Våra böcker

Bokstavsordning

A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . Å . Ä . Ö

Palatset som Finland räddade

Palatset som Finland räddade

Stockholms innerstad omgestaltades i vågor under 1900-talet. Kommers och kontorisering skördade många offer: på Nedre Norrmalm, med paradgator från stormaktstiden, sparades få anrika hus. De Geerska palatset på Västra Trädgårdsgatan 13 motstod dock rivningsraseriet...

Anders Björnsson


läs mer 

Pandoras ask

Pandoras ask
Strålningens, radioaktivitetens och strålskyddets historia. Del 1, tiden före första världskrigetörsta

När Röntgen 1895 kungjorde upptäckten av sina ""X-strålar"" fick den under 1800-talet allmänt utbredda uppfattningen att mänskligheten hade nått fram till fullständig kunskap om naturlagarna sin första törn. Därefter förändrades ""verkligheten"" i rask takt av den ...

Bo Lindell


läs mer 

Pantagruel de törstigas konung

Pantagruel de törstigas konung

I denna den andra boken i serien om Gargantua och Pantagruel visar Rabelais en djärvhet i tankar och angrepp som kanske i ingen av sina böcker. Till glanspunkterna hör Gargantuas brev till sonen Pantagruel som studerar i Paris, en hymn till renässansens ära med ett...

François Rabelais


läs mer 

Paris bortom Paris

Paris bortom Paris

I den lokala miljön kan man avläsa de globala skeendena, men rivningar och omvandlingar gör det historiska arvet allt svårare att tolka. Framställningen skildrar Paris från gatunivå och ger oväntade perspektiv på stadens liv förr och nu, samtidigt som den diskutera...

Karl Steinick


läs mer 

Parthenonsyndromet

Parthenonsyndromet
Kampen om kulturskatterna

Arkeologiska föremål, ursprungsbefolkningars kulturskatter och privatägda konstverk har genom tiderna förts bort eller konfiskerats och dykt upp på museer. Regimer, folkgrupper och privatpersoner har vänt sig till domstolar för att återfå sina föremål. Den mest kän...

Ove Bring


läs mer 

Pascual Duartes familj

Pascal Duartes familj

I väntan på avrättningen sitter Pascual Duarte år 1937 i fängelset och skriver ned berättelsen om sitt liv - som en botgöring, en vädjan om förståelse och andra till varning. Det är som om hans liv har varit förbannat av ödet från hans första dag. Från sin fattiga ...

Camilo José Cela


läs mer 

Passagearbetet. Band 1

Passagearbetet band 1
Paris 1800-talets huvudstad, band 1

Under olika rubriker samlas tankar, fantasieggande citat, minimala essäer, ögonblicksbilder och hugskott. Man kan när och var som helst dyka ner i detta verk, en labyrint av tankebilder där Paris - med dess passager, historiska gestalter, mode och arkitektur, förfa...

Walter Benjamin


läs mer 

Passagearbetet. Band 2

Passagearbetet band 2
Paris 1800-talets huvudstad, band 2

Under olika rubriker samlas tankar, fantasieggande citat, minimala essäer, ögonblicksbilder och hugskott. Man kan när och var som helst dyka ner i detta verk, en labyrint av tankebilder där Paris - med dess passager, historiska gestalter, mode och arkitektur, förfa...

Walter Benjamin


läs mer 

Passion och skilsmässa

Passion och skilsmässa
Om spruckna äktenskap inom högadeln vid sekelskiftet 1800

Vid sekelskiftet 1800 pågick en debatt i Sverige om de absurda skilsmässolagarna, det gick så långt att äkta par som ville skiljas arrangerade en otrohetsaffär. Rikets aristokrater fann på egna utvägar när de ville ta sig ur sina äktenskap, vilket väckte skandal oc...

Carin Bergström


läs mer 

Patos och tradition

Patos och tradition
En bok om och med Tor Mann

Vem var Tor Mann?
Det visste alla göteborgare på 20- och 30-talet! Det visste alla radiolyssnare på 40- och 50-talet! Och det visste alla musiker som försökte lära sig konsten att leda och inspirera en symfoniorkester med honom som förebild.
Idag är det int...

