Våra böcker

Bokstavsordning

A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . Å . Ä . Ö

Backanterna. Ifigenia i Aulis

Euripides Backanterna Ifigenia i Aulis

De uppfördes först efter författarens död år 406 f. Kr och bildar en effektfull slutpunkt på den klassiska grekiska dramatiken. Med förord och kommentarer av Jan Stolpe.
Ingår i serien Atlantis väljer ur världslitteraturen. ...

Euripides


läs mer 

Banbrytande mode

Banbrytande mode
Från korsett och kuvertväska till kortkort

Banbrytande mode handlar om plagg, detaljer, personer och företeelser som haft stor betydelse för modet genom tiderna, som orsakat en förändring, ett före och ett efter. Via väskor, accessoarer och kända designernamn berättar Karina Ericsson Wärn
om hur populär...

Karina Ericsson Wärn


läs mer 

Bara ett öfverskott af lif

Bara ett öfverskott af lifv
En biografi om Frida Stéenhoff (1865-1945)

Frida Stéenhoff var en uppmärksammad dramatiker och intellektuell i det tidiga 1900-talet. Hon tog upp frågor som var tabubelagda såväl i kvinnorörelsen som i offentligheten som helhet. År 1903 introducerade hon begreppet feminism i svensk debatt. Genom att fokuser...

Christina Carlsson Wetterberg


läs mer 

Barn till varje pris? KVA

Barn till varje pris KVA
Människan och den nya biologin, femte skriften

Femte skriften i Vetenskapsakademiens serie om människan och den nya biologin.
Den handlar om s.k. in vitro-fertilisering dvs. assisterad eller konstgjord befruktning utanför kvinnans kropp.
Idag får ungefär hälften av de par i Sverige som söker åtgär-der m...


läs mer 

Bekännelser. Del 1

Bekännelser Del 1

Den romantiska individualismens heliga urkund har den kallats: Jean-Jacques Rousseaus stora självbiografiska verk Bekännelser. Verket tillkom i olika etapper under fem år, från 1765 och framåt, och efter avbrott och omskrivningar kom det att omfatta tolv delar och ...

Jean-Jacques Rousseau


läs mer 

Bekännelser. Del 2

Bekännelser Del 2

Den romantiska individualismens heliga urkund har den kallats: Jean-Jacques Rousseaus stora självbiografiska verk Bekännelser. Verket tillkom i olika etapper under fem år, från 1765 och framåt, och efter avbrott och omskrivningar kom det att omfatta tolv delar och ...

Jean-Jacques Rousseau


läs mer 

Bellman levde på 1800-talet

Bellman levde på

Carl Michael Bellman dog utfattig 1795. Drygt tre decennier senare hade man rest ett monument över honom - det första över en person utan religiös eller kunglig anknytning. Under hela 1800-talet var Bellman en levande diktare. Epistlar och sånger sjöngs i sällskaps...

Johan Stenström


läs mer 

Bengt Böckman

Begnt Böckman
Synvillor och tidsbilder

"Böckman är varken expressionist eller realist eller ens surrealist, även om det finns ett släktskap med surrealistisk konst i hans bilder. Han skapade sin egen stil på 1960-talet, ett slags magisk realism", skriver Jan Torsten Ahlstrand i sin monografi om Bengt Bö...

Jan Torsten Ahlstrand


läs mer 

Berge

Berge omslag

»Lysande! … Berge är en romansom är både omedelbart spännande och intellektuellt utmanande.« vg

En augustidag 2008 hittas den kände Arbeiderpartietpolitikern Arve Storefjeld och hans familj mördade i hans stuga i norska Nordmarka. Fem människor, alla med h...

