstidens konst

Författare: fil. dr Göran Alm, intendent Eva-Lena Bengtsson, professor Nils-Arvid Bringéus, docent Jacob Christensson, intendent Micael Ernstell, teol. dr Inger Estham, intendent Ingrid Frankow, förste intendent Jan von Gerber, överintendent Kersti Holmquist, fil. dr Barbro ...läs mer 

Signums svenska konsthistoria 10. Konsten 1840-1890

Konsten 1845-1890

Författare: professor Svante Nordin, professor Bo Grandin, fil. dr Catharina Nolin, fil. dr Tomas Björk, intendent Eva-Lena Bengtsson, fil. dr Torsten Gunnarsson, fil. dr Maria Görts, professor Lena Johanesson, fil. dr Gunilla Frick, fil. dr Elisabet Stavenow-Hidemark, inte...läs mer 

Signums svenska konsthistoria 11. Konsten 1890-1915

Konsten 1890-1915

Författare: fil. dr Jan Thorsten Ahlstrand, fil. dr Anne-Marie Ericsson, intendent Micael Ernstell, fil. dr Barbro Hovstadius, intendent Eva-Lena Karlsson, fil. dr Johan Knutsson, professor Björn Linn, fil. dr Catharina Nolin, professor Svante Nordin, fil. dr Bengt Nyström, ...läs mer 

Signums svenska konsthistoria 12. Konsten 1915-1950

Konsten 1950-1975

Författare: fil. dr Sofia Danielson, fil.dr Sigrid Eklund Nyström, fil. dr Anne-Marie Ericsson, intendent Micael Ernstell, intendent Jan von Gerber, fil. dr Maria Görts, fil. dr Jonas Hansson, profesor Björn Linn, fil. dr Kristina Mezei, intendent Thomas Millroth, fil. dr Ca...läs mer 

Signums svenska konsthistoria 13. Konsten 1950-1975

Konsten 1950-1975

Författare: Jan Brunius, Claes Caldenby, Ann-Marie Ericsson, Marianne Erikson, Mikael Ernstell, Jonas Hansson, Marie Hansson, Thomas Millroth, Jan Norrman, Cilla Robach, Lisbeth Svenngren, Eva Sundler Malmnäs, Anna Tellgren.

Efter andra världskriget var Sverige i mång...läs mer 

Bengt Böckman

Begnt Böckman
Synvillor och tidsbilder

"Böckman är varken expressionist eller realist eller ens surrealist, även om det finns ett släktskap med surrealistisk konst i hans bilder. Han skapade sin egen stil på 1960-talet, ett slags magisk realism", skriver Jan Torsten Ahlstrand i sin monografi om Bengt Böckman. Böc...

Jan Torsten Ahlstrand

läs mer 

Landskapets röster

Landskapets röster
Studier i Elias Martins bildvärld

Under slutet av 1700-talet genomgick synen på naturen en radikal förändring. Inte minst bildkonsten spelade en viktig roll och bland de som gick i bräschen fanns den svenske målaren Elias Martin (1739-1818). Här skildras hans händelserika levnadsbana från födelsestaden Stock...

Mikael Ahlund

läs mer 

Axel Bengtsson

Axel Bengtsson

Med sina naiva bildberättelser om småländskt folkliv i helg och söcken under 1900-talets första decennier nådde Axel Bengtsson en bred konstpublik. Han skildrade med stor detaljrikedom bröllop och begravningar, barndop, bönemöten, lantauktioner och högtidskalas. Hans minnesb...

Björn Axlund

läs mer 

Bilden av »Orienten«

Bilden av Orienten
Exotism i 1800-talets svenska visuella kultur

Tomas Björk, professor i konstvetenskap, undersöker hur resande svenska konstnärer och fotografer under 1800-talet skildrade haremsinteriörer, beslöjade kvinnor, sultaner, moskéer och krigshändelser i Orienten. Bilderna visades på utställningar hemma i Sverige och reproducer...