Carl-Gunnar Åhlén Lennart Hedwall


läs mer 

Patricia B

Patricia B

Huvudpersonen i Kenne Fants nutidsroman om det godas kamp mot det onda i affärslivet är den viljestarka koncernledaren Patricia "Pat" Borenhielm. Hon har en utstrålning som kan göra henne oemotståndlig. Hon blir det inte minst för den radikale frilansjournalisten S...

Kenne Fant


läs mer 

Pedagogik och politik

Pedagogik och politik
Moralia III

Plutarchos (ca 46–ca 120–125 e. Kr.) var en av de mest produktiva författarna under antiken och hans skrifter har delats in i Levnadsteckningar, som består av 50 biografier, och Moralia, som är en samling på ungefär 70 filosofiska och vetenskapliga sk...

Plutarchos Sven-Tage Teodorsson


läs mer 

Peder Duke 1938-2003

Peder Duke
Mitt hemliga språk

De abstrakta kompositionerna av Peder Duke är en fascinerande värld av färger, former, rörelser och rytmer. Med rötter i den klassiska konstruktivismen och inspirerad av det moderna storstadslivet utvecklade Peder en alldeles egen uttrycksform långt från det tradit...

Anna-Carola Krausse, red


läs mer 

Pengamakarna

Pengamakarna
350 år av entreprenörskap och innovation inom det svenska finansiella systemet

Den svenska finansiella sektorns effektivitet och dess förmåga att stödja den reala ekonomins långsiktiga utveckling är en mycket viktig förklaring till varför Sverige blev ett av världens rikaste länder. Politiker och makthavare världen över hämtar idag inspiratio...


läs mer 

Pennskaftet

Pennskaftet_NY
En bok i serien svenska klassiker utgivna av Svenska Akademien

Elin Wägner (1882-1949) var under första hälften av 1900-talet en av Sveriges ledande romanförfattare. Till hennes viktigaste verk hör förutom Pennskaftet romaner som Åsa-Hanna, Dialogen fortsätter och Vinden vände bladen. Elin Wägner började sin bana som journalis...

Elin Wägner


läs mer 

Pennskaftet (pocket)

Pennskaftet POCKET

Elin Wägner (1882-1949) var under första hälften av 1900-talet en av Sveriges ledande romanförfattare. Till hennes viktigaste verk hör förutom "Pennskaftet" romaner som "Åsa-Hanna", "Dialogen fortsätter" och "Vinden vände bladen". Elin Wägner började sin bana som j...

Elin Wägner


läs mer 

Pentti Saarikoski, del 1

Pentii Saarikowski 1
Åren 1937-1966

I författaren Pentti Saarikoskis brokiga liv (1937-1983) förenades på många sätt sanning och lögn, det äkta och det spelade. Trots sitt självförbrännande levnadssätt var han oerhört produktiv: en strid ström av dikter, reseskildringar, artiklar och dagboksantecknin...

Pekka Tarkka


läs mer 

Pentti Saarikoski, del 2

Pentii Saarikowski 2
Åren 1966-1983

I sin biografi över Pentti Saarikoski, vars första del utkom på svenska 2003, har kritikern och forskaren Pekka Tarkka kartlagt Saarikoskis liv från barndomen i Helsingfors till hans död år 1983. Då var Saarikoski 45 år gammal och vistades i Karelen, dit han under ...

Pekka Tarkka


läs mer 

Pepis flora

Pepis flora
Josef Frank som mönsterkonstnär

Under 1920-talet utvecklade Josef Frank sin mönsterkonst på allvar. Han ritade nu en egen flora med favoriter som bellis, tulpan, ros, vinda, förgätmigej, viol, liljekonvalje, krokus och pärlhyacint, alla ständigt återkommande i hans mönster. Han var sedan barndome...

