Våra böcker

Bokstavsordning

A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . Å . Ä . Ö

G.C. Lichtenberg föreläser

G.C. Lichtenberg föreläser
Några strödda Adnotationer under prof. Lichtenbergs föreläsningar uti Experimental Physiquen 1781

I Stifts- och landsbiblioteket i Linköping återfanns detta unika handskrivna manuskript. Det är anonymt, men tros ha upptecknats av en viss Gideon Herman de Rogier under hans studietid i Göttingen under professorn i matematik och experimentalfysik Georg Christoph L...


läs mer 

Gaza

Gaza
Från faraoner till islamister

Nyåret 1948-1949 röt västmakternas ledare åt Israel att blåsa av sin stormning av Palestinas sydvästra hörn, där en egyptisk expeditionsarmé omringats tillsammans med 200 000 flyktingar. Resultatet blev Gazaremsan. Som genom ett svärdshugg skars det rika området av...

Nathan Shachar


läs mer 

Geijerarvet

Geijerarvet omslag
En släkthistoria om dikt och galenskap

Vissa har kallat det en religiös kult, med ritualer, följare och avfällingar, andra pratar med stolthet om det speciella arvet. Bland ättlingarna till Erik Gustaf Geijer finns kända politiker, författare och skådespelare, både nutida och dåtida. Gemensamt har de si...

Lars Lönnroth


läs mer 

Gener för bot och bättring. KVA

Gener för bot och bättreing KVA
Människan och den nya biologin, fjärde skriften

Fjärde skriften i Kungl. Vetenskapsakademiens serie om människan och den nya biologin.
Genterapin öppnar möjligheterna att föra in friska anlag i en sjuk kropp. Utvecklingen går fort och det är nu möjligt att göra medicinska ingrepp direkt i arvsmassan. Man kan...


läs mer 

Gentekniken i människors vardag

Gentekniken i människors vardag

DNA är på många sätt vår tids orakel. Till den slingrande molekylen ställer vi en rad komplicerade frågor: Vem är pappa till barnet? Löper jag förhöjd risk att drabbas av sjukdom? Vem begick brottet? Och så vidare.
Gentekniken kan ge vissa svar, men väcker ocks...

Jenny Jewert


läs mer 

Gestalter och öden

En krönika över porträtten på Övedskloster

En krönika kring porträtten på Övedskloster av Elsbeth Funch. Omfattar över 300 stora sidor. På fängslande färgreproduktioner och ledsagande text passerar här många av de stoltaste svenska adliga namnen. Ramel, Lewenhaupt, Bielke, Wrede, Sparre, Tessin med flera....

Elsbeth Funch


läs mer 

Glasskulptören Edvin Öhrström

Glasskulptören Edvin

Boken förmedlar på ett lättläst och medryckande sätt en fyllig skildring av en intressant konstnärs skapande och dessutom en kulturhistorisk väv där många av samtidens konstnärer och författare finns med. Ett rikhaltigt bildmaterial med Öhrströms egna skisser sa...

Hugo Palmsköld


läs mer 

Gotland aus eines Vogels Sicht

Gotland aus eines vogels sicht
Danach versinkt sie niemals mehr...

Gotaland i fågelns öga ger läsaren en annorlunda blick på Gotand - ur fågelns perspektiv. Det av fotografen Roland Hejdström infångade fantasieggande och suggestiva landskapet ackompanjeras av Christian Stannows rapsodiska texter. Han traderar Gutesagan, historien ...

Christian Stannow Roland Hejdström


läs mer 

Gotland i fågelns öga

Gotland i fågelns öga
Sedan sjunker den aldrig...

Gotaland i fågelns öga ger läsaren en annorlunda blick på Gotand - ur fågelns perspektiv. Det av fotografen Roland Hejdström infångade fantasieggande och suggestiva landskapet ackompanjeras av Christian Stannows rapsodiska texter. Han traderar Gutesagan, historien ...

Roland Hejdström Christian Stannow


läs mer 

Gotländska växter

Gotländska växter

Den gotländska naturen skiljer sig i många avseenden från övriga Sverige. För förstagångsbesökaren är öns blomprakt direkt anslående. Den yppiga orkidéfloran i kalkfuktängarna, de blommande vägkanterna, strandängarna och de karga, örtrika alvarmarkerna är alla omta...