Tomas Björk

läs mer 

Julius Kronberg

Julius Kronberg
Måleriets triumfator

Många av 1800-talets konstnärer som hyllades medan de levde kritiserades starkt efter sin bortgång. Idag är dessa konstnärer näst intill bortglömda. Konstnären Julius Kronberg är en av dem. Hans illusoriska 1800-talsmåleri överöstets av lovord under hans verksamma tid och St...

Tomas Björk

läs mer 

In i bilden, ut bland orden

In i bilden
12 författare om 12 konstverk

Utgångspunkt för ""In i bilden, ut bland orden"", som också är Sveriges allmänna konstförenings årsbok 2009, är det fantastiska och oförutsägbara i hur konst föds i betraktarens öga och i lyckliga stunder framkallar tankar, minnen och berättelser.
Tolv framstående författ...

Mårten Castenfors (red.)

läs mer 

Kungl. Vetenskapsakademiens porträttsamling

Kungl. vetenskapsakademien

I detta praktverk möter du botaniker, kemister, fysiker, medicinare och andra av vetenskapens hjältar, från Roslins berömda porträtt av Carl von Linné till Bo Larssons av Kerstins Fredga, akademiens första kvinnliga preses. ...

Görel Cavalli-Björkman (red.) Karl Grandin (red.)

läs mer 

Modernitetens fingeravtryck

Modernitetens fingeravtryck
Gjutjärnet som byggnadstekniskt och dekorativt material

På 1800-talet togs ett nytt och mångsidigt byggnadstekniskt material i bruk som skulle bli mer eller mindre synonymt med framsteg och modernitet: gjutjärnet. Lätthanterligt, hållfast och billigt kom det att på en rad områden ersätta sten, trä och smidesjärn. Med gjutjärnet i...

Elias Cornell

läs mer 

Kronans och adelns arkitekt

Kronans och adelns arkitekt
Mathias Spihler ca 1640-1690

Omkring 1640 föddes Mathias Spihler som son till en baderska och en sillpackare. Redan i unga år antogs han som elev under den kunglige arkitekten Jean de la Vallée, i vars familj han år 1675 gifte in sig. Det underlättade den fortsatta karriären men Spihler hade redan dessf...

Claes Ellehag

läs mer 

Att teckna ett liv

Att teckna ett liv
Om Vera Nilssons konstnärskap

Vera Nilsson, en av de stora kvinnliga konstnärspionjärerna i Sverige, gick alltid sina egna vägar och utvecklade tidigt en djupt personlig stil. I sitt mångfacetterade måleri tog hon upp såväl intima teman som samtidens politiska händelser samtidigt som hon oupphörligt expe...

Yvonne Eriksson

läs mer 

Återkomster och försvinnanden

Återkomster & försvinnanden
Om bildkonst och masskultur från två sekel

I ett trettiotal essäer skriver Douglas Feuk om högst olika bildvärldar  konstverk, foton, filmscener  som han känt sig lockad av. Mycket handlar om måleri, med äldsta anhalt hos 1800-talsstorheter som Manet, Monet, Hill, Strindberg, Böcklin och Munch. Med oväntade ingånga...

Douglas Feuk

läs mer 

Vasarenässansen

Vasarenässansen
Konst och identitet i 1500-talets Sverige

Under 1500-talet var frågor om stil och politik, om konst och identitet, knutna till varandra. Furstarna och adeln använde med benäget bistånd av konstnärerna konsten som ett maktmedel. Med den byggde de nätverk och manifesterade politiska nyordningar, med den uttryckte de b...

Peter Gillgren

läs mer 

Veronica Nygren

Veronica Nygren
Textilkonst och radikal design

Denna bok beskriver hela hennes konstnärliga verksamhet och innehåller ett rikt bildmaterial, samt texter av Hedvig Hedqvist, Annika Nordin och Suzanne Osten. Utges i samband med den stora utställning som visas på Thielska Galleriet våren 2015....

