Våra författare

Bo Grandien

Klicka för större bild - Grandien, Bo FOTO Lena Ångström-Grandien

Bo Grandien var journalist från 1954 till 1989, först vid Östgöta Correspondenten, sedan vid Svenska Dagbladet 1955-1965 och slutligen vid Dagens Nyheter. Vid sidan av detta disputerade han 1974 vid Uppsala universitet och blev docent i konstvetenskap. 1986 innehade han den Lambergska gästprofessuren vid Göteborgs universitet, och 1989-1996 var han professor vid Stockholms universitet. Därefter beklädde han under några år posten som ständig sekreterare i Konstakademien.

Böcker


En gång till häst
 
Japanen som försvann