Magnus Martinsson


läs mer 

Grannar

Grannar
-Frändskap och friktion

Att överleva! Så har Finlands förre president Mauno Koivisto definierat "den finska idén". I sin bok ""Grannar - frändskap och friktion"" utvecklar han sina tankar om Finlands förhållande till Sverige och Ryssland.
Boken är i första hand skriven för läsare i S...

Mauno Koivisto


läs mer 

Graverat av Ulla Fries

Graverat av Ulla Fries

»Fälten och träden vill inte lära mig någonting«, säger Platon i dialogen Faidros. Människan står över allting. Naturens livlösa materia är stum, den har ingenting att lära oss.
Det sokratiska idéarvet sitter djupt i våra gener. Vi har mycket svårt att frigöra...

Ulla Fries


läs mer 

Gravurnor

Gravurnor

Utgångspunkten i Thomas Brownes Gravurnor var ett fynd av en samling urnor i hans grannskap Norwich. Browne låter urnorna leda honom på ett strövtåg genom begravningsseder i olika tider och kulturer, men framför allt är det en meditation över tidens gång och mänskl...

Thomas Browne Arne Melberg


läs mer 

Grekisk Eros

Grekisk eros
Kärlek och sexualitet i det antika Grekland

Eva-Carin Gerö tar ett lättillgängligt och lätt problematiserande grepp om kärlek och erotik i antikens Grekland. Det är mycket som vi tror oss veta om de gamla grekerna men mycket som också är oklart, kanske det mesta. Samtidigt som Gerö ger oss kunskap om den tid...


läs mer 

Gränsfall

Gränsfall
Utväxlingar och gränstrafik på Karelska näset 1918-1920

Gränsfall" är en bok om hemliga kontakter strax efter ryska revolutionen, mellan Finland och Rådsryssland och mellan övriga världen och Rådsryssland via Finland. Kontakterna koncentrerades till Karelska näset och bron över Systerbäck. De första åren efter revolutio...

Max Engman


läs mer 

Gränsländer

Gränsländer
Östersjön i ny gestalt

Detta är en bok om Östersjöområdet, en beteckning på ett komplicerat system av territorier, vart och ett med sin historia och sina kulturella markörer, ett konglomerat av heterogena delar som har förändrats över tiden. Dess existens har aldrig egentligen ifrågasat...


läs mer 

Gudar eller människor

Gudar eller människor
Den nordiska renässansen i svensk konst

Gudar eller människor? Frågan ställdes av den generation som var ung i Sverige under 1800-talets början. Att gestalta den fornnordiska gudavärlden och den äldsta historien blev ett sätt att stärka Sveriges sviktande självkänsla efter att Finland gått förlorat.
...

Ingmar Stenroth


läs mer 

Guddöttrar

Guddöttrar

Den 30 juli 1977 mördades chefen för Dresdner Bank, Jürgen Ponto, i sitt hem utanför Frankfurt. Mördarna, Christian Klar och Brigitte Mohnhaupt, var båda medlemmar av Röda Armé-Fraktionen, RAF. Möjligheten att komma in i Pontos hem hade Susanne Albrecht ordnat, dot...

Julia Albrecht Corinna Ponto


läs mer 

Guldåldern

Guldaldern POD
Drömmar om röda gemak. Bok 1

Vid en läsarundersökning i Beijing 1999 ställdes två frågor: »Vilket litterärt verk är enligt Dig Kinas genom tiderna främsta?« »Vilket litterärt verk har påverkat Ditt liv mest?« Mer än 60 procent av de tillfrågade svarade Drömmar om röda gemak på båda fråg...

Cao Xueqin Pär Bergman


läs mer 

Gunnar de Frumerie

Gunnar (– vänner berättar)
Vänner berättar

En vänbok till Gunnar de Frumeries minne utgiven till 100-årsdagen av hans födelse. Han var inte bara en av 1900-talets mest betydande svenska tonsättare utan också en medmänniska med en stor vänkrets, där han är mycket saknad. I boken tecknar många av hans vänner ...


läs mer 

Gunnar Tideström

Gunnar Tideström
Litteraturhistoriker och litteraturpedagog

Gunnar Tideström (1906-1985) var professor i litteraturhistoria i Uppsala 1948-1971. Han disputerade 1941 på en uppmärksammad avhandling om Runebergs romantiska estetik men är framför allt känd som modernismforskare. År 1947 utgav han en serie analyser av modern sv...