Hedvig Hedqvist

läs mer 

Odd Nerdrum

Odd Nerdrum
Självporträtt

Den norske konstnären Odd Nerdrum är omstridd. Med ett - såväl beträffande teknik som motivval - traditionsbaserat måleri har han väckt vrede inom ett modernistiskt etablissemang men också vunnit gunst hos en talrik publik och bland penningstarka köpare. I Självporträtt doku...

Allis Helleland

läs mer 

Mina systrar

Måleri och skulptur

Tor-Göran Henriksson har gjort sin yrkesverksamma gärning som läkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han är också konstnär, i hög grad inspirerad av Bror Hjorth. I sina naivistiska bilder väcker han liv i svunna sjukhusmiljöer, inte minst i systrar från förr. I denna bok...

Tor-Göran Henriksson

läs mer 

Helene Schjerfbeck

Helene Schjerfbeck. Och jag målar ändå
Och jag målar ändå Brev till Maria Wiik 1907-1928

Lena Holger har läst, valt, tematiserat och kommenterat långt över hundra brev från Helene Schjerfbeck till vännen och konstnärskollegan Maria Wiik. Det är första gången ett stort antal av Schjerfbecks brev publiceras samtidigt. Breven är skrivna åren 1907-1928, under en om...

Lena Holger

läs mer 

Medeltida bokmåleri

Medeltida bokmåleri
Illustrerat konsthistoriskt lexikon

Det medeltida bokmåleriets rika och fascinerande bildvärld har under de senaste årtiondena etablerat sig som ett eget forskningsfält med sin egen terminologi. Utsmyckningen och övriga delar av den medeltida boken vill förmedla ett budskap  kanske om helighet, gudomlig skönh...

Christine Jakobi-Mirwaldi

läs mer 

Resan till Egypten

Resan till Egypten
Drottning Victorias fotografiska liv

Detta är berättelsen om en viljestark och begåvad kvinna, Victoria av Baden, som 1881 kom till Sverige för att bli kronprinsessa och sedermera drottning. Hon plågades hela livet av en svag hälsa och tvingades söka sig till varmare trakter. Där kunde hon ströva fritt och söka...

Björn Axel Johansson Göran Alm

läs mer 

Bilden. Bokstaven. Boken.

Bilden. Bokstaven. Boken
Att förvalta en tradition

Christer Jonson har formgivit en överväldigande mängd av de böcker som har kommit ut på Bokförlaget Atlantis sedan starten 1977. Han har vakat över produktionernas kvalitet beträffande typografi, bildsättning, pappersval, inbindning och allt annat dylikt. Christer Jonson har...

Christer Jonson

läs mer 

Renhårigt och enkelt

Renhårigt och enkelt
Om arkitekt Björn Hedvall och hans arbete

Hundratusentals människor har genom åren sovit, ätit, älskat, drömt sig bort, blivit utbildade, döpts, arbetat  levt  i miljöer ritade av arkitekt Björn Hedvall. Han var en av 1900-talets mest produktiva arkitekter, verksam under sex decennier med närmare 600 projekt över ...

Catrine Jurgander Katarina Juvander

läs mer 

Porträtten på Dramaten

Porträtten på dramaten

Denna bok lyfter fram ett drygt hundratal porträtt i Dramatens förnämliga konstsamling, med verk från 1800-talets första decennier fram till våra dagar. Magnifika oljemålningar, teckningar i blyerts och krita, storslagna skulpturer i marmor och brons, mindre saker i gips: Al...

Dag Kronlund

läs mer 

Dagboken som konst

Dagboken som konst

Vi skriver väl alla dagbok i någon form? Några av oss är mera ambitiösa än andra. För vissa övergår dagboken till att bli ett slags konstverk i sig där text och bild integreras till något nytt. Man kompletterar orden med teckningar, klipper in bilder, färglägger och fyller s...