Jan Kjærstad


läs mer 

Bernströms bestiarium

Bernströms Bestiarium
...en djurens nordiska kulturhistoria

Bernströms bestiarium" samlar ett överflödande rikt material av den spränglärde zoologihistorikern och språkvetaren John Bernström (1903-1989). Texterna rymdes ursprungligen i det stora samnordiska uppslagsverket Kulturhistoriskt Lexikon för Nordisk Medeltid (1956-...


läs mer 

Berättelsen om Gertrud »Calle« Wallenberg

Berättelsen om Gertrud Calle Wallenberg
Mannerheims sista kärlek

Gertrud Wallenberg (1895–1983) tillhörde bankfamiljen och fick en skyddad uppväxt med syftet att hon skulle bli ståndsmässigt gift.
Hennes val föll på en österrikisk greve, men äktenskapet blev olyckligt och makarna separerade. Gertrud blev sedan en firad skönh...

Ulf Olsson


läs mer 

Berättelser från 1900-talet

Berättelser från 1900-talet

Carl Johan Åberg berättar om händelser han varit med om och människor han träffat och arbetat med under 1900-talet. Det börjar med hans mormor, som var en av de första kvinnliga företagarna i Helsingborg. Det slutar med berättelsen om de hårda förhandlingarna med C...

Carl Johan Åberg


läs mer 

Berättelser och filosofiska brev

Berättelser och filosofiska brev

Alfred Nobels romanskisser ""Systrarna"" och ""I ljusaste Afrika"" samt ""Filosofiska brev"" publiceras nu för första gången in extenso. Läsaren möter en ny sida hos Nobel, mer uppsluppen än i dikterna. Detta gäller särskilt i dråpliga drömscener där formuleringsgl...

Alfred Nobel


läs mer 

Berömda filosofers liv och läror

Berömda filosofers liv och läror

Det var detta verk som fick Montaigne att utbrista att han önskade att det i stället för en Laertios hade funnits ett dussin.
När Diogenes Laertios under 200-talet e.Kr. sammanställde sin text hade han tillgång till ett rikt material. I hans 84 biografier över...


läs mer 

Betydelsen av revolutionsåret 1968

Betydelsen av revolutionsåret
Engelsbergsseminarierna

År 1968, ett år efter "the summer of love" i Haight-Ashbury i San Francisco, rådde det revolutionära stämningar i världen. Protesterna mot Vietnamkriget tilltog, kulturrevolutionen pågick i Kina, Sovjetunionen invaderade Tjeckoslovakien, den europeiska kolonialisme...

Kurt Almqvist, red


läs mer 

Bikupan

Bikupan

Bikupan är Doña Rosas kafé några kalla dagar i slutet av 1943 i Madrid. Här rör sig kvarterets människor ut och in, små tjänstemän, nyrika uppkomlingar, fattiga bohemer, prostituerade, homosexuella. Trivialiteten är överväldigande, hunger och kärlek bestämmer reak...

Camilo José Cela


läs mer 

Bilden av »Orienten«

Bilden av Orienten
Exotism i 1800-talets svenska visuella kultur

Tomas Björk, professor i konstvetenskap, undersöker hur resande svenska konstnärer och fotografer under 1800-talet skildrade haremsinteriörer, beslöjade kvinnor, sultaner, moskéer och krigshändelser i Orienten. Bilderna visades på utställningar hemma i Sverige och ...

Tomas Björk


läs mer 

Bilden. Bokstaven. Boken.

Bilden. Bokstaven. Boken
Att förvalta en tradition

Christer Jonson har formgivit en överväldigande mängd av de böcker som har kommit ut på Bokförlaget Atlantis sedan starten 1977. Han har vakat över produktionernas kvalitet beträffande typografi, bildsättning, pappersval, inbindning och allt annat dylikt. Christer ...

Christer Jonson


läs mer 

Bildjägaren & andra prosadikter. Anteckningar ur Dagboken

Bildjägaren

Den franske författaren Jules Renard (1864-1910) är mest känd för "Poil de Carotte" (på svenska "Rödtott", 1923), hans skildring av sin olyckliga barndom som också dramatiserats och filmats. Allt han skrev var självupplevt, och hans omsorg om språket och formen var...