Bengt Landgren


läs mer 

Gustaf de Laval - ett rastlöst snille

Gustaf de Laval

Gustaf de Laval (1845-1913) var en lysande uppfinnare. Hans separatorer och ångturbiner lade grunden till internationellt framgångsrika företag som fortfarande utgör viktiga inslag i det svenska näringslivet. Som riksdagsledamot var han sin tids främste företrädare...

Anders Johnson


läs mer 

Gustaf Mauritz Armfelt 1757-1814

Mauritz Armfeldt POD

Armfelt tillhörde det gustavianska hovets mest lysande stjärnor. Efter en spektakulär hovkarriär blev han chef för Operan och Dramaten och en av de första medlemmarna av Svenska Akademien. Under Gustav III:s ryska krig blev han krigshjälte och genom sin ställning m...

Stig Ramel


läs mer 

Gustavsberg, verktyg för en idé

Gustavsberg
Hjalmar Olsons skildring av 60 års arbete

Hjalmar Olson (1902-1990) skapade med Kooperativa Förbundets och skickliga medarbetares hjälp det moderna Gustavsberg. Under hans ledning förvandlades mellan 1937 och 1969 en ärorik men sliten porslinsfabrik till en KF-ägd storindustri i folkhälsans tjänst.
Han...

Arthur Hald


läs mer 

Gyckelmakaren Panurge och hans giftasfunderingar

Gyckelmakaren Panurge

1546, efter ett upphåll på tre år, publicerades denna ""den tredje delen om den gode Pantagruels hjältedater och frimodiga yttalanden"". Huvudperson är i själva verket Panurge, Pantagruels trogne följeslagare, som hos olika ""experter"" söker svar på frågan om han ...

François Rabelais


läs mer 

Gyllene Äpplen

Gyllene äpplen
Svensk idéhistorisk läsebok

Gyllene Äpplen - att kalla ett historiskt arbete för något som kan missförstås som en handbok i trädgårdsodling har sina skäl. Äpplet står som symbol för kunskapen.
Vad den här antologin, med undertiteln idéhistorisk läsebok, vill visa är rikedomen i det histor...


läs mer 

Gymnastik som medicin

Gymnastik som medicin
Berättelsen om en svensk exportsuccé

I alla tider har människan försökt bota och lindra sjukdomar med hjälp av gymnastik och massage. Under 1800-talet ökade intresset för denna typ av behandlingar enormt. Sjukgymnastik blev högsta mode och tillskrevs förmågan att bota och lindra ett stort antal kronis...

Anders Ottosson


läs mer 

Gåtan Henning Hamilton

Gåtan Henning Hamilton

Gåtan i titeln syftar på hur det kom sig att en av de till synes mest oförvitliga, djupast beundrade gestalterna i det svenska 1800-talet, avslöjades - men aldrig juridiskt dömdes - som förfalskare och förskingrare av (i dagens penningvärde) minst åttio miljoner kr...

Clas Göran Palmgren


läs mer 

Gäster från månen och andra berättelser

Gäster från månen

Till de betydande 1900-talsförfattare som har goda utsikter att leva vidare i tidlös aktualitet hör utan tvivel färöingen William Heinesen (1900-1991), ord- och bildkonstnären som svängde sitt trollspö över hemorten Tórshavn och fick denna lilla stad mitt ute i den...

William Heinesen


läs mer 

Gör inga dumheter medan jag är död!

Gör inga dumheter medan jag är död
Memoar

Boken ger nya avslöjanden om den första valsegern mot socialdemokratin 1976 och dragkampen om kärnkraften - samt om avhoppet till diktvärlden och Filmhuset.
Öppen skildring av förälskelser och personliga tragedier, av uppgörelsen med Palmes utrikespolitik och d...

Per Ahlmark


läs mer 

Gösta Bohman

Gösta Bohman
Ett porträtt av en partiledare

Bohman tog över ett parti i djup kris. På tio år hade det förlorat hälften av sitt väljarstöd och gått från att vara största borgerliga riksdagsparti till det minsta. Inre strider rasade.
Vid hans avgång som partiledare drygt tio dramatiska år senare var Modera...

Lars Tobisson


läs mer