Kristina Wängberg-Eriksson


läs mer 

Perpetual

Perpetual

"Varför begränsning stimulerar en känsla av frihet" är en av flera möjliga frågor i Magdolna Szabós bok. Perpetual bjuder in läsaren och betraktaren till en utställning i bokform. Den är baserad på 227 abstrakta bilder – valda ur hennes pågående konstprojekt...

Magdolna Szabó


läs mer 

Plantae Ekmanianae

Plantae
Erik Leonard Ekman och hans karibiska växter

Erik Leonard Ekman var en märklig svensk botanist, som under sjutton år i Karibien samlade ett unikt växtmaterial med hundra nya växtsläkten och tusen tidigare okända arter. Han var en orädd och envis ensamvarg. Han högg sig fram i djungeln, besteg de högsta bergen...

Bertil Nordenstam Karin Oldfelt Hjertonsson


läs mer 

Platons skrifter. Bok 1

Platons skrifter bok 1 STORPOCKET

I Jan Stolpes lovordade översättning kommer nu Platons Skrifter: Bok 1 i storpocket. Det finns få texter som har haft lika stort inflytande över det västerländska tänkandet. I den här volymen förekommer bland annat Sokrates försvarstal, där Platon återger sin lärom...

Platon


läs mer 

Platons skrifter. Bok 2

Platons skrifter 2 POD
Menon, Protagoras, Lysis, Charmides, Ion, Menexenos, Euthydemos, Faidros, Kratylos

Bok 2 innehåller nio olika dialoger, varav flera hör till Platons mest berömda och lästa. I Menon hävdar Sokrates att själen är odödlig och att även en okunnig slav äger insikter som han kan återerinra sig. I Protagoras diskuterar Sokrates begreppet dygd.
Lysis...

Platon Jan Stolpe


läs mer 

Platons skrifter. Bok 3

Platons skrifter 3 storpocket
Staten

Den tredje volymen av Platons Skrifter innehåller en enda dialog: Staten, indelad i tio böcker. Det är en av Platons mest lästa skrifter. I Staten diskuterar Platon genom sitt språkrör Sokrates hur ett idealt samhälle bör vara beskaffat - vilka grupper som bör ingå...

Platon


läs mer 

Platons skrifter. Bok 4

Platons skrifter 4 POD
Parmenides, Theaitetos, Sofisten, Statsmannen, Timaios, Kritias, Filebos

Fjärde delen av Jan Stolpes nyöversättning av Platons samtliga verk omfattar sju dialoger, som alla tillhör författarens sena produktion. Flera av dem har en mera fackfilosofisk inriktning än texterna i de tidigare volymerna, och i många av dem kan man också se tyd...

Jan Stolpe Platon


läs mer 

Platons skrifter. Bok 5

Platons skrifter 5 POD
Minos, Lagarna, Epinomis

Femte och näst sista delen av Jan Stolpes kompletta översättning av Platons skrifter innehåller Platons största skrift, »Lagarna«, som uppenbarligen är det sista arbete som Platon lade handen vid. Tre äldre män vandrar en stekhet sommardag på Kreta och diskuterar u...

Jan Stolpe Platon


läs mer 

Platons skrifter. Bok 6

Platons skrifter 6 POD
Den större Hippias, aAlkibiades 1-2, Hipparchos, Rivalerna, Theages, Kleitofon, Brev, Om det rätta, Om duglighet, Demodokos, Sisyfos, Eryxias, Axiocjos, Definitionser, Halkyon, Epigram

Med Bok 6 avslutar Jan Stolpe sin svenska översättning av Platons samlade skrifter. Utgåvan innehåller nu alla skrifter som har gått under Platons namn. Många av texterna i Bok 6 har aldrig tidigare översatts till svenska. En del av dem är knappast skrivna av Plato...

Jan Stolpe Platon


läs mer 

Pli på pojkar

Pli på pojkar
Från Dumas till Kar de Mumma

Vid sidan av skolan var pojkboken under lång tid en viktig ideologiförmedlare till blivande män i Sverige och Västerlandet. ""Pli på pojkar. Från Dumas till Kar de Mumma"" behandlar svenska och utländska pojkboksklassiker, utgivna under närmare ett sekel från 1800-...