Jules Renard


läs mer 

Biografiskt lexikon för Finland. Del 2

Biografiskt lexicon 2
Ryska tiden

Biografier över personer ur Finlands historia har samlats i detta personhistoriska verk. Tidsepoken bandet omspänner är 1800-talet fram till Finlands självständighet 1917. Här finns artiklar såväl om den berömde polarforskaren Adolf Erik Nordenskiöld som om gymnast...


läs mer 

Biografiskt lexikon för Finland. Del 3

Biografiskt lexicon 3
Republiken, A-L

Detta personhistoriska verk presenterar biografier över personer ur Finlands historia. Volymerna 3 och 4 omfattar tiden från 1917 då Finland blev en självständig republik fram till i dag. Här ingår personer och som utfört sitt livsverk eller sina viktigaste insatse...


läs mer 

Biografiskt lexikon för Finland. Del 4

Biografiskt lexikon 4
Republiken, M-Ö

Detta personhistoriska verk presenterar biografier över personer ur Finlands historia. Volymerna 3 och 4 omfattar tiden från 1917 då Finland blev en självständig republik fram till i dag. Här ingår personer och som utfört sitt livsverk eller sina viktigaste insatse...


läs mer 

Biografiskt lexikon för Finland. Del I

Biografiskt lexicon 1
Svenska tiden

Biografier över personer ur Finlands historia har samlats i detta personhistoriska verk. Tidsspannet i del 1 sträcker sig från 1100-talet och Sankt Henrik till personerna bakom hjältarna i Fänrik Ståls sägner, och omfattar alltså den tid Finland var en del av det s...


läs mer 

Biskop Brasks måltider

Biskop Brasks måltider
Svensk mat mellan medeltid och renässans

I denna bok får vi en levande och ny bild av den svenska matkulturen i början av 1500-talet. Utgångspunkt är biskop Brasks hushållspraktika, som är en unik och rikhaltig källa från tiden att ösa ur. Vi får inte bara veta vad man åt och hur man tillagade maten utan ...

Magnus Gröntoft (red.)


läs mer 

Bland Tunguser, Turkar och Trattar

Bland tunguser turkar och trattar
Studentkotterier och studentordenssällskap i 1800-talets Uppsala

Denna bok om studentkotterier och studentordenssällskap i 1800-talets Uppsala beskriver en intressant aspekt av den tidens studentvärld. Det har sagts att det är omöjligt att skildra en tidsålder som ligger oss alltför nära. En studentgeneration varar bara ett fåta...

Tom Lundin


läs mer 

Blick på Finlands historia

Blick på Finlands historia

En koncentrerad framställning av Finlands historia som klargör såväl huvudlinjerna i landets politiska historia som dess ekonomiska och kulturella utveckling. Författaren belyser i synnerhet händelserna efter 1809 och landets utveckling efter självständighetsförkla...

Matti Klinge


läs mer 

Blind fläck

Blind fläck
Minne och glömska kring Svenska Röda korsets hjälpinsats i Nazityskland 1945

I slutet av andra världskriget räddade Svenska Röda korset tusentals människor från tyska koncentrationsläger till friheten i Sverige. Efter kriget blev minnet av denna heroiska insats en viktig byggsten i konstruktionen av kollektiv svensk identitet och självbild....

Ingrid Lomfors


läs mer 

Blod i salongerna

Blod i salongerna
Om sex, primitivism och längtan efter det naturliga

Primitivismen är en riktning som står för allt det grymma, vilda, opassande som civilisationen förgäves sökt kväsa men som är »den verkliga människan«.
I Blod i salongerna skildrar den välkända konstkritikern Ingela Lind det breda och frestande stråk av irrati...

Ingela Lind


läs mer 

Blodseld och nordisk längtan

Blodseld och nordisk längtan
Oscar Levertin och hans värld

Oscar Levertin skrev "Folket i Nifelhem", den stora dikten om det svenska nationalkynnet. Men när hans eget kynne var på tapeten tolkades Levertins egenskaper rutinmässigt som "blodets röst". Han var en "främmande fågel" i ett etniskt och religiöst homogent Sverige...

