Våra författare

Kristian Gerner

Gerner, Kristian

Kristian Gerner är professor i historia i Lund. Hans forskning rör europeisk 1900-talshistoria och historiekultur, särskilt tysk och östeuropeisk.
Av tidigare utgivna böcker kan nämnas: Svårt att vara ryss. På väg mot postsovjetismen (1989), Centraleuropas återkomst (1992), Centraleuropas historia (2004) samt, tillsammans med Klas-Göran Karlsson, Nordens Medelhav. Historia, myt, projekt (2002).

Böcker


Folkmordens historia