Conny Svensson


läs mer 

Poeten och sophelikoptern

poeten och sophelikoptern
Gunnar Ekelöf, folkhemmet och vetenskapen

Gunnar Ekelöfs dikt Till de folkhemske är ofta citerad och åberopad. Men någon djupgående studie över författarens samhällssyn har inte blivit skriven förrän nu.
David Andersson understryker att Ekelöfs folkhemskritik förtjänar att tas på allvar. Och han ref...

David Andersson


läs mer 

Politik och ideologier

Politik och ideologier
Engelsbergsseminarierna

Vart är vi på väg i det globala politiska landskapet? Kommer gamla ideologier att tyna bort eller återupplivas. Om det förra är fallet, hur kommer det nya ideologiska landskapet att se ut och hur kommer det att påverka det politiska livets villkor? Ideologiernas dö...

Kurt Almqvist, red


läs mer 

Poltava

Poltava POCKET
Berättelsen om en armés undergång

Juni 1709. Karl XII:s armé belägrar den lilla staden Poltava. Den ryska armén under tsar Peter står endast en halvmil bort. Svenskarna har förberett sig för drabbningen och trupperna, som tidigare varit spridda över hela den ukrainska slätten, har dragits samman. P...

Peter Englund


läs mer 

Poltava. Krigsfångar och kulturutbyte

Poltava (Jonson)

Den 28 juni 2009 är det trehundra år sedan slaget vid Poltava som kom att bli en vändpunkt i europeisk historia. Den svenska stormaktstiden avslutades och en ny europeisk stormakt - Ryssland - trädde fram.
Denna bok berättar i populärvetenskaplig form om utbyte ...

Lena Jonson (red.) Tamara Torstendahl Salytjeva (red.)


läs mer 

Porträtten på Dramaten

Porträtten på dramaten

Denna bok lyfter fram ett drygt hundratal porträtt i Dramatens förnämliga konstsamling, med verk från 1800-talets första decennier fram till våra dagar. Magnifika oljemålningar, teckningar i blyerts och krita, storslagna skulpturer i marmor och brons, mindre saker ...

Dag Kronlund


läs mer 

Post scriptum

Post scriptum
Tre resor och fyra essäer

I de fyra essäerna gör Stig Ramel nedslag i vitt skilda ämnen. De handlar om det skånska slottet Löberöd och dess bibliotek som var ett kulturcentrum på 1800-talet med Peter Wieselgren som bibliotekarie, om en japansk professor som blev ett Dreyfusfall, om attentat...

Stig Ramel


läs mer 

Prins Eugen

Prins Eugen (fasetter)
Fasetter ur ett liv

I Prins Eugen – fasetter ur ett liv , som ges ut i samband med den stora jubileumsutställningen på Waldemarsudde, tecknas för första gången en helhetsbild av personen och människan Prins Eugen och hans livsgärning. Han var inte bara konstnär, formgivare och ...


läs mer 

Promenader i Virginia Woolfs London

Promenader i Virginia Woolfs London

För Woolf var det moderna Londons centrum laddat med löften om utveckling och frigörelse. Som till en magnet dras hennes tidiga romanfigurer dit, medan de i hennes senare författarskap kastas ut därifrån. Med Promenader i Virginia Woolfs London har Lisbeth Larsson ...

Lisbeth Larsson


läs mer 

Prospero

Försök till självporträtt

Paavo Haavikko intar en central position i finsk litteratur och i Finlands kulturella liv.
I dessa ""försök till självporträtt"" handlar första delen om barndomen och familjen, medan det i den andra är affärsmannen som kommer till tals. Men affärslivet speglar ...

Paavo Haavikko


läs mer 

Prousts överrock

Prousts overrock
Den sanna historien om en litterär passion

»Det här är en bok i precis min stil. I La Bohèmes anda, en fantastisk aria till en rock.«
Patti Smith

»En sällsynt och underbart skriven litterär gåta som är lika hjärtknipande som spännande.«
Michael Ondaatje

Lorenza Foschini är prisbelö...