Nathan Shachar


läs mer 

Bo Linde

Bo Linde
Ingår i serien Svenska Tonsättare

Bo Lindes musik kännetecknas av melodisk lätthet, lyrisk elegans och musikanteri. Hans år 1958 uruppförda violinkonsert blev en stor framgång och betraktas som ett portalverk i den svenska moderna musikhistorien. Linde blev bara 37 år. Efter hans död spreds uppfatt...

Göran Persson


läs mer 

Bo Nilsson

Bo nilsson

Bo Nilsson var arton år när han 1956 slog igenom vid en konsert i Köln i den västtyska radion med ett radikalt modernistisk debutverk. Men väl på plats vågade sig"geniet från Malmberget", helt enkelt inte in i konsertlokalen.
Bo Nilsson har haft en osedvanlig fö...

Gunnar Valkare


läs mer 

Boken om hovmannen

Boken om hovmannen

Den italienske ädlingen Baldassare Castiglione (d.1529) var knuten till hovet i Urbino. Av hertigen skickades han som sändebud till hoven i Rom, London och Madrid och sin sålunda förvärvade hovmannakunskap delgav han omvärlden året före sin död i Il Cortegiano (Bok...

Baldassare Castiglione


läs mer 

Bokförlaget Atlantis 25 år

Bokförlaget Atlantis 25 år
En bibliografi

Boken innehåller en förteckning över utgivningen på Bokförlaget Atlantis under dess första 25 år (t.o.m. 2001). I inledningen, betitlad »Om bokförläggeri« skriver förlagets grundare och förläggare t.o.m. 2003, Kjell Peterson, om bokutgivningens problem och glädjeäm...


läs mer 

Bordssamtal

Bordssamtal
Moralia V

Den grekiske historikern och filosofen Plutarchos är framför allt känd som levnadstecknare, och hans biografier inspirerade bl.a. Shakespeare till flera dramer. Men större delen av Plutarchos produktion utgörs av skriftsamlingen Moralia, som omfattar ett sjuttiotal...

Plutarchos


läs mer 

Bortom beit

Bortom beit
Judiska tankar om öde och tid, oändlighet och godhet, blod och arv

Beit är den andra bokstaven i det hebreiska alfabetet. Den har det numeriska värdet två. I en rabbinsk kommentar förklaras betydelsen av bokstavens symbolik med att "pluralism börjar med två" - det syftar på den dualism vi möter på alla livets områden: energi och m...

Jackie Jakubowski


läs mer 

Botaniska bilder till allmänheten

Botaniska bilder till allmänheten
Om utgivningen av Carl Lindmans bilder ur Nordens flora

Bilder ur Nordens flora (1901-1905) var Sveriges första stora illustrerade flora tryckt i färg. Med hjälp av den nya färglitografiska tekniken kunde man massproducera bilder till ett överkomligt pris. Lindmans framgångsrika flora, som utkom i många upplagor, har i...

Gunilla Törnvall


läs mer 

Bragdernas män

Bragdernas män (Biblio)
En skidfärd med Sven X:et Eriksson, Lennart Gram och Roland Svensson

Faksimilutgåva i 999 exemplar.
I kassett. Illustrerad av författarna.

En unik dagbok som skildrar några lyckliga gemensamma dagar i fjällvärlden kring månadsskiftet mars - april 1950. Färdledare för skidfärden var forskaren och filologen, professor Sve...


läs mer 

Brand i Köpenhamn

Brand i köpenhamn

Halldór Kiljan Laxness (1902-1998) är Islands främste författare i modern tid. Han fick Nobelpriset i litteratur 1955.
Romanen Brand i Köpenhamn utgör tredje delen i en trilogi ( de båda övriga delarna, Islands klocka och Den ljusa mön utg...

Halldór Kiljan Laxness


läs mer 

Brev

Brev (Sörensen)

När "Brev" gavs ut i Danmark 1992 väckte den en enorm upp-märksamhet och nominerades som ett av de danska bidragen till Nordiska Rådets litteraturpris.
"Brev" är en samling berättelser som, även om de handlar om de mest väsensskilda ting, har den gemensamma näm...