Tomas Lidman

läs mer 

Blod i salongerna

Blod i salongerna
Om sex, primitivism och längtan efter det naturliga

Primitivismen är en riktning som står för allt det grymma, vilda, opassande som civilisationen förgäves sökt kväsa men som är »den verkliga människan«. I Blod i salongerna skildrar den välkända konstkritikern Ingela Lind det breda och frestande stråk av irrationalism som i...

Ingela Lind

läs mer 

Om landskap

om landskap

Hur formas stadens rum? Varför ser torget, parken, bostadsgården och andra vardagliga platser ut som de gör? Debatten om hur staden förändras är livligare än på länge och berör alla, men diskuteras alltför ofta i snäva kretsar. Om Landskap vill ge en inblick i landska...

Göran Lindberg Åsa Drougge Jonas Berglund

läs mer 

Figurationer

Figurationer
Romantik och realism i norskt samtidsmåleri

Alltsedan modernismens genombrott har ett figurativt måleri med realistiska och fotografiska förtecken haft svårt att göra sig gällande i den västerländska 1900-talskonsten. Ett undantag har varit Norge.
I boken ""Figurationer"" skildrar konstnären Christopher Rådlund och...

Johan Lundberg Christopher Rådlund

läs mer 

Under omprövning

Under omprövning
En antologi om konst, kanon och kvalitet

Under omprövning rymmer ett stort antal bidrag som förenas av att de utifrån ett kritiskt perspektiv diskuterar vår tids mest karakteristiska estetiska hållningar och konstnärliga tendenser. Antologin försöker se framåt, förbi de modernistiska och postmodernistiska strategie...

Johan Lundberg

läs mer 

Stig Åsberg - en svensk grafiker

Stig åsberg (Bibliofil)

Numrerad bibliofilutgåva i 50 exemplar. En signerad etsning av Stig Åsberg medföljer. Stig Åsberg, tecknare och grafiker, har kallats Den svenska sommarens skildrare men är långt ifrån någon idyllisk konstnär. Hans intimt poetiska landskapsbilder och minutiöst återgivna...

Göran Martling

läs mer 

Carl Fredrik Hill

Carl Fredrik Hill
Maximus pictor

Carl Fredrik Hill satsade på en internationell karriär. Vintern 1873 reste han till Paris och väntade sig snabba framgångar. Även senare, som schizofren, hoppades han på erkännande och signerade sina verk som maximus pictor - den störste av alla målare! Han avled i februari ...

Sten Åke Nilsson

läs mer 

Engsö slott

Engsö slott

Engsö slott i Västmanland är en av Sveriges bäst bevarade slottsbyggnader från 1700-talets mitt. När greve Carl Fredric Piper ärvde godset år 1738 inleddes en omfattande renovering av det gamla stenhuset under konstnärlig ledning av landets då främste arkitekt, Carl Hårleman...

Åke Nisbeth

läs mer 

En svensk lustgårdskonst

En svensk lustgårdskonst
Lars Israel Wahlman som trädgårdsarkitekt

Lars Israel Wahlman var en av de stora förnyarna av den svenska trädgårdskonsten i början av 1900-talet, manifesterat i villaträdgårdar och parker, begravningsplatser och en rad parker. Denna verksamhet, som länge stått i skuggan av välkända byggnadsverk som Tjolöholms slott...

Catharina Nolin

läs mer 

Roj Friberg

Roj Friberg

Roj Friberg debuterade konstnärligt som nittonåring 1954. Fram till början av 1980-talet gjorde han stora svartvita teckningar som fick sin speciella karaktär av att de var "ett slags negativa teckningar". Han färgade in papperet med grafit och fransk terpentin och "suddade"...

Lars Nygren

läs mer 

Aron Jerndahl

Aron Jerndahl
Vardagslivets skulptör

Det är inte konstigt om du inte hört namnet Aron Jerndahl förut. Han är i det närmaste helt bortglömd i den svenska konsthistorien, förutom då för den jugendaktiga och ofta avbildade tennskålen Bonddansen från 1903. Ändå var han under 1900-talets första årtionden en kändis i...

