Våra böcker

Bokstavsordning

A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . Å . Ä . Ö

Nationalstaten

Nationalstaten
Finlands svenska historia, del 4

I del 4, Nationalstaten, skildrar Henrik Meinander hur den svenska kulturen fortlevt och en särskild svensk identitet byggts upp i det självständiga Finland. Utvecklingen sedan 1980-talet har inneburit en återhämtning för det svenska, som dock på senare tid ...

Henrik Meinander


läs mer 

Naturens gestaltare

Naturens gestaltare
Ingegerd Möller i Linnés marker

Med sitt stora naturintresse (nära marken - nära havet) och med sin norrländska bakgrund är det lättförståeligt att Ingegerd Möller dragits in i Linnés värld. Hans lappländska flora och resa har blivit hennes ledsagare när hon i bild ger sin tolkning av den stämnin...

Staffan Söderblom Ingegerd Möller


läs mer 

Nazismens sensmoral

Nazismens sensmoral
Svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning

Nazismen saknar motstycke i Europas moderna historia. Från att ha utövat mäktig dragningskraft under mellankrigstiden blev den efter 1945 en civilisationens kontrapunkt. Trots att nationalsocialismen var död som ideologisk vision fanns den kvar som en manande erfar...

Johan Östling


läs mer 

Nere för räkning i Paris och London

Nere för räkning i Paris och London

Långt före Günter Wallraff och Barbara Ehrenreich gjorde George Orwell socialreportage bland de allra mest utsatta i samhället genom att själv göra sig utsatt. I Nere för räkning i Paris och London redogör han för en litet längre period i Paris, när han antingen är...

George Orwell


läs mer 

Nermålad horisont

Nermålad horisont
En bok om Michael Söderlundhs bilder

Michael Söderlundh framträdde som konstnär under det 1960-tal som översköljdes först av estetiska experiment och avantgardism och sedan av politiska paroller och trosvisshet. Han fångade upp de nya signalerna. Men han gjorde det "på sitt eget sätt", betonar Torsten...

Michael Söderlundh Bengt Emil Johnson Torsten Ekbom


läs mer 

Niccolos leende

Niccolos Leende
Historien om Machiavelli

Niccolò Machiavelli hör till förgrundsgestalterna och de ofrånkomliga referenserna inom det politiska tänkandet. Hans Fursten är en ständigt återutgiven klassiker. Maurizio Virolis biografi är emellertid inte en biografi om en tänkare utan om en handlingens ...

Maurizio Viroli


läs mer 

Nio brev till en förståelsefull förläggare

Nio brev till en förståelsefull förläggare

Volter Kilpi (1874-1939) är en av Finlands allra största och mest särpräglade författare, vars stadigt växande rykte grundar sig på den prosaepiska skärgårdssvit han skrev under 1920- och 1930-talen. Hösten 1997 gav Atlantis ut svitens huvudverk, I salen på Alastal...

Volter Kilpi


läs mer 

Nio jazzliv

Nio Jazzliv

De nitton texter om jazz som här förts samman kring nio musiker har med ett undantag inte tidigare funnits på svenska. Musikerna var alla verksamma under det jazzmusikaliskt så dynamiska 1950-talet. Syftet med antologin är dock inte att lansera just dessa musiker s...

Bo Everling (red.) Rolf Yrlid (red.)


läs mer 

Njals saga, storpocket

Njals saga

Njals saga är det oöverträffade mästerverket bland Islands klassiska släktsagor. Berättelsen utspelar sig på vikingatiden under övergången från hedendom till kristendom omkring år 1000 men skrevs omkring 1280 av en kristen författare på grundval av äldre mun...


läs mer 

Normans område

Normans område

John Richard Norman växer upp vid Oslos finaste gata, Seilduksgata i Grünerløkka, med Freia chokladfabrik i ena änden och Christianias segelduksfabrik i den andra, fabriken som en gång levererade seglen till polarfartyget Fram. I det här kraftfältet, mellan sötsake...

Jan Kjærstad


läs mer 

Norrsken

Norrsken
Budbärare från rymden

I gamla tider var det vanligt att man trodde att norrsken, lik-som andra fenomen på himlavalvet, var tecken från högre makter, och att det bara gällde att tolka dem rätt.
Numera vet vi att norrskenet uppkommer när snabba lad-dade partiklar, framför allt elektro...

Ingrid Sandahl


läs mer 

Noveller

Noveller (Topelius)
Zacharias Topelius samlade skrifter IV

Zacharias Topelius var 23 år när han blev redaktör för Helsingfors Tidningar och började förverkliga ambitiösa planer på tidningens litterära innehåll: Bort med översättningslitteraturen och fram för en prosa förankrad i miljöer som läsarna kände till och kunde ide...

Zacharias Topelius


läs mer 

Noveller 1965–2015

Noveller 1965–2015

Finlandssvenske Johan Bargums bästa noveller finns nu samlade i en volym. "Här finns den intellektuella klarheten och den språkliga konkretionen, men också de absurda vändningarna, relationsproblematiken och de ständigt återkommande avskeden. Livet innebär en ändlö...

Johan Bargum


läs mer 

Nya mosaiker

Nya mosaiker

Efter tre år återkommer Anders Björnsson med ännu en tänkebok. Den har samma struktur och karaktär som den första samlingen fåradingar, Mosaiker.
Dessa notisartade nedslag tar form i reporterblocket. De gör inte, som aforismen, anspråk på att vara minnesvärda. D...

Anders Björnsson


läs mer 

Nyare mosaiker

Nyare mosaiker

I dessa prosadikter har Anders Björnsson samlat sinnesstämningar och tankefragment som rymmer både det mycket privata och det mycket politiska....

Anders Björnsson


läs mer 

Nytt liv i vår herres hage. KVA

Nytt liv i vår herres  hage KVA
Människan och den nya biologin, tredje skriften

Tredje skriften i Kungl. Vetenskapsakademiens serie om människan och den nya biologin.
Håller skapelsens krona på att ta över själva skapandet - och vad säger Skaparen om det? Gentekniken - att kunna klippa, klistra och flytta runt bland arvsanlagen hos djur, v...


läs mer 

När färgen kom till byn

När färgen kom till byn
Målade allmogemöbler från norr till söder

En bok om folkligt möbelmåleri är i första hand en bok om bondehemmets skåp, kistor och skrin som på ett helt annat sätt än bord, stolar och sängar erbjudit generöst med ytor för målad dekor. Det var i den målade ytan, som de olika folkliga målar- eller bygdeskolor...

Ulla-Karin Warberg Johan Knutsson


läs mer 

När guldet blev till järn

När guldet blev till järn
Brukspatronen Jean Bedoire

Brukspatronen Jean Bedoire var en av 1700-talets mer framträdande storföretagare. Han ärvde en osannolik förmögenhet som till största delen gick upp i rök i tidens finanskriser. Tjugo år gammal lämnade han Stockholms fina kretsar för att ägna sitt liv åt järnhanter...

Fredric Bedoire


läs mer 

När mörkret faller trängtar mitt hjärta till dig

När mörkret faller

De ofta grovkorniga berättelserna om invånarna i Wenfamiljens by utspelar sig alla under de två åren 1973 och 1974, när kulturrevolutionen rasade i Kina. Revolutionära kommittéer övertog då alla viktiga myndighetsfunktioner och härskade med hjälp av en fruktad mili...

Cao Naiqian


läs mer