Jens Smærup Sørensen


läs mer 

Brev

Machiavelli, Brev

I ett av breven skildrar han hur han skeptiskt lyssnar till Savonarolas botpredikningar, och i ett annat hur han, efter att ha fått lämna sin tjänst som sekreterare i Andra kansliet, vistas på sin lilla lantgård utanför Florens. Han besöker dagligen bykrogen, där h...

Paul Enoksson Niccolò Machiavelli


läs mer 

Brev från Batavia

brev från batavia (rätt)
En resa till Ostindien 1782-1786

Den svenske naturvetaren och läkaren Clas Fredrik Hornstedt reste med Ostindiska kompaniets skepp "Sophia Magdalena" från Göteborg till Java 1782. Han var den kända naturvetaren Carl Peter Thunbergs elev och avsikten med resan var att samla in exotiska naturalier t...

Carl Fredrik Hornstedt


läs mer 

Brev från nollpunkten (pocket)

Brev från nollpunkten (Pokcet)
Historiska essäer

"Brev från nollpunkten" är en samling historiska essäer som på olika sätt belyser och berör första halvan av det mörka 1900-tal som nu har nått sin ände. Styckenas motiv spänner från första världskriget, seklets startpunkt och urkatastrof, fram till händelserna 193...

Peter Englund


läs mer 

Brev och skrifter

Brev och skrifter_Kristina_NY

Drottning Kristina (1626-89) är en av Sveriges mest uppmärksammade regenter.
Hennes abdikation från den svenska tronen 1654 och påföljande övergång till katolicismen var kontroversiella handlingar på hennes tid, då religiösa konflikter ännu präglade det europei...

Kristina


läs mer 

Brev och skrifter (pocket)

Brev och skrifter (Kristina) POCKET

Drottning Kristina (1626-89) är en av Sveriges mest uppmärksammade regenter. Hennes abdikation från den svenska tronen 1654 och påföljande övergång till katolicismen var kontroversiella handlingar på hennes tid, då religiösa konflikter ännu präglade det europeiska ...

Kristina


läs mer 

Brev och småskrifter

Brev och småskrifter

»Den enda hållbara motivering som utgivaren efter långvariga funderingar kan uppleta till stöd för företaget att översätta detta urval av brev och småskrifter är«, skriver Stig Strömholm i sin introduktion till urvalsvolymen, »att han känner sig stå i en drygt sext...


läs mer 

Brev om de blinda

Brev om de blinda
Till gagn för dem som ser

Brev om de blinda som publicerades 1749 och som resulterade i att Diderot fängslades och satt inspärrad på slottet Vincennes under fyra månader, är inte en skrift som primärt ägnas blindhet. Diderot söker istället svar på sådana allmängiltiga frågor som inbegrips i...

Denis Diderot


läs mer 

Brev till Malesherbes

Fyra brev till Malesherbes
Fyra brev till ordförande Malesherbes innehållande den sanna bilden av min karaktär och de verkliga motiven för allt mitt handlande

Jean-Jacques Rosseau skrev 1762 fyra brev till Malesherbes. Dessa brev säger mycket om författarens stämningar vid en avgörande tid och de förebådar åtskilligt som Rousseau längre fram skulle utveckla i de större självbiografiska verken Bekännelser och En...

Jan Stolpe Jean-Jacques Rousseau


läs mer 

Brev till Sophie Volland

Brev till Sophie Volland

Diderot och Sophie Volland träffades 1756. Han var då gift och fyrabarnsfar. Sophie, av god familj, bodde tillsammans med med sin mor och syster, och Diderot kom ofta på besök i huset. Men han kom också dit i henmlighet via ""den lilla trappan"" till Sophies rum. N...

Denis Diderot


läs mer 

Breven om solfläckarna

Breven om solfläckarna

"Breven om solfläckarna" (första upplaga 1613), är Galileos mest personliga verk och ger en nutida läsare möjlighet att på nära håll följa honom som vetenskapsman. Bankiren Marcus Welser i Augsburg inleder brevväxlingen i januari 1612 genom att utbe sig Galileos sy...