Lennart Parknäs

läs mer 

Ragnhild Nordensten

Ragnhild Nordensten
Industrialismens konstnärinna

Ragnhild Nordensten (1888-1951) är en av de konstnärer som historien orättvist har glömt bort. Efter barndomsåren bland Bergslagens gruvadel kom hon till Stockholm, utbildade sig på konstskolor och försörjde sig hela livet som konstnär, en inte alltid lätt väg för en kvinna...

Cecilia Regen

läs mer 

Fredrik Blom

Fredrik Blom
Karl Johans arkitekt

Översten, arkitekten, professorn och överintendenten Fredrik Blom (1781-1853) var en av de mest produktiva och inflytelserika arkitekterna i Karl Johantidens Sverige. Han var också den som rörde sig över störst verksamhetsfält. Han ritade kaserner och kyrkor, slott och herrg...

Thomas Roth

läs mer 

Ahasverus vid staffliet

Ahasverus
Judisk konst och judiska konstnärer i den central- och östeuropeiska modernismen kring förra sekelskiftet

Marc Chagall, El Lisitskij, Natan Altman, László Moholy-Nagy, Henryk Berlewi, Sonia Delaunay, Chaïm Soutine, Jacques Lipchitz - det östjudiska inslaget i den moderna konstens utveckling var massivt. Tom Sandqvist beskriver hur konsten i Öst- och Centraleuropa genomsyrades av...

Tom Sandqvist

läs mer 

Silvergåvor

Silvergåvor SV
Från Sveriges regenter till Rysslands tsarer under 1600-talet

Susann Silfverstolpe, en av Sveriges främsta silverkännare, har tillsammans med två medarbetare i Kreml åstadkommit en synnerligen gedigen och aspektrik presentation och en komplett, vetenskaplig katalog över de magnifika silvergåvor som under 1600-talet skänktes av svenska ...

Susann Silfverstolpe

läs mer 

Gudar eller människor

Gudar eller människor
Den nordiska renässansen i svensk konst

Gudar eller människor? Frågan ställdes av den generation som var ung i Sverige under 1800-talets början. Att gestalta den fornnordiska gudavärlden och den äldsta historien blev ett sätt att stärka Sveriges sviktande självkänsla efter att Finland gått förlorat. När Göthiska ...

Ingmar Stenroth

läs mer 

Västergötlands medeltida stenskulptur

Västergötlands medeltida stenskulpturer

Kännaren av vår medeltida konst, Jan Svanberg, tar med läsaren till ett kulturarv med stor suggestionskraft: de västgötska kyrkornas och klostrens medeltida stenskulptur, huggen ur mjuk sandsten från Kinnekulle och andra närbelägna platåberg. Ingenstans i Norden har stenhugg...

Jan Svanberg

läs mer 

Bygga skorsten /Building chimneys

Bygga skorssten

I augusti 1992 uppfördes Jan Svenungssons sin första skorsten utanför Moderna museet i Stockholm (revs vid museets utbyggnad). Därefter har han producerat sex permanenta skorstenar innan han nådde fram till Wannås i Skåne.
Vid vernissagen den 13 maj 2007 påbörjades bygga...

Jan Svenungsson mfl.

läs mer 

...hava äran inbjuda

Hava äran
Om bordets konsthantverk från flera sekler

Författarna närde länge idén att skriva en underhållande och lärorik bok om det dukade bordets skönhetsupplevelser. Om porslin, fajans, silver, kristall, bronser och i viss mån om linne. ... hava äran inbjuda handlar om konsthantverkets historia, dess mästare samt om tidigar...

Ralf Turander Gustaf Trolle-Bonde Ewa Kewenter

läs mer 

Ulla Viotti. Ur jorden - till jorden

Ulla Viotti

Med sin förmåga att avlocka sitt jordnära arbetsmaterial ständigt nya möjligheter har Ulla Viotti verkat som pionjär och nått fram till ett unikt och suggestivt formspråk i dialog med naturen och fyllt av arkeologiska associationer. Snart sagt inget material har varit henne ...

