Våra författare

Johan Flemberg

Johan Flemberg är docent i Antikens kultur och samhällsliv och f.n. anställd vid Nationalmuseum inom ramen för ett forskningsprojekt kring Gustaf III:s Antiksamling. Han har tidigare varit verksam som forskare och lärare vid universiteten i Uppsala och Stockholm. Förutom vetenskapliga publikationer inom området antik konst och arkeologi har han publicerat populärvetenskapliga skrifter och läromedel samt en antologi om svenska diktare på klassisk mark.

Böcker


Carl Milles antiksamling