Lorenza Foschini


läs mer 

Provinsen bortom havet

Provinsen bortom havet
Estlands svenska historia 1561-1710

I juni 1561 övertog Sverige staden Reval, nuvarande Tallinn, med omgivande landsbygd vid Finska vikens södra kust. Inträdet på den baltiska scenen betydde samtidigt början på Sveriges stormaktstid. Den svenska tiden i Estland varade fram till 1710, alltså noga räkn...

Ülle Tarkiainen Kari Tarkiainen


läs mer 

Psalmupproret

Påskupproret

Maarten ´t Hart bjuder i sin senaste roman på ett spännande livsöde, ett blodigt uppror och ett stycke holländsk och europeisk historia. Under 1775 och 1776 skakades fiskarsamhället Maassluis i Holland av en våldsam folkresning när kyrkorådet ville införa ett hurti...

Maarten t Hart


läs mer 

Psaltaren

Psaltaren

Psaltaren" är en av Bibelns mest poetiska böcker. Här har den fått en ny tolkning av Viveca Heyman. Detta är den senaste i hennes imponerande rad bibelöversättningar sedan den första, Höga visan, utkom 1960....


läs mer 

På cykeltur genom livet

På cykeltur genom livet
Gunnar Wetterberg 60 år

Gunnar Wetterberg är mannen som förde in 1600-talets store statsbyggare Axel Oxenstierna i den samtida debatten om framtidens samhälle. Han har under senare år blivit ett välbekant namn i den nordiska offentligheten med sitt förslag om en ny nordisk union. Hans dis...


läs mer 

På fria villkor

På fria villkor
Edith Södergran-studier

När Edith Södergran utgav sina första diktsamlingar under 1910-talet var responsen blandad. Hennes lyrik representerade någonting nytt och uppseendeväckande och splittrade kritikerkåren. Nästan hundra år senare, när Södergrans dikter är en given del av den litterär...


läs mer 

På sångens vida vingar

På sångens vida vingar

Med "Sångernas bok", Buch der lieder, som utkom 1827, grundlade den tyske poeten Heinrich Heine (1797-1856) sin berömmelse. Detta ungdomsverk - översatt till alla kulturspråk - fick en ständigt stigande efterfrågan. Tretton upplagor utkom under diktarens livstid. <...

Heinrich Heine


läs mer 

På väg ...

På väg ...
Dag Hammarskjöld som svensk ämbetsman

När Dag Hammarskjöld 1953 trädde fram i det internationella rampljuset som Förenta Nationernas generalsekreterare kunde han se tillbaka på en, utåt ganska okänd, karriär som svensk ämbetsman. Han bidrog till en ny syn på statens roll i kampen mot lågkonjunktur och ...

Hans Landberg


läs mer 

Påskharen

Påskharen
Folklore om årets dagar, månens fläckar och nedpålade döda

I Påskharen finns nya »klintbergare« som handlar om månens fläckar, nedpålade döda och vandrande skogar samlade. Vi får också veta mer om mustiga ordstäv, ordspråk och andra folkliga uttryckssätt. Den älskade svenska granen får sitt eget kapitel, liksom påskharen o...

Bengt af Klintberg


läs mer 

Påven hade sju barn

Påven hade sju barn POD
Essäer om påvar, storköpmän, furstar och intriger i renässansens Italien

Det finns något magiskt över italiensk senmedeltid och renässans. Det är en av de perioder i historien då det inom ett begränsat geografiskt område på en osannolikt kort tid hänt osannolikt mycket - tekniskt, kommersiellt, ekonomiskt och konstnärligt. Göran Ramberg...

Göran Ramberg


läs mer 

Pär Lagerkvist

Pär Lagerkvist – ögonblickets diktare
Ögonblickets diktare och marknaden

Pär Lagerkvist formulerade redan som skolpojke drömmen om att bli en stor diktare. Verkligheten skulle överträffa drömmen. År 1951 tilldelades han Nobelpriset i litteratur. Men hur blev bangårdsförmannens son från Växjö en av 1900-talets mest omskrivna och aktade f...

Håkan Möller


läs mer