Ulla Viotti

läs mer 

Pepis flora

Pepis flora
Josef Frank som mönsterkonstnär

Under 1920-talet utvecklade Josef Frank sin mönsterkonst på allvar. Han ritade nu en egen flora med favoriter som bellis, tulpan, ros, vinda, förgätmigej, viol, liljekonvalje, krokus och pärlhyacint, alla ständigt återkommande i hans mönster. Han var sedan barndomen intresse...

Kristina Wängberg-Eriksson

läs mer 

Siri Derkert

Siri Derkert

Siri Derkert (1888-1973), den första kvinnan att ställa ut separat på Moderna Museet, hör till det svenska 1900-talets förgrundsgestalter inom den modernistiska konsten. I tidiga verk, framförallt från Paristiden, tog hon starka intryck både från kubism och fauvism, men efte...

Annika Öhrner

läs mer 

Huset på Stureplan

Huset på Stureplan
Livet och människorna

Få sekelskiftesbyggnader i Stockholm har rönt så mycket uppmärksamhet som Nordstjernanhuset vid Stureplan, som efter att först ha varit varuhus 1916 blev huvudkontor för generalkonsul Axel Ax:son Johnsons olika företag. Efter en renovering fick häpna stockholmare skåda ett h...läs mer 

Trädgårdarna i Kashmir

Trädgårdarna i Kashmir
och andra essäer

Folkliga träsnitt ställs mot porträtt och karikatyrer av den gustavianska kultureliten: Bellman, Martin, Sergel, Ehrensvärd... Ett annat aktuellt tema är relationen mellan mental sjukdom och konstnärlig kreativitet. Vi får här följa målarna Hill och Graffman på väg in i psy...

Sten Åke Nilsson

läs mer 

Svenska möbler

Svenska möbler NY
Folkhemsform i ull, jakaranda, furu och bok 1949–1970

Under denna epok tillverkades en mängd modeller av vilka några var storsäljare, somliga blev klassiker och många glömdes bort. I Svenska möbler återges 600 moderna möbler i färg och varje modell får sin historia berättad. ...

Andreas Siesing

läs mer 

Silver gifts

Silvergåvor eng
From Swedish monarchs to Russian tsars during the seventeenth century

Six major diplomatic missions brought, under most difficult circumstances, magnificent gifts from Stockholm to Moscow. The first was sent by Queen Christina in 1647 and the last by King Charles XII in 1699. The Swedish gifts are of exceptional interest both as pre-eminent wo...

Susann Silfverstolpe

läs mer 

Silver gifts (Russian)

silvergåvor rysk
From Swedish monarchs to Russian tsars during the seventeenth century

Six major diplomatic missions brought, under most difficult circumstances, magnificent gifts from Stockholm to Moscow. The first was sent by Queen Christina in 1647 and the last by King Charles XII in 1699. The Swedish gifts are of exceptional interest both as pre-eminent wo...

Susann Silfverstolpe

läs mer 

Perpetual

Perpetual

"Varför begränsning stimulerar en känsla av frihet" är en av flera möjliga frågor i Magdolna Szabós bok. Perpetual bjuder in läsaren och betraktaren till en utställning i bokform. Den är baserad på 227 abstrakta bilder – valda ur hennes pågående konstprojekt med begrä...

Magdolna Szabó

läs mer 

När färgen kom till byn

När färgen kom till byn
Målade allmogemöbler från norr till söder

En bok om folkligt möbelmåleri är i första hand en bok om bondehemmets skåp, kistor och skrin som på ett helt annat sätt än bord, stolar och sängar erbjudit generöst med ytor för målad dekor. Det var i den målade ytan, som de olika folkliga målar- eller bygdeskolorna utveckl...

Ulla-Karin Warberg Johan Knutsson

läs mer