Galileo Galilei


läs mer 

Breven till Claes

Breven till Claes
Om livet och hovet på Kristinas tid

Johan Ekeblad (1629-1697) räknas som en av våra yppersta brevskrivare. Han var lärd och språkkunnig men det tynger inte hans brev, som har omedelbarhetens charm och humorns grundton. Från sin position som hovman hos drottning Kristina sände han med stor regelbunden...

Johan Ekeblad


läs mer 

Breven till Claes (pocket)

Breven till Claes POCKET

Johan Ekeblad (1629-1697) räknas som en av våra yppersta brevskrivare. Han var lärd och språkkunnig men det tynger inte hans brev, som har omedelbarhetens charm och humorns grundton. Från sin position som hovman hos drottning Kristina sände han med stor regelbunden...

Johan Ekeblad


läs mer 

Brevet till Maj Sandman

1929 träffade Maj Sandman, under en månadslång vistelse i Menton tillsammans med sin far, Gunnar Ekelöf. Hon kom att fascineras av den vårdade men tystlåtne landsmannen.
När Ekelöf efter halftannat år återvände till Sverige återupptogs kontakten de båda emellan...

Gunnar Ekelöf


läs mer 

Brink - den svenske slavkaptenen

Brink

Frågor om makt, girighet och individens värde har kantat människans väg genom historien. Anne Agardh lyfter i sin detaljrika skildring Brink. Den svenske slavkaptenen fram en moralisk problematik med svensk accent.
I slutet av 1700-talet seglade ett svenskt sk...

Anne Agardh


läs mer 

Broder Jacob

Broder Jacob

År 1523 fördrivs Christian II från Danmark och med den nye kungen, Fredrik I, kommer också nya strömningar från Tyskland: lutherdomen breder ut sig. Snart arresteras de katolska biskoparna, kyrklig egendom konfiskeras och klostren stängs. Bland alla munkar som måst...

Henrik Stangerup


läs mer 

Bror Emil Hildebrands lefnadsteckning

Bror Emil Hildebrands Lefnadsteckning

Ingår i serien Svenska Lärde i samarbete med Kungl. Vitterhetsakademien. ...


läs mer 

Bygga skorsten /Building chimneys

Bygga skorssten

I augusti 1992 uppfördes Jan Svenungssons sin första skorsten utanför Moderna museet i Stockholm (revs vid museets utbyggnad). Därefter har han producerat sex permanenta skorstenar innan han nådde fram till Wannås i Skåne.
Vid vernissagen den 13 maj 2007 påbörj...

Jan Svenungsson mfl.


läs mer 

Bygge och bråk

Bygge och bråk
Om konflikter som format staden

Blir det inte bråk om hur mycket huset ska få kosta, får frågan hur de ska se ut eller var de ska ligga känslorna att svalla. Utifrån exempel på stora och små konflikter i såväl Sverige som utomlands beskriver Rasmus Wærn i Bygge och bråk hur konflikter kan ...

Rasmus Wærn


läs mer 

Bödlar

Bödlar_NY
Liv, död och skam i svenskt 1600-tal

Hur rekryterades någon till en tjänst som den? Historikern Annika Sandén placerar bödeln som person i centrum och försöker förstå honom i ett kulturellt och socialt sammanhang. Hon behandlar bödelns bakgrund, hur han har kommit i fråga för tjänsten, arbetsvillkor o...

Annika Sandén


läs mer 

Bödlar (pocket)

Bödlar_NY
Liv, död och skam i svenskt 1600-tal

Hur rekryterades någon till en tjänst som den? Historikern Annika Sandén placerar bödeln som person i centrum och försöker förstå honom i ett kulturellt och socialt sammanhang. Hon behandlar bödelns bakgrund, hur han har kommit i fråga för tjänsten, arbetsvillkor o...

Annika Sandén


läs mer