Våra böcker

Bokstavsordning

A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . Å . Ä . Ö

Radikalare än Hitler?

radikalaren än Hitler
De esoteriska och gröna nazisterna. Inspirationskällor. Pionjärer. Förvaltare. Ättlingar.

Göran Dahl, professor i sociologi vid Lunds universitet, ger en samlad framställning av en föga uppmärksammad idéströmning under 1900-talet: den esoteriska och gröna fascismen. Mängden av enskilda personer, grupper, organisationer och publikationer som under århund...

Göran Dahl


läs mer 

Ragnhild Nordensten

Ragnhild Nordensten
Industrialismens konstnärinna

Ragnhild Nordensten (1888-1951) är en av de konstnärer som historien orättvist har glömt bort. Efter barndomsåren bland Bergslagens gruvadel kom hon till Stockholm, utbildade sig på konstskolor och försörjde sig hela livet som konstnär, en inte alltid lätt väg för...

Cecilia Regen


läs mer 

Rand

Rand

På den yttersta randen balanserar bokens namnlöse huvudperson. Det är han själv som berättar - och det han ingående beskriver och analyserar är en rad öförklarliga dödsfall i Oslo.
Vi får ta del av en massmördares dagboksanteckningar, samtidigt som vi bevittnar...

Jan Kjærstad


läs mer 

Ratners stjärna

Ratners stjärna

"En fantastisk, surrealistisk utflykt i den moderna vetenskapens hjärna." Så skrev New Yorker när Don DeLillos Ratners stjärna publicerades 1976.
Ett matematikgeni, en fjortonårig pojke från Bronx, ställs inför uppgiften att dechiffrera ett kodat meddelande från...

Don DeLillo


läs mer 

Receptbok

Receptbok

"Boken är en riktig pralin - liten, söt och välmatad. Bandet liknar originalets, texten återges föredömligt genomtänkt så att den både skall vara lättläst och begriplig, med grundliga ord- och teckenförklaringar (...)."

Britta Wedin, Tidskrift för litteratu...

Fredrika Runeberg


läs mer 

Reformpolitikens strategier

Reformpolitikens strategier

Ingen är emot reformer  tills man faktiskt står inför en. Stora politiska reformbeslut är utmanande och komplicerade. Men varför är de så svåra? Och hur kan man göra för att lyckas? I Reformpolitikens strategier diskuterar statsvetaren Peter Santesson det politi...

Peter Santesson


läs mer 

Register till bröderna von Wrights dagböcker

Register till Wrights dagböcker
Gemensamt för dagboksdelarna I-VI

Sammanställda av Anto Leikola, Juhani Lokki Torsten Sjternberg och Johan Ulfvens
Volymen innehåller gemensamma register till Konstnärsbröderna von Wrights dagböcker 1-6. Registren omfattar personer, ortnamn, offentliga byggnader och platser, föreningar och sälls...


läs mer 

Regnkungen Henderson

Regnkungen Henderson

Amerikanen Henderson, drygt femtio år, väger sina modiga hundra kilo och är värd sina modiga hundratusen dollar, bara i räntor. Han sjuder av vitalitet, som han aldrig lyckas få utlopp för, han lider av att han förnöter sitt liv till ingen nytta.
Henderson rese...

Saul Bellow


läs mer 

Religio Medici

Religio medici

År 1635 skrev den engelske landsortsläkaren Thomas Browne (1605-1682) för eget bruk ner sina tankar om kärleken till Gud och till nästan under rubriken Religio Medici, ""En läkares tro"".
I brytningen mellan den dogmatiska lärdomstraditionen och den nya tidens ...

Thomas Browne


läs mer 

Religionens framtid

Religionens framtid
Engelsbergsseminarierna

Kurt Almqvist / Erik Wallrup (red.)


Vad har religionen egentligen för betydelse idag? Många skulle svara att den ger oss en värdegrund, skapar ett mål för vår existens och ger den en mening. Det sägs ofta att vetenskapen gör religionen överflödig, dock ...


läs mer 

Renhårigt och enkelt

Renhårigt och enkelt
Om arkitekt Björn Hedvall och hans arbete

Hundratusentals människor har genom åren sovit, ätit, älskat, drömt sig bort, blivit utbildade, döpts, arbetat  levt  i miljöer ritade av arkitekt Björn Hedvall. Han var en av 1900-talets mest produktiva arkitekter, verksam under sex decennier med närmare 600 pro...

Catrine Jurgander Katarina Juvander


läs mer 

Republiken

Republiken (Machiavelli)
Diskurser över de tio första böckerna av Titus Livius

Niccolò Macchiavellis ""Fursten"" väckte genom sin ohöljda realism häftig debatt och blev epokbildande inom den politiska vetenskapen. Den medförde emellertid också en skev bild, både av upphovsmannens politiska tankevärld och av hans egen person. Man uppfattade de...

Niccolò Machiavelli


läs mer 

Resan till Alcarria

Resan till Alcarria

En junivecka 1946 vandrade Camilo José Cela med ränsel på ryggen i Alcarria-området norost om Madrid och antecknade sina upplevelser och intryck från denna gudsförgätna landsända, vilket blev boken "Resan till Alcarria". Han gjorde sedan flera strövtåg i andra dela...

Camilo José Cela


läs mer 

Resan till Egypten

Resan till Egypten
Drottning Victorias fotografiska liv

Detta är berättelsen om en viljestark och begåvad kvinna, Victoria av Baden, som 1881 kom till Sverige för att bli kronprinsessa och sedermera drottning. Hon plågades hela livet av en svag hälsa och tvingades söka sig till varmare trakter. Där kunde hon ströva frit...

Björn Axel Johansson Göran Alm


läs mer 

Resan till Saaleck

Resan till Saaleck

Varför har det vackra så länge varit tabu inom modern konst och arkitektur? I Resan till Saalek behandlar Per Landin tre tyska konstskapare som vägleddes av en längtan efter skönhet och harmoni i den kaotiska nittonhundratalsvärlden. Alla tre ställde på olika sätt ...

Per Landin


läs mer 

Resebrev

Resebrev (Törneros)

Adolph Törneros (1794-1839) är en av svensk litteraturs främsta brevskrivare. Från en enkel uppväxt kom han till Uppsala, där han så småningom blev professor i både latin och estetik. Men från lärdomsstaden längtade han varje vår ut på landet, där han reste omkring...

Adolph Törneros


läs mer 

Resebrev (pocket)

Resebrev (Törneros) POCKET

Adolph Törneros (1794-1839) är en av svensk litteraturs främsta brevskrivare. Från en enkel uppväxt kom han till Uppsala, där han så småningom blev professor i både latin och estetik. Men från lärdomsstaden längtade han varje vår ut på landet, där han reste omkring...

Adolph Törneros


läs mer 

Resedagbok från Europa 1783–1784

resedagbok

Utges i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland. ...


läs mer 

Reskamrater

Reskamrater
Läsning 1994–2014

Till Reskamrater. Läsning 1994–2014 har Strömholm valt artiklar med tyngdpunkt på ämnen som antikens Grekland, europeisk medeltid och fransk kultur från 1600-talet till julimonarkin....

Stig Strömholm


läs mer 

Resonerande katalog

Resonerande katalog

Stig Strömholm är en av Sveriges ledande kulturpersonligheter, tillika framstående jurist,
författare och ledamot av ett stort antal akademier.
Med lärdom, humor och skärpa berättar han här om ett mångskiftande liv med osedvanligt breda erfarenheter. Framst...

Stig Strömholm


läs mer 

Riddar drömmare av sol och snö

En bok om Gösta Sandels

Gösta Sandels var en i generationen ""1909 års män"", de som inledde den moderna konsten i Sverige genom en utställning i Hallins konsthandel i Stockholm. De bröt med sekelskiftesmåleriet och de tre Stora: Anders Zorn, Carl Larsson och Bruno Liljeforss. Andra i gru...

Bengt Lagerkvist


läs mer 

Rigmor Grönjord

Rigmor Grönjord

Rigmor Grönjord är textilkonstnär, verksam i Stockholm och på Gotland. För henne är det själva bilden som är det väsentliga. Material och teknik är underordnade, får inte bli självändamål. Väven av det garn som hon själv färgar bär fram bilden, bär fram den ofta me...

Jan Brunius


läs mer 

Riksdelen

Riksdelen
Stormakt och rikssprängning. 1560-1912

Riksdelen" handlar om Finlands svenska historia, från Erik den XIV:s trontillträde och Sveriges entré som Östersjömakt 1560 till 1812, när Finland inte längre var en del av det svenska riket. Boken behandlar de centrala frågorna i Finlands historia, med särskild to...

Nils Erik Villstrand


läs mer 

Rikssprängningen som kom av sig

Riksspänningen som kom av sig

1809 klövs Sverige. Finland förenades med Ryssland, Norge fem år senare med den avmagrade Moder Svea. Två unioner med uppenbara bröllopsbesvär tillkom. Nationalstaterna växte sig starka, äktenskapen sprack. Finland och Sverige, som aldrig utgjort någon union, fann ...

Torkel Jansson


läs mer 

Roj Friberg

Roj Friberg

Roj Friberg debuterade konstnärligt som nittonåring 1954. Fram till början av 1980-talet gjorde han stora svartvita teckningar som fick sin speciella karaktär av att de var "ett slags negativa teckningar". Han färgade in papperet med grafit och fransk terpentin och...

Lars Nygren


läs mer 

Rosettastenens förste tolkare

Rosettastenens förste tolkare
Johan David Åkerblads liv i Orienten och Europa

Rosettastenen upptäcktes i samband med den franska arméns invasion av Egypten 1798–99. Stenen var graverad med text på tre olika skrivsätt: överst hieroglyfer, underst grekiska och i mitten ett okänt språk. Johan David Åkerblad blev den förste att urskilja ord i Ro...

Thomasson Fredrik


läs mer 

Rudbeck 1630-1702

Rudbeck
Liv, lärdom, dröm i barockens Sverige

Olof Rudbeck d.ä. är en av den svenska barocktidens intressantaste och mest mångsidiga gestalter. Sin största vetenskapliga insats gjorde han redan som student genom upptäckten av lymfkärlssystemet.
Efter studier i Nederländerna återvände han till Sverige, där ...

Gunnar Eriksson


läs mer 

Rule Britannia!

Rule Britannia
Om personer, situationer & egenheter under 200 år av brittisk historia.

Johan Hakelius gjorde stor succé med sina skildringar av excentriska britter i böckerna Döda vita män och Ladies. Nu följer han upp dem med en samling underhållande historier om personer, situationer och egenheter under 200 år av brittisk historia. Lä...

Johan Hakelius


läs mer 

Rule, Britannia! (pocket)

Rule Britannia Pocket
Om personer, situationer & egenheter under 200 år av brittisk historia.

...

Johan Hakelius


läs mer 

Rum, människa, musik

rum människa musik
En essä

Den rumsliga komponenten är väsentlig inom all musik. Ur detta konstaterande utvecklas ett resonemang kring olika rumsuppfattningar, människors upplevelser av dessa samt konsekvenser som kan dras för musikens vidkommande. Rummets centrala betydelse för vår verkligh...

Gunnar Bucht


läs mer 

Rummet vidgas

Rummet vidgas
Kvinnor på väg ut i offentligheten ca 1880-1940

På några få decennier kastades vid slutet på 1800-talet Sverige in i fabrikernas värld. Det var en tid då även "kvinnofrågan" tog fart, dvs frågan om vad kvinnorna skulle få lov att göra eller inte göra i samhället. I vilken mån de kunde lämna det privata och ge si...


läs mer 

Runös folkdräkter

Runös folkdräkter
En berättelse om Rigabuktens svunna svenska kultur

Detta är boken om en säregen och strålande vacker kultur som nästan helt förintades under krigsåren 1943-1944, då snart sagt Runös alla omkring tre hundra invånare flydde över Östersjön undan Sovjetregimens tvångsvälde. Författaren, vars familj var den första som l...

Elin Eliasson


läs mer 

Rusning till floden

Rusning till floden

Ole Hessler är miniatyrens mästare. Dessa små prosastycken har uppkommit ur reflektioner, upplevelser och iakttagelser av de mest väsensskilda företeelser. Ur den lilla vardagsdetal-jen har han förmågan att plocka fram tankar och överraskan-de associationer.
He...

Ole Hessler


läs mer 

Rut Hillarp. Poet och erotiskt geni

Rut Hillarp

Rut Hillarp var en av våra stora lyriker, som modernistisk kärlekspoet utan motstycke. Också som fotograf var hon nyskapande med de suggestiva dubbelkopieringarna i sina sena dikt-bildsamlingar, och med den poetiska "De vita händerna" skrevs historia inom svensk ex...

Birgitta Holm


läs mer 

Ryktbarhetens ansikte

Ryktbarhetens ansikte
Verner von Heidenstam, medierna och personkulten i sekelskiftets Sverige

Kring sekelskiftet 1900 blev författare ofta föremål för personkulter. Deras namn och ansikten var varumärken som sålde mycket annat än litteratur. Ryktbarhetens ansikte handlar om författaren som celebritet, en tidigare outforskad aspekt av vår kulturhistoria.
...

Andreas Nyblom


läs mer 

Rådhusklockan – en småstadshistoria

Rådhusklockan

Det handlar om en känsloexplosion som oväntat drabbar en av dem som blivit kvar i stan och börjar känna ledan komma krypande i stiltjen. Han är sexton år, gymnasist och heter Karlsson i efternamn – förnamn användes inte på läroverket. Plötsligt skakas den sommarslu...

Christian Ek


läs mer